11 Οκτ 2018

Τι αποφάσισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την Ουκρανία (11 Οκτ. 2018)

Ανακοινωθέν Αγίας και Ιεράς Συνόδου (11 Οκτ. 2018)
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας κατά τάς ἡμέρας 9-11 τ.μ. Ὀκτωβρίου 2018. Κατ᾿ αὐτήν ἐξητάσθησαν καί συνεζητήθησαν τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα.

Τό ἱερόν σῶμα ἠσχολήθη ἰδιαιτέρως καί διά μακρῶν μέ τό ἐκκλησιαστικόν θέμα τῆς Οὐκρανίας, παρόντων καί τῶν Ἐξάρχων τῶν ἀποσταλέντων εἰς Οὐκρανίαν, ἤτοι τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Edmonton κ. Ἱλαρίωνος, καί, κατόπιν διεξοδικῶν συζητήσεων, ἀπεφάσισε:
1) Νά ἀνανεώσῃ τήν ἤδη εἰλημμένην ἀπόφασιν ὅπως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον χωρήσῃ εἰς τήν χορήγησιν αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας.
2) Νά ἀνασυστήσῃ τό ἐν Κιέβῳ τό γε νῦν Σταυροπήγιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἕν ἐκ τῶν πολλῶν ἐν Οὐκρανίᾳ Σταυροπηγίων Αὐτοῦ ἐκ τῶν παρελθόντων αἰώνων.
3) Κατά τάς κανονικάς προνομίας τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ὅπως δέχηται ἐκκλήτους προσφυγάς ἀρχιερέων καί ἄλλων κληρικῶν ἐκ πασῶν τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, νά δεχθῇ τάς σχετικάς αἰτήσεις τοῦ Φιλαρέτου Ντενισένκο καί τοῦ Μακαρίου Μαλετίτς καί τῶν σύν αὐτοῖς, οἵτινες εὑρέθησαν ἐν σχίσματι ὄχι διά δογματικούς λόγους, καί νά ἀποκαταστήσῃ αὐτούς μέν εἰς τόν ἀρχιερατικόν ἤ ἱερατικόν αὐτῶν βαθμόν, τούς δέ πιστούς αὐτῶν εἰς ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν.
4) Νά ἅρῃ τήν ἰσχύν τοῦ Συνοδικοῦ Γράμματος Ἐκδόσεως τοῦ ἔτους 1686, τοῦ ἐκδοθέντος διά τάς τότε περιστάσεις, διά τοῦ ὁποίου ἐδίδετο, κατ᾿ οἰκονομίαν, τό δικαίωμα εἰς τόν Πατριάρχην Μόσχας νά χειροτονῇ τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτην Κιέβου, ἐκλεγόμενον ὑπό τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ καί ὀφείλοντα νά μνημονεύῃ "ἐν πρώτοις" τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς ἔνδειξιν κανονικῆς ἐξαρτήσεως.
5) Νά κάμῃ ἔκκλησιν πρός πάσας τάς ἐμπλεκομένας πλευράς νά ἀποφεύγουν καταλήψεις Ναῶν, Μονῶν καί ἄλλων περιουσιακῶν στοιχείων, ὡς καί πᾶσαν πρᾶξιν βίας καί ἐκδικητικότητος, εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. 
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 11ῃ Ὀκτωβρίου 2018
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ec-patr.org

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο λαός της Ουκρανίας, στην πλειονότητα του, θα ακυρώσει στην πράξη αυτή την απόφαση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
Δεν χρειάζονται καθόλου πράξεις βίας. Απλά ο λαός πρέπει να αγνοήσει πλήρως, σαν πραγματικούς σχισματικούς, τους "νομιμοποιημένους" από την Κωνσταντινούπολη σχισματικούς.


Από το κύριο άρθρο: "...νά δεχθῇ τάς σχετικάς αἰτήσεις τοῦ Φιλαρέτου Ντενισένκο καί τοῦ Μακαρίου Μαλετίτς καί τῶν σύν αὐτοῖς, οἵτινες εὑρέθησαν ἐν σχίσματι ὄχι διά δογματικούς λόγους...".


Για ποιο λόγο, η "μεγάλη σύνοδος" του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, κατέστησε "ακοινώνητο" τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, εφόσον ΔΕΝ επρόκειτο για ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥΣ λόγους;

Ανώνυμος είπε...

Φαίνεται ότι το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως δεν ενδιαφέρεται για την εκτίμηση που έχει μέσα στο πλήρωμα της Οικουμενικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά ενδιαφέρεται κυρίως να εκτελέσει τις "συμβουλές" των διεθνών ισχυρών.
Αυτό το είχαμε καταλάβει πριν από πολλά χρόνια, από τις ανεπίτρεπτες Οικουμενιστικές δράσεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Ανώνυμος είπε...

Ο Όσιος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος, Ηγούμενος Μοναστηριού στην Πάρο και μαθητής του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, ανέφερε το επόμενο αληθινό γεγονός που έγινε στον ίδιο.
Ο Όσιος Φιλόθεος Ζερβάκος, προσευχόταν πολλά χρόνια, για να δώσει ο Θεός καλούς ποιμένες στην Εκκλησία.
Ένα βράδυ, ενώ προσευχόταν, άκουσε μια (αόρατη) φωνή που του είπε:
«Σε σκολιούς (δηλαδή στραβούς, όχι ευθείς) ανθρώπους, σκολιάς (δηλαδή στραβές, όχι ευθείες) οδούς αποστέλλει ο Θεός».

Προκαλεί εντύπωση (και διδάσκει πάρα πολλά), ότι αυτή η φωνή που άκουσε, χρησιμοποίησε το επόμενο κείμενο της Αγίας Γραφής (της Παλαιάς Διαθήκης):

Παλαιά Διαθήκη, Παροιμίαι Σολομώντος:
«πρὸς τοὺς σκολιοὺς σκολιὰς ὁδοὺς ἀποστέλλει ὁ Θεός, ἁγνὰ γὰρ καὶ ὀρθὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ».

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com