28 Σεπ 2017

Η κατά τον π. Τύχωνα (Σταυρονικητιανό) Σύνοδος της Κρήτης (Ε΄)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
Η ΚΑΤΑ ΤΟΝ π. ΤΥΧΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΙΑΝΟ ΣΥΝΟΔΟΣ τῆς ΚΡΗΤΗΣ (Ε΄)
Τα  προηγούμενα  (ΕΔΩ ) & (ΕΔΩ) &(ΕΔΩ) &(ΕΔΩ)
Σὲ ποιὲς πραγματικὲς βάσεις στηρίζονται μεγαλόστομες ἐκφράσεις τοῦ τύπου: «Ἀπορῶ καὶ θαυμάζω πῶς κάποιοι ἀδελφοὶ ἐπαίρονται καὶ μποροῦν νὰ θεωροῦν τὴν γνώμη τους ἀνώτερη καὶ σωστότερη ἀπὸ τὴν ἀπὸ κοινοῦ γνώμη τῶν δεκατεσσάρων Ἐκκλησιῶν;.»

(Ἐπειδὴ στὸ κείμενο τοῦ π. Τύχωνος κάθε πρότασις ποὺ ἔχει γραφεῖ  (κατὰ τὴν γνώμη μου, βέβαια) χρειάζεται ἀνάλυσι, διότι ὅλα ὅσα ἔχουν γραφεῖ παρουσιάζουν τὰ ἴδια χαρακτηριστικὰ διαστρέβλωσης καὶ αὐθαίρετης παρερμηνείας ποὺ ἔχουν ἐπισημανθεῖ στὰ τέσσερα  πρῶτα κείμενα ποὺ δημοσιεύτηκαν, καὶ ἐπειδὴ ὑποθέτω ὅτι θὰ  κουραστεῖ κάποιος νὰ παρακολουθεῖ  ἕνα τέτοιο μακροσκελέστατο σήριαλ, δὲν συνεχίζω τὴν δημοσίευσι τῆς κριτικῆς ὅλων τῶν σημείων τοῦ κειμένου. Ἡ παράθεσις καὶ ὁ σχολιασμὸς τῶν γραπτῶν τοῦ π. Τ. φυσικὰ δὲν ἔχει στόχο τὸ πρόσωπο τοῦ ἁγιορείτου μοναχοῦ. Ὅμως δὲν μπορεῖ γενικῶς νὰ μιλᾶ κανεὶς γιὰ τὴν διαστρέβλωσι τῆς πραγματικότητος ποὺ παρουσιάζεται στὰ κείμενα τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς συνόδου προκειμένου νὰ ἐπηρεάσουν τὸν λαὸ, ὥστε νὰ τὴν ἀποδεχθεῖ ἐν τέλει ὡς ἀκολουθοῦσα τὴν ὀρθόδοξη συνοδικὴ παράδοσι. Χρειάζονται (κατὰ τὴν γνώμη μου πάντοτε) συγκεκριμένες καὶ σαφεῖς ἀποδείξεις ἀπὸ συγκεκριμένα  κείμενα γιὰ νὰ μπορέσει ὁ ζαλισμένος συνάνθρωπός μας νὰ καταλάβει (ἄν θέλει) τί ἔχει συμβεῖ καὶ νὰ πάρει τὴν θέσι ποὺ θέλει ἀπέναντι στὰ γεγονότα.)
Γράφει ὁ πατὴρ Τύχων (π.Τ.):
«Κατὰ τὶς προσυνοδικὲς συνεδριάσεις, προφανῶς μετὰ ἀπὸ βασανιστικὲς συζητήσεις, κατέληξαν ὁμοφώνως εἰς τὸν γνωστὸ κανονισμὸ συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου. ...Δὲν γνωρίζω ἐὰν ὁ κανονισμὸς αὐτὸς εἶναι ὁ καλύτερος, ὁ χρόνος καὶ ἡ πεῖρα θὰ τὸ δείξη, ὅμως ἀπορῶ καὶ θαυμάζω πῶς κάποιοι ἀδελφοὶ ἐπαίρονται καὶ μποροῦν νὰ θεωροῦν τὴν γνώμη τους ἀνώτερη καὶ σωστότερη ἀπὸ τὴν ἀπὸ κοινοῦ γνώμη τῶν δεκατεσσάρων Ἐκκλησιῶν.»
Αὐτὰ ὑποθέτει ὁ π.  Τ. Ἔτσι φαντάζεται. Δὲν μπορεῖ κατ᾿ αὐτὸν νὰ συμβαίνει κάτι ἄλλο, γιὰ τοῦτο λέγει τὸ «προφανῶς». Φαντάζεται λοιπὸν ὅτι κατὰ τὶς προσυνοδικὲς συνεδριάσεις μετὰ ἀπὸ  «βασανιστικὲς συζητήσεις» κατέληξαν ὁμοφώνως στὸν Κανονισμὸ τῆς Συνόδου. Ἀφοὺ λοιπὸν προηγήθηκαν τόσες «βασανιστικὲς συζητήσεις» ποὺ ὁδήγησαν στὸν Κανονισμὸ αὐτὸν, δικαὶως κατὰ συνέπεια ἀπορεῖ:
 «Ἀπορῶ καὶ θαυμάζω πῶς κάποιοι ἀδελφοὶ ἐπαίρονται καὶ μποροῦν νὰ θεωροῦν τὴν γνώμη τους ἀνώτερη καὶ σωστότερη ἀπὸ τὴν ἀπὸ κοινοῦ γνώμη τῶν δεκατεσσάρων Ἐκκλησιῶν.»
Ξεκίνησε ἀπὸ κάτι ἀναπόδεικτο, ἀλλὰ προφανὲς γι᾿ αὐτὸν, (ὅτι δηλαδὴ ὁ κανονισμὸς εἶναι ἀποτέλεσμα «βασανιστικῶν συζητήσεων») γιὰ νὰ καταλήξει νὰ θεωρεῖ ὅσους διαμαρτυρήθηκαν γιὰ τὸν Κανονισμὸ αὐτὸν, ὡς ἐπηρμένους ποὺ θεωροῦν τὸ ἑαυτὸ τους καὶ τὴν γνώμη τους «ἀνώτερη καὶ σωστότερη ἀπὸ τὴν ἀπὸ κοινοῦ γνώμη τῶν δεκατεσσάρων Ἐκκλησιῶν.» Δὲν μπαίνει λοιπὸν στὸν κόπο νὰ ἐξετάσει τὶ λένε οἱ ἔχοντες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸν Κανονισμό, καὶ νὰ ἀναλύσει, νὰ ἐξηγήσει καὶ νὰ ἀνατρέψει τὶς λανθασμένες ἀπόψεις τους, ἀλλὰ ἀπλῶς τοὺς παρουσιάζει ὡς ἀντιτιθεμένους στὶς δεκατέσσερεις ἐκκλησίες. Ὁ ἀναγνώστης λοιπὸν τοῦ π. Τ. καλεῖται νὰ προβληματιστεῖ: Ποιὸς ἔχει δίκηο; Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν «δεκατεσσάρων Ἐκκλησιῶν» ποὺ μετὰ ἀπὸ «βασανιστικὲς συζητήσεις»  κατέληξαν ὁμοφώνως στὸν Κανονισμὸ τῆς Συνόδου, ἤ «κάποιοι ἐπηρμένοι ἀδελφοί» (ὅπως μεγαλόψυχα καὶ εὐγενικά τοὺς ὀνομάζει -ἐν σχέσει μὲ ἄλλους χαρακτηρισμοὺς ποὺ ἔχουν ἀκουστεῖ); Ἡ ἀπάντησις εἶναι προφανὴς γιὰ τὸν «καλοπροαίρετο» ἀναγνώστη...
Ἄραγε ὁ π.Τ. ἀγνοεῖ  ποιὸς, πότε καὶ μὲ ποιὸν τρόπο συνέταξε τὸν κανονισμό τῆς Συνόδου;
Δύσκολο, ἀλλὰ ὄχι καὶ ἀπίθανο. Ἀλλὰ τότε πῶς μιλάει χωρὶς νὰ γνωρίζει; Εἶναι ὑπεύθυνη στάσις αὐτὴ προσώπου ποὺ εἶναι ἁγιορείτης, εἶναι ἡγούμενος μονῆς καὶ ἐκπροσώπησε τὸ Ἅγιον Ὄρος στὴν Σύνοδο;
« Ὁ Κανονισμὸς εἶναι φτιαγμένος ἀπὸ μένα. Δὲν ὑπάρχει καμμία περίπτωσι νἄχει ἔλλειμα». Ὁ κ. Βλασιος Φειδὰς[1] τὰ λέει αὐτά. Ἀπλὰ καὶ σταράτα. Δὲν τὰ λέει σὲ καφενεῖο οὔτε καὶ σὲ ἰδιωτικὴ συζήτησι μὲ φίλους του. Τὰ λέει σὲ δημόσια ὁμιλία του στὴν Θεολογικὴ σχολὴ Ἀθηνῶν στὶς 22.12.2016 (ὑπάρχει ἀναρτημένη στὸ διαδίκτυο -τὰ ἐδὼ ἀποσπάσματα εἶναι ἀπομαγνητοφωνημένα καὶ αὐθεντικά). Καὶ ὅπως βλέπετε, σεμνὰ καὶ ταπεινὰ ἀναφέρει ὅτι: «Δὲν ὑπάρχει καμμία περίπτωσι νἄχει ἔλλειμα» Γιατί; Γιατὶ εἶναι ἡ δουλειά του. Τόσο ἀπλό.
«Νὰ σᾶς πῶ πὼς ἔφτιαξα τὸν κανονισμό. Μοῦ ζητήθηκε νὰ φτιάξω ἕνα σχέδιο κανονισμοῦ ὡς Γραμματεία. Ἡ δουλειά μου . Αὐτὴ κάνω».
Εἶχε ὁ ἄνθρωπος περιθώριο τεσσάρων ἡμερῶν νὰ φτιάξει Κανονισμό. Λίγες μέρες. Ἔπρεπε ὅμως νὰ γίνει. Τί ἔκανε; Ἔκλεισε τὰ μάτια καὶ ἄρχισε νὰ ὀραματίζεται τὶ μέλλει γενέσθαι. Ἰδοὺ ἡ περιγραφή του:
«Λέω ὁ χρόνος εἶναι σύντομος 4 μέρες, καὶ ἔκλεισα τὰ μάτια μου καὶ εἶπα: Ἐὰν δὲ συνέλθουν ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐκκλησιῶν στὴν Κρήτη καὶ δὲν ὑπάρχει κανονισμός, πῶς θὰ λειτουργήσει αὐτὴ ἡ Σύνοδος χωρίς κανονισμό; Ἔχει τοὺς κανόνες. Σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τί θὰ κάνουμε; Ὄχι, ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως  θὰ καθῆσει στὴ θέσι τοῦ Προέδρου καὶ θὰ καλέσει ὅλες τὶς ἀντιπροσωπείες νὰ καθίσουν ἀναλόγως. Πῶς; Ἔνθεν καὶ ἔνθεν κατὰ τὴν τάξιν τῶν Διπτύχων. Πῶς θὰ κάθονται τὰ μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας; Σὲ ἐπαφὴ ἐπικοινωνίας, ἀφοὺ θὰ ἔχει καὶ δύο συμβούλους πίσω του, γιὰ νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὰ μέλη, ἀπέναντί του, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνεῖ. Ποιὸς θὰ δίδει τὸ λόγο; Ὁ Πρόεδρος δίδει παντοῦ τὸ λόγο, σ᾿ ὅλο τὸν κόσμο. Καὶ τὸν ἀφαιρεῖ. Πόσο χρόνο θἄχουν;  Ὄχι παραπάνω ἀπὸ 10 λεπτὰ καὶ ἄν δευτερολογήσει καὶ ἐπιτρέπεται νὰ δευτερολογήσει ἄντε 5 λεπτὰ σὲ ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις. Δὲν ἔλειψε ὁ χρόνος στὴ Σύνοδο. Δὲν ἤθελε κανεὶς νὰ μιλήσει. Φτιάνοντας ἕνα κανονισμὸ λοιπὸν μὲ κλειστὰ τὰ μάτια, γιὰ τὸ τί θὰ γίνει ἄν δὲν ὑπάρχει κανονισμὸς».
Καὶ μιὰ ποὺ εἶναι ἡ δουλειά του ὁ κ. Καθηγητὴς εἶναι ἀπολύτως σίγουρος γιὰ τὴν κανονικότητα τοῦ κανονισμοῦ:
 «Ὁ κανονισμὸς εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἔκφρασις  τῆς κανονικῆς παραδόσεως.  Ἡ ἀπόλυτη ἔκφρασις. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἔγινε ὁμοφώνως ἀποδεκτός. Οὔτε συζήτησι. Καὶ τὸν ἐφάρμοσαν».
 Τὸ «οὔτε συζήτησι» ἀναφέρεται στὸ τί ἔγινε στὴν Σύναξι τῶν προκαθημένων. ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ. Τὸ ξαναλέει σὲ ἄλλο σημεῖο:
  «Στὴν Σύναξη τῶν Προκαθημένων ἔγινε ὁμοφώνως ἀποδεκτὸς χωρὶς συζήτησι».
Καὶ ἐπειδὴ μπορεὶ νὰ σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι «ἐντάξει λέει αὐτὰ ὁ κ. καθηγητής, ἀλλὰ εἶναι πράγματι ἀκριβὴ;», πρὸς βοήθειάν του παρατίθεται τὸ κάτωθι:
«Ὡς γνωστόν, ἡ συνελθοῦσα προσφάτως ἐν Ἀθήναις Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ πρὸς σύνταξιν σχεδίου Κανονισμοῦ λειτουργίας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου δὲν κατώρθωσε νὰ ὁλοκληρώσῃ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐγκρίνασα τελικῶς μόλις τέσσαρα ἐκ τῶν δεκαὲξ προταθέντων ἄρθρων, ὅπερ σημαίνει ὅτι δέον νὰ ἐξευρεθῇ τρόπος ὁλοκληρώσεως τοῦ ἔργου τούτου, εἰ δυνατὸν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς παρούσης Συνάξεως, δι’ εἰδικῆς ἐπιτροπῆς, ἐκ τῶν σπλάγχνων ἡμῶν, μετὰ τῆς σαφοῦς ἐντολῆς πρὸς αὐτὴν ὅπως ὁλοκληρώσῃ τὸ ἔργον της ἐντὸς τῶν ἡμερῶν καὶ ὑποβάλῃ αὐτὸ εἰς τὴν ὁλομέλειάν μας ἐνταῦθα πρὸς ἔγκρισιν, ὥστε νὰ μὴ χρειασθῇ νέα Σύναξις Προκαθημένων πρὸς ἔγκρισιν τοῦ Κανονισμοῦ».
Ἄν λάβει ὑπ᾿ ὅψιν του ὁ ἀμφιβάλλων ὅτι τὰ παραπάνω τὰ λέγει ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης πρὸς τὴν Σύναξιν τῶν Προκαθημένων τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν  (Γενεύη, 22 Ἰανουαρίου 2016)[2] θὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι πράγματι ἔτσι ἔγιναν τὰ πράγματα. Ἡ εἰδικὴ ἐπιτροπὴ ἐκ τῶν σπλάγχνων ἡμῶν εἶναι ὁ κ. Βλάσιος Φειδᾶς, ἔλαβε τὴν σαφὴ ἐντολὴ τοῦ Πατριάρχου καὶ ἀφοὺ ἔκλεισε τὰ μάτια,  ὁλοκλήρωσε τὸ ἔργο ἐντὸς τεσσάρων ἡμερῶν...
Ἄραγε αὐτὸ θὰ προβληματίσει τὸν π.Τ.; Θὰ ἐξακολουθήσει νὰ θεωρεῖ ὅτι ὁ κανονισμὸς γράφτηκε μετὰ ἀπὸ «βασανιστικὲς συζητήσεις» καὶ ἐκφράζει τὴν γνώμη τῶν 14 ἐκκλησιῶν;
 «Δὲν γνωρίζω ἐὰν ὁ κανονισμὸς αὐτὸς εἶναι ὁ καλύτερος, ὁ χρόνος καὶ ἡ πεῖρα θὰ τὸ δείξη». Δὲν γνωρίζει ὁ π. Τ. ἄν ὁ κανονισμὸς εἶναι ὁ καλύτερος. Δὲν ἦταν ἐντὸς τῆς Συνόδου; Δὲν εἶδε πῶς διεξήχθη; Δὲν ἀντελήφθη γενικῶς τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ κανονισμοῦ στὴν ὁργάνωσι καὶ διεξαγωγὴ τῆς Συνόδου; Παράξενο. Ἀντελήφθη καὶ κατάλαβε πράγματα ποὺ κανεὶς ἄλλος δὲν εἶδε (ὅτι ἡ Σύνοδος ἀποφάσισε νὰ ἐπανέλθουν οἱ αἱρετικοὶ στὴν ὁρθόδοξη Ἐκκλησία, νὰ γίνουν σεβαστοὶ ὅλοι οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ μία καὶ μοναδική καὶ ἐκτὸς αὐτῆς δὲν ὑπάρχει σωτηρία, ὅτι πρέπει νὰ σταματήσουν τὰ χειροφιλήματα στὸν Πάπα (ἄραγε τὸ ἐπεσήμανε στοὺς σεβασμιωτάτους Περγάμου καὶ Γαλλίας;) καὶ πλείστα ἄλλα) καὶ δὲν κατάλαβε ἄν ὁ Κανονισμὸς εἶναι καλὸς ἤ καλύτερος καὶ περιμένει ὁ χρόνος νὰ δείξει;
Δηλαδὴ τὸ ὅτι δὲν ἐκκλήθησαν ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι γιὰ νὰ εἶναι πλήρης καὶ τελεία ἡ Σύνοδος πῶς τὸ θεωρεῖ; Περισσότεροι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ἄρα περισσότεροι δρόμοι γιὰ νὰ ἐκδηλωθεῖ ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὀκτακόσιοι περίπου εἶναι ὅλοι κι᾿ ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι σ᾿  ὅλη τὴν ὑφήλιο. Πόσοι θὰ μποροῦσαν νὰ ἔρθουν; Τώρα οἱ ἀποστάσεις εἶναι ἀνύπαρκτες. Ἕνα ἐλληνικὸ κόμμα κάνει συνέδριο καὶ μαζεύονται πέντε χιλιάδες σύνεδροι. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία κάνει Σύνοδο μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια, δὲν θὰ ἦταν καλὸ νὰ προσκληθοῦν ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι γιὰ νὰ εἶναι πλήρης καὶ τελεία ἡ Σύνοδος; Πῶς τὸ κρίνει ὁ π.Τ.;
Τὸ ὅτι ἐκκλήθησαν 25 ἀπὸ κάθε Ἐκκλησία πῶς τὸ ἀντιλαμβάνεται; Γιατὶ 25; Ἀπὸ ποὺ ὁρμώμενος ὁ κ. Φειδᾶς ἄραγε ἐπέλεξε μὲ κλειστὰ τὰ μάτια αὐτὸν τὸν ἀριθμό[3];
Τὸ νὰ μὴν ἔχουν ψῆφο οἱ συνεδριάζοντες ἐπίσκοποι πῶς τὸ βλέπει ὁ  σεβαστὸς ἡγούμενος; Τὸ θεωρεῖ καλὸν; Τί ἀντιπροσωπεὺει ἕνας ἐπίσκοπος χωρὶς ψῆφο; Δὲν εἶναι ἡ Σύνοδος, Σύνοδος τῶν ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι ἀντιπροσωπεύουν τὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας τους καὶ τὸ πλήρωμα αὐτὸ ἐκπροσωποῦν στὴν Σύνοδο, ἄρα ἐξ ὀνόματός του μετέχουν; Πόσοι ἐπίσκοποι (τῆς ἑλλαδικῆς τουλάχιστον ἐκκλησίας ποὺ γνωρίζουμε) ἀρνήθηκαν νὰ παραστοῦν σὲ μιὰ Σύνοδο χωρὶς δικαίωμα ψήφου θεωρώντας τὸν ρόλο τους διακοσμητικό (γλάστρες); Ἦταν καλό αὐτό, κατὰ τὸν π. Τ.; Καὶ ποιός φταῖει; Οἱ ἐπίσκοποι ποὺ ἀρνήθηκαν τὸν ρόλο τῆς γλάστρας ἤ ὁ διακοσμῶν τὴν σύνοδον νοῦς ὁ ὁποῖος ἤθελε τόσες γλάστρες γιὰ νὰ στολίσει τὴν λαμπρή αὐτὴ ἐκδήλωσι;
Τὸ νὰ ψηφίζουν μόνον οἱ προκαθήμενοι πῶς φαίνεται στὸν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἀσκούμενο π.Τ.; Ἂπὸ ποὺ προκύπτει; Εἶναι φιλάδελφο, φιλόθεο, παραδοσιακό; Ἐπίσκοπος ὁ προκαθήμενος, ἐπίσκοπος καὶ ὁ παρακαθήμενος. Ὁ ἕνας νὰ ἔχει ψῆφο, ὁ ἄλλος νὰ μὴν ἔχει;. Ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι στὰ πνευματικὰ εἶναι ἵσοι (κατὰ τὴν πατερικὴ ἀντίληψι ὄχι κατὰ τὴν οἰκουμενιστική), στὰ διαδικαστικὰ καὶ στὰ ἀποφασιστικὰ πῶς εἶναι ἄνισοι;
Τὸ φαινόμενο στὴν ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας 17 ἐπίσκοποι νὰ μὴν συμφωνοῦν μὲ τὸ 6ο κείμενο καὶ νὰ δηλώνουν ΟΧΙ, ὁ δὲ προκαθήμενος νὰ δίδει ψῆφο ΝΑΙ πῶς τὸ ἀξιολογεῖ;  Θὰ δείξει τὸ μέλλον; Τὸ παρὸν δὲν τοῦ λέει τίποτα;
Τὸ νὰ ζητεῖται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν δικαίωμα ψήφου νὰ ὑπογράφουν αὐτὰ ποὺ ἄλλοι ψήφισαν πῶς τὸ βλέπει ὁ π.Τ.;
Ὅλα τὰ παραπάνω ἐρωτήματα ποὺ εἶναι ἐλάχιστα ἀπὸ ὅσα ἔθεσε καὶ ἐν τῇ πράξει δημιούργησε ὁ Κανονισμὸς, ποὺ κατ᾿ ἐντολὴν τοῦ Πατριάρχου ἔφτιαξε ὁ εἰδικὸς, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀλάνθαστος, κ. Φειδᾶς, καὶ χωρὶς καμμιὰ συζήτησι (ἄραγε τὸν διάβασε καὶ κανεὶς τὸν Κανονισμὸ, ἤ ἔγινε ὅτι γίνεται στὴν Βουλὴ τῶν Ἐλλήνων ὅταν ψηφίζουν τὰ μνημόνια ποὺ τοὺς φέρνουν οἱ ἐταῖροι μας Εὐρωπαῖοι) ἀποδέχθηκαν οἱ Προκαθήμενοι (αὐτοὶ ποὺ εἶχαν καὶ τὴν ψῆφο στὴν Σύνοδο) πῶς τὰ βλέπει ὁ ἔξω τοῦ κόσμου ἀσκούμενος π.Τ; Εἶναι ἐρωτήματα ἐπηρμένου τινὸς καὶ περιφρονοῦντος  τὴν ἀπὸ κοινοῦ γνώμη τῶν δεκατεσσάρων Ἐκκλησιῶν;
Ἄν θεωρεῖ ὅλα αὐτὰ γεννήματα ἐπάρσεως καὶ περιφρονήσεως τῆς ἀπὸ κοινοῦ γνώμης τῶν δεκατεσσάρων Ἐκκλησιῶν, θὰ τολμοῦσα νὰ τοῦ ὑποδείξω νὰ ἐξετάσει ἄν ὅλα αὐτὰ ποὺ γράφει δὲν εἶναι γεννήματα νοός ποὺ (τὸ ἐλάχιστον ποὺ μπορεῖ νὰ παρατηρήσει κανείς) καὶ τὴν κοινὴ λογικὴ καὶ τοὺς τυχὸν ἀναγνῶστες περιφρονεῖ καὶ ὑποτιμᾶ (γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω τὰ ρήματα ποὺ ὁ ἵδιος χρησιμοποιεῖ).
 Ὅσο δὲ γιὰ τὴν αἴσθησι ὑπεθυνότητος κληρικοῦ καὶ μοναχοῦ καὶ ἁγιορείτου νὰ διατυπώνει δημοσίως τέτοιες θέσεις, ποὺ τόσο ἀπέχουν τῆς πραγματικότητος, τί νὰ πῶ;  Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσει καὶ νὰ μᾶς συχωρέσει καὶ νὰ μᾶς φωτίσει.
 Κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλει νὰ εἶναι ὑπεύθυνο τῆς κλησεως καὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ χριστιανοῦ (ὅσο μπορεῖ κανεὶς, δὲν κάνουμε κρίσι, Ἄλλος θὰ τὴν κάνει), ἰδιατέρως ὅμως οἱ ἔχοντες διακονικὰ ἀξιώματα· καὶ ὄχι νὰ γίνεται παράχρησις τους (τῶν ἀξιωμάτων) καὶ ἔκπτωσίς τους σὲ ἐξουσιαστικὲς συμπεριφορὲς  γιὰ  παραπλάνησι τοῦ λαοῦ προκειμένου νὰ δικαιολογηθοῦν καταστάσεις ὅπως αὐτὲς τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς συνόδου ποὺ προσπαθεῖ νὰ τὸν ἐπιβάλλει στὴν Ἐκκλησία.
Γεώργιος Κ Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 23 Σεπτεμβρίου 2017

[1] Στὸν διαδικτυακὸ τόπο aktines.blogspot.gr ἔχουν δημοσιευτεῖ τὰ κείμενα: Η ΚΑΤΑ κ. ΦΕΙΔΑΝ ΣΥΝΟΔΟΣ Α᾿http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_233.html#more, Β᾿http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_870.html#more , Γ᾿http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_423.html#more
.   Εἴμαστε δυό-εἴμαστε τρεῖς. http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_360.html#more
   Ζητεῖται σκὺλος νοήμων ἀλλὰ νὰ μὴν γαυγίζει. http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_876.html#more καὶ
 Ὁ σκοπός ἁγιάζει τὰ μέσα; http://aktines.blogspot.gr/2017/02/blog-post_36.html#more
   ὅπου παρουσιάζονται τὰ λεχθέντα τοῦ κ. Φειδά καὶ γίνεται κάποια κριτικὴ τους.
[2] https://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=2116&tla=gr
[3] Εἴμαστε δυό, εἴμαστε τρεῖς... (Περὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν συμμετεχόντων στὶς Συνόδους) http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_360.html#more

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com