24 Απρ 2018

Λυκούργος Νάνης, Σχόλιο με αφορμή την υπό ιερέως εκζήτηση συγγνώμης από παντελονοφορούσες ενορίτισσεςΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΥΠΟ ΙΕΡΕΩΣ ΕΚΖΗΤΗΣΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΟΦΟΡΟΥΣΕΣ ΕΝΟΡΙΤΙΣΣΕΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ
Kαι μη χειρότερα! Ο ιερέας ζήτησε  συγγνώμη από τις παντελονοφορούσες ενορίτισσές του γιατί στοίχησε την πρακτική του με το θέλημα του Θεού αρνούμενος θεοφιλώς να τις κοινωνήσει!! Και σαν να μην έφθανε κάτι τέτοιο εν συνεχεία κάλεσε τους πιστούς να προσέρχονται στο ναό άνευ όρων και προυποθέσεων. ( Εάν ο εν λόγω κληρικός μίλησε με άγαρμπο και άκομψο τρόπο στις ενορίτισσές του οπωσδήποτε άριστα έπραξε και ζήτησε συγγνώμη από αυτές. Ευγενικά αλλά σταθερά, απόλυτα και αδιαπραγμάτευτα και όχι άκομψα και άγαρμπα πρέπει καθε κληρικός να δρα εν προκειμένω. 

Πλην όμως το ρεπορτάζ διαλαμβάνει ότι ζήτησε συγγνώμη γιατί ΘΕΟΦΙΛΩΣ ενεργών δεν τους κοινώνησε. Τον παρουσίασε, τουτέστιν, ως μεταμεληθεντα επειδή συντόνισε τη στάση του με αυτή του θείου θελήματος.Τα όσα λοιπόν ακολουθούν γράφονται υπό την τελευταία αναγκαία και ικανή συνθήκη).Εκάμφθη, πιθανώς, κατόπιν σχετικής αντιδράσεως κοσμικώς φρονούντων "χριστιανών"!  (Ενδεχομένως να υφίστανται και άλλοι λόγοι τους οποίους δεν γνωρίζουμε).
Μεγάλη, τελικά, η ισχύς του κοσμικού φρονήματος στις ημέρες μας! Τρέμουν, κυριολεκτικά, το διασυρμό, τις ειρωνείες, τα σκώμματα, τη χλεύη και τον ονειδισμό  που τους επιφυλάσσεται από τη σατανοκρατούμενη κοινωνία μας, με αιχμή του δόρατος ενίους δημοσιογραφίσκους της συμφοράς και της παρακμής,οι ιερείς που επιθυμούν να εφαρμόσουν τις ευαγγελικές, αγιοπατερικές και ιεροκανονικές επιταγές. Το τι έχουν να ακούσουν εάν αρνηθούν να τελέσουν την κηδεία ανθρώπου που τέλεσε πολιτικό γάμο ή αυτοκτόνησε ελλειπούσης  ψυχικής νόσου ή μη στερουμένου  καταλογισμού ή σε περίπτωση που δεν  μεταδώσουν τα ιερά μυστήρια σε σκανδαλοποιούς και ατακτούντας δεν περιγράφεται! Καταιωνισμός ύβρεων και καταιγισμός "κοσμητικών" επιθέτων από την πλευρά κοσμικοφρόνων "χριστιανών" τους αναμένει! Άνθρωποι, αγιογραφικώς  αστοιχείωτοι και ανίδεοι, παντελώς άγευστοι της εκκλησιαστικής ζωής και διατελούντες εν πλήρει αγνοία των ιερών κανόνων, των ρυθμιζόντων τον εκκλησιαστικό βίο, αποφαίνονται μετά περισσής αυθαδείας σχετικώς ζητούντες, αυτοί οι ευσεβείς!!! (ω της απονοίας των), την κεφαλήν επί πίνακι των υπεικόντων στη φωνή της συνειδήσεώς των και μηνμόνων της ιεράς αποστολής των, αρχιερέων και ιερέων.
Μάλλον θα πρέπει, ο ρηθείς οικονόμος των μυστηρίων Θεού,  τάχιστα και άνευ χρονοτριβής να ζητήση και δεύτερη συγγνώμη, μετά πολλής της συντριβής, από το Θεό και τον πιστό λαό Του αυτή τη φορά,για το σκάνδαλο που προκάλεσε η πρώτη συγγνώμη! Για την υποστολή της σημαίας του αγώνα υπέρ της προασπίσεως της ιερατικής του εξουσίας η οποία, διά της άφρονος  εκζητήσεως της συγγνώμης των ενοριτών του, εξατμίσθηκε! Ο δε επίσκοπός του καλείται να θεραπεύση την οδυνηρή πληγή που επήνεγκε στο εκκλησιαστικό σώμα ο δυστυχής ιερεύς. Όχι, βεβαίως, επευλογώντας την τακτική του αλλά καυτηριάζοντάς την και προειδοποιώντας από δω και πέρα ότι καμία μινιφορούσα και παντελονοφορούσα χριστιανή που καταφρονεί της ιερότητος των ναών δεν θα μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων. Φθάνει πια με την ασέβεια και τη βλασφημία αυτού του είδους! "Οὐκ ἔσται σκεύη ἀνδρὸς ἐπὶ γυναικί, οὐδὲ μὴ ἐνδύσηται ἀνὴρ στολὴν γυναικείαν, ὅτι βδέλυγμα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σού ἐστι πᾶς ποιῶν ταῦτα.» (Δευτ.22,5)
Είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι το γυναικείο παντελόνι συνιστά κορυφαία έκφραση καταφρονήσεως της παρατεθείσης εντολης του Τριαδικού Θεού, ασεβείας, ελλείψεως σεμνότητος και δεινού σκανδαλισμού των συνανθρώπων μας και ουδεμία σοφιστεία, ακόμη και αν διατυπώνεται και εκπορεύεται από αρχιερατικά και ιερατικά χείλη,  μπορεί να ανατρέψει την πραγματικότητα αυτή. Πρόκειται για μίασμα και βδέλυγμα ενώπιον των ομμάτων του αγίου Θεού, έστω και αν χίλιοι δεσποτάδες και παπάδες και "θεολόγοι" της κακιάς ώρας ισχυρισθούν το αντίθετο.
Κάποιες κυρίες (όπως και κάποιοι κύριοι) θα πρέπει κάποτε να αντιληφθούν (αν και δεν είναι και τόσο δύσκολο να το καταλάβουν) ότι ο ιερός ναός είναι οίκος προσευχής και λατρείας του εν Τριάδι Θεού και χώρος όπου τελεσιουργουνται μυστήρια και μάλιστα το ύψιστο των μυστηρίων, αυτό της Θείας Ευχαριστίας. "Εν τω ναώ εστώτες  της δόξης σου,εν ουρανώ εστάναι νομίζομεν". "Εκκλησία εστίν οίκος Θεού εν η ο επουράνιος Θεός ενοικεί και εμπεριπατεί", κατά τον άγιο Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως.Δεν  αποτελεί προέκταση του δωματίου μας ή της  οικίας μας ή του χώρου όπου δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά, ούτε της ταβέρνας ούτε της παραλίας ούτε της πασσαρέλας ο ιερός ναός, για να εισερχόμαστε "εική και ως έτυχεν" σε αυτόν.
Αποτελεί Ύβρι, έναντι του Αγίου Θεού, η είσοδος και παραμονή εντός του, ανθρώπων ασεβώς και μη προσηκόντως ενδεδυμένων.Συνιστά, επίσης, αιτία και αφορμή δεινού σκανδαλισμού των συμπαρόντων εκκλησιαζομένων. Οι τελευταίοι εισερχονται στο λιμένα που λέγεται ιερός ναός προκειμένου να βρουν καταφύγιο από την τρικυμιώδη θάλασσα του παρόντος βίου και όχι προκειμένου να ναυαγήσουν οικτρώς από ψυχικής  και πνευματικής πλευράς, δεινώς σκανδαλιζόμενοι.
Υπεύθυνοι για την ευταξία του ναού ("πάντα ευσχημόνως και κατά τάξιν γινέσθω", παραγγέλει ο απόστολος των Εθνών)τυγχάνουν πρωτίστως, κυρίως και κατ εξοχήν οι αρχιερείς και ιερείς. Δυστυχώς, ΔΥΣΤΥΧΕΣΤΑΤΑ, ικανή μερίδα εξ αυτών κάθε άλλο παρά ορθοτομεί εν προκειμένω τον λόγον της αληθείας. Δεν ορθοτομούν αλλά καινοτομούν. Δεν διαφωτίζουν, σχετικώς,και δεν κατηχούν το λαό του Θεού, δεν ελέγχουν, δεν καυτηριάζουν, δεν επιβάλλουν επιτίμια, δεν αποκόπτουν από την εκκλησιαστική κοινωνία τους δεινώς σκανδαλίζοντας και δημοσίως και προκλητικώς αμαρτάνοντας. Δεν τους εγγίζει η σχετική πρακτική του θείου Παύλου γιατί τον θεωρούν, αυτοί οι δοκησίσοφοι, ντεμοντέ, παρωχημένο και ξεπερασμένο. Κάποιοι εξ αυτών δεν θεωρούν απόβλητο και αμαρτωλό το γυναικείο παντελόνι. "Έ και τι έγινε;", σου λένε; Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι εάν καυτηριάζουμε το γυναικείο παντελόνι και εκβάλλουμε των ναών τις παντελονοφορούσες οι τελευταίες δεν θα ξαναπατήσουν το πόδι τους στην Εκκλησία! Πρόκειται για στρεβλή "λογική" εν προκειμένω. Την απάντηση δεν πρόκειται να δώσει ο υποφαινόμενος αλλά ο θείος και ιερός Χρυσόστομος: "Και γαρ βέλτιον μετά δύο και τριών τους του Θεού φυλαττόντων νόμους τας συνήθεις αναφέρειν ευχάς, ή πλήθος επισύρεθαι παρανομούντωνκαι τους άλλους διαφθειρόντων" (Ομιλια ΙΖ' εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, Migne 57, 264). Με την ίδια "λογική", σεβαστοί παπούληδες, να επιτρέπετε και στους έχοντας προγαμιαίες σχέσεις πορνεύοντας, τη Θεία Κοινωνία! Εκεί οδηγεί η παράλογη και στρεβλή "λογική" σας!
Πού είναι οι θυρωροί που υπήρχαν παλαιότερα στους ναούς και επιλαμβανόντουσαν της εισόδου ή μη των ασέμνως ενδεδυμένων; (Σχετική εγκύλιο είχε εκδώσει στο παρελθόν ο μακαριστός Φλωρίνης Αυγουστίνος).
Πού τα κηρύγματα εναντίον του παντελονιού και της μίνι φούστας; Πού η απαγόρευση της εισόδου των ελεεινώς "γδυμένων", παρά ντυμένων, γυναικών εκ των ιερών ναών; Πού οι σχετικές προειδοποιητικές πινακίδες; Γέμισαν οι ιεροί ναοί και τα προσκυνήματα με εξώπλατα, μίνι φούστες και παντελόνια από την πλευρά γυναικών. Και ελάχιστοι συγκινούνται και όσοι αντιδρούν ακούνε τα σκολιανά τους!
Αλλά ξέχασα! Αυτά είναι "οργανωσιακά", "πιετιστικά" και "ηθικιστικά"! "Ελάτε όπως θέλετε στην Εκκλησία", προέτρεπε κεκοιμημένος πρωθιεράρχης! (Προ ετών όταν ευλαβής Αγιομετεωρίτισσα μοναχή σε ήπιο και ευγενικό τόνο παρατήρησε νέα κοπέλλα για την εμφάνισή της εν όψει της εισόδου της σε γυναικεία μονή συγγενικό της πρόσωπο  διαμαρτυρήθηκε προβάλλοντας την προρρηθεισα αρχιεπισκοπική φράση!!!).
Πού καταντήσαμε! Εάν στις χαλεπές μας ημέρες τολμήσει κανείς να καταφερθεί εναντίον του γυναικείου παντελονιού το τι θα ακούσει και πώς θα χαρακτηρισθεί δεν λέγεται! Χάσκουν, περιπαίζουν, ειρωνεύονται, απαξιώνουν, περιθωριοποιούν όποιον διατυπώσει δημοσίως την ένστασή του. Τον θεωρούν "άνθρωπο των σπηλαίων" που ζει σε άλλη εποχή!  "Πουριτανό", ασυγχρόνιστο, παράλογο, ανόητο, καθυστερημένο.Αυτό, όμως, δεν αποτελεί λόγο και αιτία να σιωπά σχετικώς ο ιερός άμβων! Ένας αληθινός χριστιανός δεν επιτρέπει στον οδοστρωτήρα της μάζας να ισοπεδώσει τη θεοειδή και θεοεπιθυμούσα προσωπικότητά του. Όση αξία έχει ένα βρωμερό ένδυμα άλλη τόση έχει και ο λόγος των κοσμικοφρόνων συνανθρώπών μας στην προκειμένη καε σε πολλές άλλες περιπτώσεις.! Κριτήριο των ενεργειών μας αποτελεί μονάχα το θέλημα του Θεού, όπως αυτό είναι αποθησαυρισμένο στην Αγία Γραφή και  ερμηνευόμενο από τους αγίους πατέρες και τους Θείους και Ιερούς κανόνες, Μακράν ημών η εθελοθρησκεία και η επένδυση των παθών μας με "θεολογικό" και "εκκλησιαστικό" μανδύα.
Πόσο χαίρεται κανείς τα ευλογημένα  εκείνα κορίτσια που ντύνονται σεμνά με φούστα και απορρίπτουν μετά βδελυγμίας το δαιμονικό παντελόνι. Το τι ακούνε και αυτά τα καημένα, ακόμη και από εκκλησιαστικούς και θεολογικούς παράγοντες!  "Θεούσες" τις ανεβάζουν, "μακροφούστανα" τις κατεβάζουν οι κοσμικόφρονες αλλά και πολλοί "χριστιανοί"! Ο μακαριστός μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνος, το σέμνωμα αυτό της Ελλαδικής Εκκλησίας, περέγραψε, κάποτε, την περίπτωση ιεράρχου, μετέπειτα αρχιεπισκόπου διά τας πολλάς και φρικτάς μας αμαρτίας, που ειρωνευόταν τις κατηχήτριες της μητροπόλεώς του που δεν βάφονταν και δεν φορούσαν παντελόνια! Και μιλάμε για αρκετές δεκαετίες πριν! Τώρα γεμίσαμε σε κάποιες ενορίες και κατασκηνώσεις βαμμένες και παντελονοφορούσες κατηχήτριες, "παράδειγμα" για τα νέα κορίτσια, με τις "ευλογίες" αρχιερέων και ιερέων!
Η ατυχής ενέργεια του ιερέως (υπό την αναγκαία και ικανη συνθήκη που παρατέθηκε στις πρώτες γραμμές του κειμένου) αποτελεί δεινή ήττα της Εκκλησίας έναντι του αποστάτη και ά-κοσμου κόσμου. Συνιστά πληγή οδυνηρή για το εκκλησιαστικό σώμα. Η εκζήτηση δευτέρας συγγνώμης από το Θεό και το πλήρωμα της Εκκλησίας Του αποτελεί μονόδρομο για την περίπτωσή του. Θέλουμε ιερείς λεβεντες και όχι πτήσσοντες λαγωούς. Αρχιερείς και ιερείς όχι ανθρωπάρεσκους αλλά λέοντες πυρ παρρησίας και ομολογίας πνέοντες. Αρχιερείς και ιερείς μίας "ελευθερας και ζωσης Εκκλησίας"."Ημείς, παραγγέλει ο θείος Παύλος, λαλούμεν, ουχ ως ανθρώποις αρέσκοντες, αλλά τω Θεώ τω δοκιμάζοντι τας καρδίας ημών". Δυστυχώς πολλοί θέλουν να τα έχουν καλά με τον κοσμο θωπεύοντας τις αδυναμίες του "εν λόγω κολακείας...χητούντες εξ ανθρώπων δόξαν" σύμφωνα με τον ίδιο απόστολο.
Υ.Γ.1: Εννοείται ότι οι σκέψεις, επισημάνσεις και κρίσεις που παρατέθηκαν ενταύθα  υπό του υποφαινομένου κάθε άλλο παρά διαθέτουν το χαρακτήρα της συστηματικής κριτικής και προσεγγίσεως του όλου ζητήματος. Κάτι τέτοιο τυγχάνει ανέφικτο για πολλούς λόγους Θαυμάσιο πόνημα περί του γυναικείου παντελονιού έχει συγγράψει ο ομολογητής κληρικός π.Παναγιώτης Καραγιάννης με τίτλο "ΓΙΝΑΙ Ω ΓΥΝΑΙ", στο οποίο ανατέμνει το όλο ζήτημα όχι μόνο από εκκλησιαστικής σκοπιάς αλλά και από ψυχολογικής, κοινωνιολογικής και από της πλευράς της υγείας του σώματος. Δυστυχώς, βρεθηκε 'Ελληνας κληρικός, ο π.Βασίλειος Θερμός συγκεκριμένα, που χαρακτήρισε "ανοησία" το εν λόγω πόνημα στο γνωστό και μη εξαιρετέο, προβληματικό και απαράδεκτο πολυσυγγραφικό βιβλίο "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ" εκφράζοντας, μάλιστα, την απορία του πώς βρέθηκε εκδοτικός οίκος που εξέδωσε τέτοιου είδους βιβλίο!
Υ.Γ.2: Πώς αισθάνονται, άραγε, οι αρχιερείς και ιερείς μας επί τη θέα των αγεληδόν και μπουλουκηδόν προσερχομένων κατά τις Θείες Λειτουργίες της Μεγάλης Πέμπτης και του Μεγάλου Σαββάτου χριστιανων, εισερχομένων  στους ιερούς ναούς παντελώς απροετοίμαστοι  προκειμένου να μεταλάβουν των Θείων και Αχράντων μυστηρίων; Πόσοι από αυτούς τους διαφωτίζουν σχετικώς, έστω και προ της Θείας Κονωνίας; Μα δεν πατάνε το πόδι τους στο ναό τις άλλες ημέρες για να τους διαφωτίσουμε, αντιλέγουν κάποιοι ιερείς.
Θα μπορούσαν, όμως, οι εν λόγω κληρικοί να τους διαφωτίσουν επισκεπτόμενοι καθ όλη τη διάρκεια του έτους τις οικίες τους ή διανέμοντας σχετικά φυλλάδια. Πολλά θα μπορούσε να πράξει προς διαφώτιση και κατήχηση του λαού ένας ευλαβής και ρέκτης ιερέας.
Η ΘΛΙΒΕΡΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΩΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΟΦΟΡΟΥΣΕΣ ΕΝΟΡΙΤΙΣΣΕΣ ΤΟΥ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ.
Κατώδυνοι την ψυχήν επί τη βασει ετέρου, συμπληρωματικού του πρώτου, ρεπορτάζ https://www.proininews.gr/o-iereas-ton-amisianon-koinonei-ypo-proypotheseis-tis-gynaikes-einai-lathos-toy-scholiazei-o-mitropolitis/ πληροφορηθήκαμε ότι ο μητροπολίτης Καβάλας αντί να συγχαρεί τον ιερέα του που εφήρμοσε το θέλημα του Θεού διά της υπ αυτού απαγορεύσεως της μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας στις ασεβώς προσελθούσες, παντελονοφορούσες γυναίκες και να τον καλύψει πλήρως υπερθεματίζοντας μάλιστα, εκείνος χαρακτήρισε "λάθος" την ομολογιακή του ενέργεια. Κατόπιν της ως άνω εξελίξεως δημιουργούνται ισχυρές υποψίες στον πιστό λαό του Θεού για την υπό του ιερέως μεταμέλεια-αλλαγή πλεύσεως εν προκειμένω, Υφίσταται, δηλονότι, η υπόνοια ότι ο ιερεύς προέβη στην εκζήτηση συγγνώμης από τις ενορίτισσές του κατόπιν της σχετικής ατυχούς  δηλώσεως του μητροπολίτου και πιθανώς κατόπιν προτροπής του τελευταίου. Bεβαίως ο εν λόγω ιερεύς δεν θα έπρεπε να υπακούση στον επίσκοπο εάν όντως ο τελευταίος τον προέτρεψε να ζητήση συγγνώμη. Πλην, όμως, δεν είναι όλοι ήρωες...
Στα πρόσωπα ποιμένων τέτοιας νοοτροπίας η Εκκλησία της Ελλάδος παρουσιάζεται όχι ως "ελευθέρα και ζώσα" αλλά ως δούλη της εκκοσμικεύσεως και θεράπων της ανθρωπαρέσκειας και μνημονεύουμε εν βαθυτάτη θλίψει της ρήσεως του Ιερεμία περί των ποιμένων του Αμπελώνος! Συλλυπητήρια εις αμφοτέρους!

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Είναι απαράδεκτο, ακαλαίσθητο και εκκοσμικευμένος νεωτερισμός η παρουσία και πολύ περισσότερο η σημμετοχή στη Θεία Κοινωνία γυναικών αλλά και αντρων απρεπώς ενδεδυμένων. Αυτό βέβαια συμβαίνει επειδή η ανοχή των δεσποτάδων και των ιερέων είναι τόσο ξεχειλωμένη που η παρεκτροπή τείνει να γίνει κανόνας.
Η παρατήρηση οφείλει να είναι διακριτική και όχι προσβλητική όταν μάλιστα απουσιάζει η παιδεία.
Όμως η κατάσταση είναι απαράδεκτη στους ναούς ιδιαίτερα το καλοκαίρι όπου αρκετές γυναίκες εισέρχονται ημίγυμνες, με παντελόνι, βουτηγμένες σε αποπνικτικά αρώματα,ντυμένοι άνθρωποι με τζην και κανείς δεν μιλά...
Δε βαριέσαι ο οβολός να πέφτει και όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα.

Ανώνυμος είπε...

Είναι δυνατό να ζητάει συγγνώμη ο ιερέας επειδή προσπάθησε να βάλει τάξη στην Εκκλησία;
Το ανδρικό ντύσιμο των γυναικών δεν επιτρέπεται σε χριστιανές γυναίκες και πολύ περισσότερο δεν επιτρέπεται μέσα στην Εκκλησία.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com