28 Απρ 2017

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 28.4.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Φλέγον καὶ κατεπεῖγον τὸ ζήτημα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως. Τὸ μέλλον τῆς στελεχώσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θὰ κρίνουν αἱ ἀποφάσεις διὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἐκπαίδευσιν!
Ἔκκλησις διὰ ἑνότητα - Συγκρότησις κοινοῦ μετώπου. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος.

Ἔμπονος κραυγή Κελλιωτῶν Πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Σύστασις, Ἀξία καί Λειτουργία τοῦ Προσώπου. Τοῦ κ. Μάρκου Ὀρφανοῦ(†), τ. Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς ΠΕΘ.
Διάλογος περὶ Οὐσίας καὶ Ἐνεργείας. Ἐρώτημα κ. Ἐμμανουὴλ Περσυνάκη. Ἀπάντησις κ. Γεωργίου Καραλῆ.
Ἡ Πίστις ὡς βίωμα. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Μονόπλευροι εὐαισθησίαι. Μία θλιβερά 30χρονος ἐπέτειος. Τοῦ Ἀρχιμ. π. Νεκταρίου Ζιόμπολα.
Ἐπηρεάζει ἡ Μασονία τοὺς Ἄρχοντας καὶ τὴν πορείαν τῆς «φωτισμένης» Εὐρώπης μας;
Ὁ ἄτυπος θρησκευτικὸς πόλεμος καθορίζει τὴν οἰκονομίαν τῆς Εὐρώπης. Γράφει ὁ κ. Γιάννης Παπαδάτος.
Τό ζήτημα τῆς οὐσιαστικῆς ἐλευθεροθρησκείας. Τοῦ κ. Ἰωάννου Ρεντζίδη, θεολόγου. 
Ἄνοιξις καὶ Ἀνάστασις. Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Ἀπὸ τὰ κείμενα τῶν ἱερῶν νηπτικῶν τῆς μυστικῆς θεολογίας τῆς Ὀρθοδοξίας. Γράφει ὁ κ. Γιάννης Π. Κουτσοῦκος, Διπλ. Μηχανολόγος/Ἠλεκτρολόγος.
Ἀναζητεῖται ἐλπίς. Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Κουτσιμπός, Δημοσιογράφος.
Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἰς τὴν Αἴγυπτον μὲ τὸν Πάπαν.
Ἀπό ἀρχιδολοφόνος... δημοκράταρος. Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου.
Ὁ Σεβ. Κερκύρας μὲ τοὺς Παπικοὺς καὶ ὁ Σεβ. Κίτρους μὲ τοὺς Εὐαγγελικούς!

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com