29 Δεκ 2017

«Αγόνους αντιπαραθέσεις» εχαρακτήρισεν ο Πατριάρχης Κων/λεως τους αγώνας των Αγίων Πατέρων κατά των αιρέσεων του παπισμού!

Η προσφώνησις και η αντιφώνησις μεταξύ Πατριάρχου και του παπικού απεσταλμένου κατά την εορτήν του Αγ. Αποστόλου Ανδρέου εις το Φανάρι προοιωνίζει την πορείαν του διμερούς διαλόγου. Ο Πατριάρχης ωμίλησε περί λύσεων «αποδεκτών εκατέρωθεν» και όχι περί απορρίψεως των παπικών πλανών. Ο Καρδινάλιος Κουρτ Κοχ ανέγνωσε μήνυμα του Πάπα, όπου καθίσταται σαφές ότι η κακόδοξος θεωρία περί πρωτείου και συνοδικότητος του Σεβ. Περγάμου έχει τεθή ως το πρίσμα, δια του οποίου θα επανερμηνευθούν όλα τα ιστορικά πεπρα­γμένα του παπισμού, ώστε να παρουσιασθούν ως Ορθόδοξα!

Παραθέτομεν την ανακοίνωσιν από  το Γραφείον Τύπου του Πατριαρχείου Κων/λεως της 31ης Νοεμβρίου 2017:
«Κατά την Θεία Λειτουργία παρέστη αντιπροσωπία της Εκκλησίας της Ρώμης υπό τον Καρδινάλιο Κουρτ Κοχ, Πρόεδρο του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Χριστιανική Ενότητα. Συμπροσ­ευχήθηκαν Ιεράρχες του Θρόνου και άλλων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, Κληρικοί, Μοναχοί και Μοναχές από την Πόλη και την Ελλάδα. Επίσης, εκκλησιάστηκαν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Ιωάννης Αμανατίδης, εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβερνήσεως, οι εν Αγκύρα Πρέσβεις της Ελλάδος, κ. Πέτρος Μαυροειδής και της Ουκρανίας, κ. Andrii Sybiha, οι Γενικοί Πρόξενοι της Ελλάδος, Πρέσβης κ. Ευάγγελος Σέκερης, της Ουκρανίας, κ. Oleksander Gaman, της Γεωργίας, κυρία Inga Kikvadze, διπλωμάτες, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Μεγάλης Εκκλησίας του Χριστού και πλήθος πιστών.
Μετά την απόλυση ο Οικουμενικός Πατριάρχης χειροθέτησε το νέο Πρεσβύτερο π. Ανδρέα σε Μέγα Πρωτοσύγκελλο και ακολούθως προσφώνησε την επίσημη Αντιπροσωπία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αναφερόμενος στην πορεία του θεολογικού διαλόγου μεταξύ των δύο Εκκλησιών, ο οποίος ξεκίνησε πριν από περίπου σαράντα χρόνια, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τόνισε ότι στο επίκεντρό του βρέθηκαν όσα μας ενώνουν. «Φαίνεται όμως ότι έφθασεν η ώρα να ασχοληθώμεν επιμελώς και με τα εμπόδια εις την αποκατάστασιν της πλήρους κοινωνίας των Εκκλησιών ημών, όχι δια να επιστρέψωμεν εις τας αγόνους αντιπαραθέσεις του παρελθόντος, αλλά δια να αναλύσωμεν ομού τα ζητήματα αυτά και να οδηγηθώμεν εις λύσεις, αποδεκτάς εκατέρωθεν».
«Η Εκκλησία ήτο επί χιλιετίαν όλην ηνωμένη εν τη πίστει, εν τω Αγίω Ποτηρίω της Ευχαριστίας, εν τη ευσεβεία, εν τη αγιότητι του βίου και εν τη διακονία. Αυτήν την ενότητα αγωνιζόμεθα να επανεύρωμεν δια του διαλόγου της αληθείας εν αγάπη, ο οποίος ήρξατο, ευλογημένη πρωτοβουλία των αοιδίμων Προκατόχων ημών, εκαρποφόρησεν ήδη ποικιλοτρόπως και συνεχίζεται εν πνεύματι αμοιβαίας εμπιστοσύνης, χωρίς οικουμενιστικάς εξάρσεις, αι οποίαι δεν υπηρετούν το έργον της ενότητος», τόνισε ο Πατριάρχης σε άλλο σημείο της ομιλίας του και υπενθύμισε ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη το 2016, υπογράμμισε την αναγκαιότητα του διαχριστιανικού θεολογικού διαλόγου: «Ο διάλογος αυτός πρέπει να συνοδεύηται πάντοτε «υπό της εν τω κόσμω μαρτυρίας δια πράξεων αμοιβαίας κατανοήσεως και αγάπης», καθώς και από την προσπάθειαν, «όλοι οι χριστιανοί, εμπνεόμενοι υπό των κοινών θεμελιωδών αρχών του Ευαγγελίου … να δώσωμεν εις τα ακανθώδη προβλήματα του συγχρόνου κόσμου, μίαν ολοπρόθυμον και αλληλέγγυον απάντησιν, βασιζομένην εις το πρότυπον του εν Χριστώ καινού ανθρώπου» (ο. π., § 23). Η κοινή μαρτυρία και αι κοιναί πρωτοβουλίαι, έναντι των πολλών προκλήσεων του συγχρόνου κόσμου, είναι πάντοτε παρέμβασις υπέρ του ανθρώπου και της ειρήνης του κόσμου του, και ενισχύουν την πορείαν ημών προς την ενότητα».
Στη συνέχεια ο Καρδινάλιος Κουρτ Κοχ ανέγνωσε μήνυμα του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, με το οποίο εξέφρασε τις θερμές ευχές του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την εορτή του προστάτη του, Αγίου Αποστόλου Ανδρέα, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία προώθησης του διαλόγου μεταξύ των δύο Εκκλησιών. «Θα ήθελα να ενθαρρύνω εκ νέου αυτόν τον θεολογικό διάλογο. Η συναίνεση που επετεύχθη από τους Καθολικούς και τους Ορθοδόξους επί ορισμένων θεμελιωδών θεολογικών αρχών, που ρυθμίζουν τη σχέση ανάμεσα στο πρωτείο και τη συνοδικότητα στη ζωή της Εκκλησίας κατά την πρώτη χιλιετία μπορεί να χρησιμεύσει στην αξιολόγηση, ακόμη και κριτικά, ορισμένων θεολογικών κατηγοριών και πρακτικών που εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας σύμφωνα με αυτές τις αρχές. Αυτή η συναίνεση μπορεί να μας επιτρέψει να εξετάσουμε ένα κοινό τρόπο κατανόησης της άσκησης της διακονίας του Επισκόπου της Ρώμης, στο πλαίσιο της συνοδικότητας και στην υπηρεσία της κοινωνίας της Εκκλησίας στη σημερινή πραγματικότητα. Αυτό το ευαίσθητο έργο πρέπει να επιδιώκεται σε μία ατμόσφαιρα αμοιβαίας ανοιχτότητας και, πάνω απ’ όλα, υπακούοντας στις απαιτήσεις που το Άγιο Πνεύμα έχει από την Εκκλησία».
Πατριαρχικαί απόπειραι εξευμενισμού των Αγιορειτών
Αι αντιδράσεις εις το Άγιον Όρος ήδη υπεχρέωσαν τον Πατριάρχην να ακυρώση επίσκεψίν του προ διμήνου. Ωστόσον, μετέρχεται άλλον τρόπον, δια να υποχρεώση τους Αγιορείτας να τον δεχθούν. Εζήτησεν από τους παπικούς να επιστρέψουν την φερομένην ως τιμίαν κάραν της Αγίας Άννης, δια να την δωρίση εις την Σκήτην της Αγίας Άννης. Αυτό όμως είναι προσβολή προς τους Αγιορείτας, πρώτον, διότι με «ξένα κόλλυβα κάνει μνημόσυνο», όπως λέγει ο λαός και δεύτερον, διότι ενώ ανεκοίνωσεν επισήμως ότι έγινεν «ανακομιδή της τιμίας κάρας της Αγίας Άννης εις Φανάριον», εις την πραγματικότητα εκομίσθη μόνον ελάχιστον απότμημα! Παραθέτομεν το ανακοινωθέν της 30ης Νοεμβρίου 2017:
«Ο ΡΚαθολικος Αρχιεπίσκοπος της Bologna Σεβ. κ. Ματθαί­ος Zuppi, ανταποκριθείς ασμένως εις την από του παρελθόντος Σεπτεμβρίου απευθυνθείσαν αυτώ παράκλησιν της Α. Θ. Παν­αγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου όπως επιστρέψη εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον την παρ’ αυτοίς φυλασσομένην κάραν της Θεοπρομήτορος Αγίας Άννης, εκόμισεν απότμημα αυτής εις Φανάριον την πρωΐαν της Τετάρτης, 29ης Νοεμβρίου.
Η παράδοσις του ιερού τούτου θησαυρίσματος, προβλεπομένου, ίνα παραμείνη προς ευλογίαν της ενταύθα Ομογενείας εις τον Π. Πατριαρχικόν Ναόν έως της εορτής της κοιμήσεως της Αγίας κατά τον προσεχή Ιούλιον, ότε και υπό της Α. Θ. Παναγιότητος θα κομισθή εις Άγιον Όρος και θα παραδοθή υπ’ Αυτής προς τους υπευθύνους της ομώνυμου Σκήτης, εγένετο εν τη Αιθούση του Θρόνου, παρουσία των Σεβ. αγίων Συνοδικών Αρχιερέων και άλλων παρεπιδημούντων εν όψει της Θρονικής εορτής Ιεραρχών, ένθα αντηλλάγησαν αι κατάλληλοι τη περιπτώσει προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις μεταξύ του Πατριάρχου και του Αρχιεπισκόπου, δι’ ων υπεγραμμίσθησαν αι αδελφικαί σχέσεις μεταξύ των δύο Εκκλησιών, πιστοποιούμεναι και δια της αμέσου και ολοθύμου ανταποκρίσεως της τοπικής ΡΚαθολικης Εκκλησίας εις το σεπτόν Πατριαρχικόν αίτημα, ως και δια της προτάσεως προς αδελφοποίησιν της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής μετά διακεκριμένου σχολικού ιδρύματος της Εκκλησίας της Bologna».
Το Φανάρι αντικαθιστά την Ι. Αρχιεπισκοπήν Αθηνών;
Αίφνης επληροφορήθημεν ότι ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και ο Πρόεδρος της Βουλής ευρέθησαν την ιδίαν ημέραν εις το Φανάρι. Προ εβδομάδων ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων επεσκέφθη τον Πατριάρχην Κων/λεως. Τι συμβαίνει; Αντί αποφασιστικόν ρόλον εις την εκκλησιαστικήν συνεννόησιν να διαδραματίζη η Εκκλησία της Ελλάδος, άνευ της οποίας δεν θα υπήρχον Πατριαρχεία, νέον διευθυντήριον έχει καταστή το κέντρον του Οικουμενισμού; Αυτοί που συνεορτάζουν με τους παπικούς θα κατευθύνουν την Ορθόδοξον Εκκλησίαν; Ως επληροφορήθημεν από ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Κων/λεως της 29ης Νοεμβρίου 2017:
«Την μεσημβρίαν της Τρίτης, 28ης Νοεμβρίου, αφίχθη εις την Πόλιν η Α. Θ. Μακαριότης ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. κ. Θεόδωρος Β’, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Άκκρας κ. Ναρκίσσου. Τον Μακαριώτατον, Όστις παρέμεινεν εις την Πόλιν δι’ ολιγόωρον στάσιν κατά την επιστροφήν Του εις την έδραν Του εκ της προσφάτου ιεραποδημίας Αυτού εις Καμερούν, υπεδέχθησαν εν τω αεροδρομίω ο Σεβ. Μητροπολίτης Ικονίου κ. Θεόληπτος και η Ευγεν. κ. Hanan Bashary, Πρόξενος της Αιγύπτου ενταύθα… Ακολούθως, παρετέθη υπό του Παναγιωτάτου προς τιμήν της Α. Θ. Μακαριότητος επίσημον γεύμα εν τη Πατριαρχική Τραπέζη, τη συμμετοχή και του παρεπιδημούντος Εξοχ. κ. Νικολάου Βούτση, Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, μετά των συνοδών αυτού».

Ορθόδοξος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com