31 Ιουλ 2018

Κύριος παρὰ Κυρίου

ΚΥΡΙΟΣ  ΠΑΡΑ  ΚΥΡΙΟΥ
« δῴη αὐτῷ ὁ Κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ Κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ» Τιμόθεον Β 1: 18.
« καὶ Κύριος(Γιαχβέ) ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμορρα θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου(Γιαχβέ) ἐξ οὐρανοῦ» Γένεση 19:24 (Εβδομήκοντα βλέπε και Εβραϊκό).

            Στην Αγία Γραφή παρατηρείται η ύπαρξη της φράσης ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ.Την φράση αυτή την βρίσκουμε και στα Ελληνικά όπως στο εδάφιο  Τιμόθεον Β 1: 18 αλλά και στα Εβραϊκά όπως στο εδάφιο Γένεση 19:24. Μάλιστα στο Εβραϊκό κείμενο υπάρχει η φράση Γιαχβέ παρά Γιαχβέ - . Ένας Γιαχβέ ενεργεί εκ μέρους άλλου Γιαχβέ, Ένας Κύριος ενεργεί εκ μέρους, για λογαριασμό, άλλου Κυρίου. Ένα θείο Πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους άλλου θείου Προσώπου.
Η χρήση της ίδιας λέξης, της λέξης ΚΥΡΙΟΣ από το Ελληνικό κείμενο της Καινής Διαθήκης, και ειδικά η χρήση της ίδιας λέξης, της λέξης ΓΙΑΧΒΕ από το Εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης για τα ΔΥΟ Πρόσωπα που αναφέρονται στα εν λόγω εδάφια, φανερώνουν την ισοτιμία και Θεότητα των Δύο αυτών Προσώπων.  Το ότι πρόκειται για διάκριση Δύο θείων προσώπων το καταλαβαίνουμε από την διατύπωση του θεοπνεύστου κειμένου που έχει την λέξη ΠΑΡΑ/ .  Ένα θείο Πρόσωπο, ο Κύριος/ Γιαχβέ, ενεργεί εκ μέρους - ΠΑΡΑ/  , ΑΛΛΟΥ θείου Προσώπου, ΑΛΛΟΥ Κυρίου / Γιαχβέ !
ΙΕΡΕΜΙΑΣ 34:12 (Εβραϊκό κείμενο):
«και εγένετο λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν παρά Κυρίου, λέγων»
Δεν λέγει απλώς η Γραφή ότι εγένετο λόγος του Γιαχβέ προς τον Ιερεμία, αλλά ότι εγένετο λόγος του Γιαχβέ προς τον Ιερεμία ΑΠΟ τον Γιαχβέ ! Από ΑΛΛΟΝ Γιαχβέ δηλαδή!  Ένας Γιαχβέ δηλαδή μεταφέρει λόγια ΑΛΛΟΥ Γιαχβέ στον Προφήτη Ιερεμία.
            Πρέπει να μελετούμε την Αγία Γραφή και να οπλιζόμαστε με επιχειρήματα ενάντια στους Αντιτριαδίτες που διδάσκουν ότι δεν υπάρχει διάκριση Προσώπων στον Θεό. Η Βίβλος διδάσκει διάκριση Προσώπων στον Θεό.
Με όπλο την Θεόπνευστη Γραφή να φιμώνουμε τους Αντιτριαδίτες Ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, τους Ταλμουδιστές Ιουδαίους,  τους οπαδούς του ψευδοπροφήτη Μωάμεθ Μουσουλμάνους, τους Αντιτριαδικούς Πεντηκοστιανούς και  Αντιτριαδικούς Αντβεντιστές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com