29 Ιουλ 2019

Η Τρομοκρατία του Μπολσεβικισμού-άχθος αρούρης.


Αποτέλεσμα εικόνας για γκρουπούσκουλα τρομοκρατια

Η  Τρομοκρατία του Μπολσεβικισμού-άχθος αρούρης.
Ευρισκόμεθα εν τω μέσω του θέρους, προ της ενάρξεως τη επισήμου περιόδου, των διακοπών του λαού, διαρκούντος του μηνός Αυγούστου, ως είθιστε  και εν την κορύφωση αυτών, ιδίως κατά την περίοδο της Κοιμήσεως της Μεγαλόχαρης Θεοτόκου μας, ενώ παραλλήλως, αναμένουμε ενεοί την αντίδραση της νεότευκτης κυβερνήσεως, αφενός  στις εκτεταμένες θερινές πυρκαγιές και αφετέρου εις το εάν επιδείξει, την δέουσα αποφασιστικότητα, ως προς την περιλάλητη προώθηση των θρυλούμενων μεταρρυθμίσεων, επί της ουσίας και ουχί κατ’ επίφαση.
Ως προς τούτο, εν προκειμένω οι απόψεις διίστανται, όμως παραμένουν αποκλειστικώς, εις τα πλαίσια των πιθανολογήσεων, διότι εναπόκειται εις το χέρι της παρούσης κυβερνήσεως, η πηδαλιούχηση του τόπου.

Το μείζον όμως ζήτημα, έγκειται πανθομολογουμένως εις την προσήκουσα και παραχρήμα ρύθμιση, της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας, διότι η προηγούμενη αμοραλιστική κυβέρνηση, επέτρεψε εις τα διάφορα χρηματοδοτούμενα γκρουπούσκουλα, τα οποία ασφαλώς δρούσαν, υπό της συγκαλύψεως της τότε κυβερνήσεως του Σύριζα, ακριβώς δια να επιφέρουν το χάος εις την κοινωνία και να δημιουργήσουν την αλγεινή και απατηλή αίσθηση της κοινωνίας ότι η Ελλάς ευρίσκεται καθολικώς ακυβέρνητη και υπό κατοχή.
Το ανθελληνικό μίσος και η παρά φύση διαστροφή, της προηγούμενης κυβερνήσεως, καθίστατο παροιμιώδης, προασπίζουσα όλους τους ανθρώπους, πρωτίστως με ιδιαιτερότητες, αμιγώς όμως σεξουαλικές, ένεκεν δήθεν ευαισθησίας και ανθρωπισμού, την ίδια στιγμή όμως, λοιδορούσε και εγκατέλειπε τους πραγματικά έχοντες ανάγκη φροντίδας και κοινωνικής μέριμνας, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, ή σοβαρά προβλήματα υγείας, κινητικά,  οράσεως και ούτω καθ’ εξής.
Η υποκριτική, διπρόσωπη, δηλαδή κυβέρνηση του Σύριζα, υπό το πρόσχημα και τον ψευδεπίγραφο μανδύα ευαισθητοποιήσεως, υπονόμευε τους ανθρώπους με τα πραγματικά προβλήματα, δίδοντας προτεραιότητα μόνον σε αυτούς με  συνειδητή, εκουσίως και κατ’  επιλογήν παρά φύση σεξουαλική επιλογή, δια να αποδείξει δήθεν την μεγαλοψυχία της, μονομερώς προς αυτούς.
Είναι πρόδηλο ότι ο μοναδικός λόγος, δια τον οποίον  το έπραξε και μόνον, είναι η άγραν ψήφος, ουδέν άλλο εν συνδυασμό βεβαίως με την προς τον εκμαυλισμό της νεολαίας.
Η σύγχυσις ήτο τεραστία ιδίως ως προς τα παιδία, άνευ του προσήκοντος προσανατολισμού και παιδείας, διότι τους ασκούσαν (νοείται εις τους παίδες) φαιά πλύση εγκεφάλου, εγχαράσσοντάς τους εις το υποσυνείδητο, ότι η ομοφυλοφιλία και ως προς τα δύο φύλα, αποτελεί ιδεώδες και διακαώς κοινωνικό ζητούμενο, εξάλλου ούκ ολίγα ήσαν τα κρούσματα τοσούτης διαφθοράς, τα οποία είχαν καταγγελθεί και είχε αναδείξει η επικαιρότητα, περί της προαγωγής τέτοιων επαίσχυντων φαινομένων.
Η συνειδησιακή σύγχυση τοιουτοτρόπως άγει την νεολαία προς την συσκότιση της αληθείας και την δημιουργία στρεβλών προτύπων και  αήθων χαρακτήρων, στόχος δηλαδή τον οποίο επιδίωκε ο επάρατος μπολσεβικισμός, διότι ήθελε την νεολαία, έρμαιο των παθών, όμηρο ταλαντεύσεων περί του αυτονόητου, αντί δηλαδή να οξύνει το πνεύμα, να φέρει ανδρικό ανάστημα και αντιστασιακό φρόνημα,  να είναι προσκολλημένος εις τα χαλκευμένα και διεστραμμένα ιδεώδη του «πανηδονισμού» και όλων των αισχρών άλλων προβαλλόμενων σεξουαλικών προτύπων, τα οποία υποστηρίζει ασμένως και γηθοσύνως ο απελθών Σύριζα, αμάχητο δε τεκμήριον τούτου, η ενιαύσια παρέλαση υπερηφάνειας περί του κιναιδισμού.
Τρανή απόδειξη ότι η Αριστερά αποβλέπει την διάλυση την νεολαίας και την ταυτόχρονη πολιτική ψυχοσυναισθηματική ποδηγήτηση της, καθώς αν μνημονεύσετε τα κατάπτυστα και ανεκδιήγητα συναισθήματα των παρελάσεων υπηρεφάνειας ήσαν, «στο διάολο πατρίδα, οικογένεια, να πεθάνει η Ελλάδα, αρκεί να ζήσουμε εμείς» και άλλα παρεμφερή εμετικά τα οποία καθίσταται προφανές ότι δεν σχετίζονται λίαν ευθέως με το εν τοις πράγμασι ζήτημα, δήθεν των σεξουαλικών προτιμήσεων.
Κατά αυτόν τον τρόπο αποκρυσταλλώνεται μία ψευδέσταστη συνείδηση, εις τους νέους οι οποίοι ένεκεν ηλικίας καθίστανται ευεπίφοροι εις την ετεροκατεύθυνση και την χειραγώγηση, ότι έννοιες, έθνος, πατρίδα, οικογένεια, μολονότι συνιστούν τα θέμεθλα του Ελληνικού έθνους, αποτελούν δήθεν  επιλήψιμες έννοιες δια την ιδιαιτερότητα των ανθρώπων αυτών.
Άρα λοιπόν η αισθητική ψηφοφορία της υποκουλτούρας του Σύριζα, αντικειμενικά εξαντλείται εις τους ανθρώπους αυτούς, όπου στην ουσία τους σφετερίζεται ανιέρως την ιδιαιτερότητα, τάζοντας τους ότι θα τους καταστήσει εις την πρώτη γραμμή προτύπων προκειμένου να τον ψηφίζουν, το αυτό συμβαίνει βεβαίως και με την ανέλεγκτη ροή των μεταναστών και τις ύποπτες Μ.Κ.Ο, οι οποίες συλλήβδην χρηματοδοτούν το εποικισμό της Ελλάδας και την καθολική αλλοίωση του Ελληνικού Πληθυσμού.
Στόχος η επέλαση της παγκοσμιοποιήσως, διαλύοντας την συμπαγεία των εθνών και νοθεύοντας την Ελλάδα με μετανάστες, αγνώστης προελεύσεως, ποινικού μητρώου κτλ, βαπτίζοντάς τους αδιακρίτως και συλλήβδην, ως πρόσφυγες, ενώ συγχρόνως επιστρατεύουν, αναφανδόν τον μηχανισμό εξουδετέρωσης της διατύπωσης ελεύθερης εκφράσεως, προκειμένου να καταπνίξουν εν τη γενέσει της, οιαδήποτε υγιή αντίδραση επικρίσεως περί αυτού.
Ο προκρούστειος καθεστωτικός μηχανισμός εξουδετέρωσης των αντιφρονούντων δια της προσφιλούς και προσφυούς μεθόδου, οιονεί πιστοποιήσεως φρονημάτων, είναι ο νόμος περί ρατσισμού.
Ωσαύτως, πέραν από τους αρσενοκύτες, τους παράνομους μετανάστες, η ιδεοληψία της επαναστατικής αριστεράς, απευθύνεται και εις τους εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, δια αυτόν τον λόγο τους έκαμε και την δωρεά των αναρίθμητων αποφυλακίσεων, μέσω του νέου ποινικού κώδικος, ακριβώς αφενός σαδιστικά να απολαύσει την ολοσχερή καταβαράθρωση της κοινωνίας και αφετέρου να εξυπηρετήσει τις ψήφους του.
Άρα λοιπόν ο Σύριζα έλαβε ως ψήφους τις ως άνω μερίδες του εκλογικού σώματος, γεγονός το οποίο αποδεικνύει περίτρανα ότι αυτοί, μαζί με ορισμένους «κυφήνες» κρατικοδίαιτους προνομιακά διορισμένους, παντί τρόπω, εις το δημόσιο συνθέτουν την περίφημη ιδεολογική αριστερά, λαμβάνοντας υπόψιν και το 44% της αποχής εκ των εκλογών.
Συμπερασματικά λοιπόν ο Σύριζα, εκπροσωπεί το ίζημα της Ελλαδικής κοινωνίας το οποίο, τεχνηέντως το καλλιεργεί μέσω από θύλακες παρακμής προς όλους τους καίριους τομείς της κοινωνικής ζωής, φροντίζοντας να δημιουργήσει, μία διανοητικά λοβοτομημένη μάζα, η οποία άγεται και φέρεται από τα κελεύσματα και τις επιταγές του παρωχημένου και εγκληματικού μπολσεβικισμού του αποτυχημένου μορφώματος του Σύριζα.
Μία πρόσθετη παράμετρο δια την βοσκηματώδη μάζα, είναι η τρομοκρατία η οποία  εκτρέφεται προϊόντος του χρόνου, αυτή δεν είναι άλλη από τα διάφορα γκρουπούσκουλα τα οποία, τα έμμισθα δηλαδή φερέφωνα της Νέας Τάξης πραγμάτων, τα μίσθαρνα όργανα του συστήματος, τα οποία τελούντα σε διατεταγμένη υπηρεσία, προξενούν εγκλήματα σε περιουσίες και φυσικά πρόσωπα, κατ’ εντολήν των ιθυνόντων, και ουδέποτε συλλαμβάνονται, πρόκειται για εντεταλμένα αθύρματα, τα οποία τρομοκρατούν τους μη αρεστούς εις το καθεστώς, πρόκειται δια την επιβολή της ανθελληνικής κυρίως ιδεολογίας.
Οι αρχιτέκτονες των εγκληματικών αυτών ομάδων, ευρίσκονται πέραν του Ελληνικού έθνους και τους χρηματοδοτούν ακριβώς δια να απειλούν, να εκβιάζουν, να ανατρέπουν την ομαλότητα και να τρομοκρατούν τους πολίτες μία δημοκρατικής πολιτείας, πρόκειται δια υπάλληλους του συστήματος οι οποίοι με όπλα και δια της προπαγάνδας επιχειρούν να διακινήσουν υποβολιμαίως τα ψευδεπίγραφα πολιτικώς μηνύματά των, εις πάσαν περίπτωσιν.
Η κτηνώδης αυτή λογική των μπολσεβίκων δια της ανοχής της παντοειδούς τρομοκρατίας και την γιγαντώσεώς της επί των ημερών της, όπου ομάδες, αυτοαποκαλούμενες δήθεν αναρχικώς ενέσπειραν τον τρόπο, εν είδει αυτοδικίας, δρούσαν δηλαδή αντιθεσμικά, παράνομα, και απένειμαν κατά το δοκούν δήθεν κοινωνική δικαιοσύνη,  η μεροληψία τους βεβαίως ήσαν παρομιώδης καθότι με την στυγνή δολοφονία του αδελφού μας Κατσίφα από το καθεστώς «Ράμα», οι τύποι αυτοί, εναρμονίσθηκαν με την Αλβανική Πρεσβεία, η κατάφωρος αδικία και η αλητεία των υπερκχειλίζουσα εν συνδυασμό με τον ανθελληνικό μένος.
Εάν πράγματι η παρούσα κυβέρνηση καθίσταται διατεθειμένη, να θέσει το δάκτυλο επί το τύπον των ήλων, πρέπει να θεσπίσει ως ιδιώνυμο, ήτοι επιβαρυντική περίπτωση, το κάλυμμα των χαρακτηριστικών του προσώπου, οιουδήποτε δρώντα, καθώς και να ανακηρύξει ως τρομοκρατικές και ιδιαζόντως επικίνδυνες δια την  έννομο τάξη, καθώς επίσης και δια τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών τα γκρουπούσκουλα αυτά, καθώς και τις παραφυάδες των, ήτοι τις αυτοαποκαλούμενες συλλογικότητες.
Εν κατακλείδι, το έθνος δέον όπως αναστηθεί εκ της στάχτης του, η ελπίς μας βαίνοντας και εις την μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης την Κοίμηση της θεοτόκου,  της Υπεραγίας Παναγία μας, είναι Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια.
Είθε ο Έλλην να ανανήψει και παλέψει τον εχθρό ο οποίος έχει παρεισφρήσει απειλώντας ευθέως την υπόστασή του, δεόν όπως καταπολεμηθεί η «σταυροφορία» της τρομοκρατίας με ηθικούς αυτουργούς τους υπερεθνικούς αλλοτριομορφοδίαιτους προβατόσχημους λυκοπημένες.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ένδιαφέροντα και αποκαλυπτικά τα άρθρα του κ. Κατσιβαρδά.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com