22 Φεβ 2017

Ψήφισμα – Διαμαρτυρία των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας προς τον Υπουργό Παιδείας για τη Θεματική Εβδομάδα

Ι ε ρ α τ ι κ ή   Σ ύ ν α ξ ι ς


Πρός:   Ἀξιότιμον  Κύριον
Κωνσταντῖνον  Γιαβρόγλου
Ὑπουργόν  Παιδείας, Ἔρευνας  καί  Θρησκευμάτων
Ἀνδρέα  Παπανδρέου  37,  Τ.Κ. 151 80
Εἰς  Ἀμαρούσιον
Κοιν. 1) Ἱεράν  Σύνοδον  τῆς  Εκκλησίας  τῆς  Ἑλλάδος
  2) Τοπικήν  Αὐτοδιοίκησιν 
 3) Συλλόγους  Καθηγητῶν  τῶν  Γυμνασίων  τῆς  Μητροπόλεως 
 4) Συλλόγους  Γονέων  καί  Κηδεμόνων  τῶν  Μαθητῶν  τῶν  Γυμνασίων
 5) κ. κ. Βουλευτές  τῆς  ἐκλογικῆς  Περιφερείας
Θέμα:  «Θεματική Ἑβδομάδα Ἐνημέρωσης καί Εὐαισθητοποίησης σέ ζητήματα Διατροφῆς, Ἐθισμοῦ-Ἐξαρτήσεων καί Ἔμφυλων Ταυτοτήτων» στά Γυμνάσια.
Ἐξοχώτατε  Κύριε  Ὑπουργέ,
Στήν σημερινή Ἱερατική μας Σύναξη, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, καί ὅλοι οἱ ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, μέ θλίψη καί ἀγανάκτηση ἀκούσαμε γιά τήν προσπάθεια τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νά ἐπιβάλλει στήν νεότητα τῆς πατρίδος μας τήν ἀποδόμηση τῶν ἀξιῶν.  Πρόκειται γιά τό 3ο σκέλος τῆς θεματικῆς ἑβδομάδος πού ἀναφέρεται στίς «ἔμφυλες ταυτότητες».
Ὀδύνη καί ὀργή καταλαμβάνει τίς ψυχές μας καθώς παρακολουθοῦμε τήν προσπάθεια σας νά ξεθεμελιώσετε ὅτι ὑγιές ἔχει ἀπομείνει στόν τόπο αὐτό. Εἴδαμε, τίς ἡμέρες πού ἑτοιμαζόταν ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλληνισμός νά γιορτάσει τό κοσμοχαρμόσυνο γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, νά στέλνει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἐγκύκλιο μέ βαθμό προτεραιότητος «ἐξαιρετικῶς ἐπεῖγον» γιά τήν «Ὑλοποίηση στό Γυμνάσιο Θεματικῆς Ἑβδομάδος Ἐνημέρωσης καί Εὐαισθητοποίησης σέ ζητήματα Διατροφῆς, Ἐθισμοῦ-Ἐξαρτήσεων καί Ἔμφυλων Ταυτοτήτων» μέ γενικό τίτλο «Σῶμα καί Ταυτότητα»!
Σαφέστατα καί ἀπροκάλυπτα τό Ὑπουργεῖο Παιδείας προωθεῖ στά παιδιά ἕναν Σοδομισμό πολύ χειροτέρου τύπου ἀπό τή γνωστή ὁμοφυλοφιλία. Θέλει τά παιδιά νά διαλέγουν αὐτά τό κοινωνικό τους φύλο ἀνεξαρτήτως ἀπό τό βιολογικό τους φύλο. Δηλαδή, ἐάν κάποιο παιδί δέν αἰσθάνεται καλά μέ τό ὅτι γεννήθηκε ἀγόρι ἤ κορίτσι νά μπορεῖ νά δηλώσει τό ἀντίθετο, καί μάλιστα νά τό ἀλλάζει μέ τή βοήθεια τῆς ἰατρικῆς. Αὐτό δέν ἀναφέρεται σαφῶς στο σκοπό της Θεματικῆς Ἑβδομάδος; Γράφετε: «... δέν ἐπιδιώκεται μόνο ἡ ἀπόκτηση πληροφοριῶν ἤ γνώσεων ἀλλά καί ἡ ἀλλαγή ἀντιλήψεων καί συμπεριφορῶν». Δηλαδή, ἔκφυλη ἀποδόμηση κάθε τελευταίου ἴχνους ὑγείας, ψυχικῆς καί σωματικῆς. Γκρέμισμα ὄχι μόνο τῶν ἀξιῶν ἀλλά καί αὐτῶν τῶν φυσικῶν νόμων, πού ἰσχύουν ἀνέκαθεν στό ἀνθρώπινο γένος.
Σᾶς ἐρωτοῦμε: Πάνω σέ ποιά ἔγκυρη ἐπιστημονική βάση κινούνται αὐτές οἱ πρωτοβουλίες; Ἀπό πότε μία θεωρία περί διαφοράς μεταξύ βιολογικοῦ καί κοινωνικοῦ φύλου εἶναι ἐπιστημονικά ἀποδεδειγμένη ὥστε νά τή διδάσκεται ὁ ἀνήλικος μαθητής; Πού εἶναι οἱ ἁρμόδιοι ἐπιστήμονες, παιδοψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, νά πιστοποιήσουν τόν τρόπο, τό περιεχόμενο καί τή διαδικασία; Ποιοί θά τά διδάξουν αὐτά καί μέ ποιά κριτήρια στά παιδιά; Τί εἴδους ἀνατριχιαστικά πειράματα εἶναι αὐτά σέ βάρος ἀνήλικων μαθητῶν; Ρωτήθηκαν μήπως οἱ ὑπεύθυνοι γονεῖς, ἄν θέλουν τά ἀνήλικα παιδιά τους νά ἀποδομήσουν τἰς «ἔμφυλες ταυτότητες» καί ποιοί εἶναι αὐτοί πού θά τούς τίς ἀποδομήσουν; Μέ τί θά τίς ἀντικαταστήσουν;
Ἀντί τό σχολεῖο νά βγάζει λεβέντες καί λεβέντισσες νιάτα, γεμάτα ἀπό ὑγεία καί ζωντάνια, νά παραμορφώνει τά παιδιά διδάσκοντας καί προωθώντας τήν ὀντολογική διαστροφή; Τά ψυχολογικά, ψυχιατρικά καί συναισθηματικά τραύματα πού θα δημιουργήσετε στίς ἀθώες ψυχές τῶν παιδιῶν μέ τή σύγχυση ταυτότητος δέν σᾶς ἀνησυχοῦν;. Ἐπιτέλους, μέχρι πότε μιά ἐλάχιστη μειοψηφία πού εἶναι ἡ κοινότητα τῶν ΛΟΑΤ θά ἐπιβάλλει μέ ὁλοκληρωτικό τρόπο καί φασιστική νοοτροπία τί θά διδαχθοῦν στά σχολεῖα τά παιδιά μας;
Φαίνεται ὅτι δέν θέλετε ἡ νέα γενιά τῶν Ἑλλήνων νά μορφωθεῖ μέ τά ἰδανικά τῆς ἐλευθερίας ἀλλά νά μετατραπεῖ σ’ ἕνα εἴδους ἀνθρωποειδές πού θά χειραγωγεῖ εὔκολα ἡ νέα τάξη πραγμάτων, πού δέν θά μπορεῖ νά ἀναπαραγάγει τό εἴδος του, νά φέρει ἄλλους ἀπογόνους.  Γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἔτσι ὁ στόχος τῆς μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ καί τοῦ ἀφανισμοῦ τῶν Ἑλλήνων. Ἡ Ἑλλάδα τῆς οἰκονομικής κρίσης, λοιπόν, μπῆκε ἤδη καί σέ διαδικασία συστηματικῆς πνευματικῆς καί ἠθικής γενοκτονίας.
Μαζί μέ τούς ἄλλους φορεῖς, ἐκφράζουμε τήν ἔντονη διαμαρτυρία μας γιά τήν ἐπιχείρηση αὐτή καί κάνουμε ἔκκληση σέ γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς, τήν Ἱερά Σύνοδο, τίς Ἀρχές, τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση, καί σέ κάθε ὑγιή φορέα τῆς ἑλληνικής κοινωνίας, νά ἐκφράσουν μέ κάθε νόμιμο τρόπο καί μέσον τήν ἀντίθεσή τους στόν ἐπιχειρούμενο ἐκμαυλισμό τῆς προσωπικότητας καί στήν ἔντεχνα συγκεκαλυμμένη ἐπιχείρηση «μετάλλαξης» τῆς φύσης τῶν παιδιῶν καί μαθητῶν τῆς πατρίδας μας. 
Ἐν  Ἀγρινίῳ  τῇ  20ῇ  Φεβρουαρίου  2017
            Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ                                                            ΟΙ  ΙΕΡΕΙΣ
+Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς
Δείτε σχετικά και:  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com