28 Φεβ 2017

Άλλο η Συνοδικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και άλλο οι φραστικές αναφορές για ’’συνοδικότητα’’ στον Παπισμό.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΙ
ΑΛΛΟ Η ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΟΙ ΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ‘’ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ’’ ΣΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ
Η Συνοδικότητα, σημειώνει ο π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ «είναι μια πραγματικότητα που βιώνεται και όχι κάτι που απλώς μελετούμε και αναλύουμε» (από του σύγραμμά του  ‘’Το σώμα του ζώντος Χριστού.  Μια Ορθόδοξη ερμηνεία της Εκκλησίας’’).  Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρηση του π. Γεώργιου  Φλωρόφσκυ.  Άλλο είναι η Συνοδικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και άλλο οι φραστικές αναφορές για ’’συνοδικότητα’’ στον Παπισμό.  Ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος  Καψάνης, αναφέρει πως η  σύνοδος στον Παπισμό «γίνεται ένα συμβουλευτικό σωματείο των Παπών» ‘’Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη – Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός)’’. 

Πρόσφατα άρχισε να γίνεται φραστική αναφορά στον Παπισμό για ‘’συνοδικότητα’’, την οποία μάλιστα πάντοτε συνδέουν άρρηκτα με το παπικό πρωτείο εξουσίας.  Στον Παπισμό φτάνουν στο σημείο να ομιλούν για ‘’ένωση’’, χωρίς όμως την προϋπόθεση συμφωνίας για το πρωτείο, αφήνοντάς το να συζητηθεί σε ‘’μεταγενέστερο’’ στάδιο.  Η εμμονή στο παπικό εξουσιαστικό πρωτείο είναι προφανής. 
Η Συνοδικότητα είναι θέμα εκκλησιαστικής εμπειρίας και όχι θεωρητικολογίες που αποκρύβουν τις πραγματικές παπικές προθέσεις. Ορθά αναφέρει ο π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, ότι η συνοδικότητα «είναι μια πραγματικότητα που βιώνεται και όχι κάτι που απλώς μελετούμε και αναλύουμε». Τη Συνοδικότητα τη διεφύλαξε η  Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και όχι ο Παπισμός.  Η Εκκλησία από των Αποστολικών χρόνων μέχρι τις μέρες μας, το Συνοδικό σύστημα εφαρμόζει. «Όλοι οι Απόστολοι ήταν ότι και ο Πέτρος δηλαδή προικισμένοι με την ίδια τιμή και εξουσία», λέγει ο Άγιος Κυπριανός.  Δυστυχώς ο λόγος τούτος προσκρούει στη βατικάνειο εξουσιαστική επιμονή.
Αρκεί πιστεύω οι Παπικοί να ανατρέξουν στην Εκκλησιαστική ιστορία και θα διαπιστώσουν ότι η Συνοδικότητα είναι αυτή που διεφύλαξε τις δογματικές αλήθειες της Εκκλησίας και όχι το παπικό εξουσιαστικό πρωτείο. 

Ο  Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, αναφέρει ότι «Οι Άγιοι χριστοφόροι Απόστολοι έδωσαν άπαξ διαπαντός τον ορισμόν της θεανθρωπίνης εκκλησιαστικότητος: ‘’ Έδοξε τω Αγίω Πνεύματι και ημίν’’ (Πραξ. 15,28).  Πρώτον το Άγιον Πνεύμα και κατόπιν ημείς˙ ημείς τόσον, όσον δίδομεν χώρον εις το Άγιον Πνεύμα δια να ενεργή δι’ημών» (Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς Άνθρωπος και Θεάνθρωπος).  Το «έδοξε γαρ τω Αγίω Πνεύματι και ημίν» Πραξ. 15,28, υποδεικνύει το πρωτοχριστιανικό συνοδικό κάλλος, το οποίο δυστυχώς αγνοεί ο Παπισμός. Το παπικό εξουσιαστικό πρωτείο ξεκάθαρα αντιστρατεύεται τη Συνοδικότητα. Άλλο είναι η Συνοδικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και άλλο οι φραστικές αναφορές για ’’συνοδικότητα’’ στον Παπισμό. Ορθά αναφέρει ο π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, ότι η συνοδικότητα «είναι μια πραγματικότητα που βιώνεται και όχι κάτι που απλώς μελετούμε και αναλύουμε».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com