24 Φεβ 2017

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 24.2.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ὁ «κοσμικὸς μεσσίας» ἀπαιτεῖ ἐξουδετέρωσιν τῆς Θρησκείας. Τοὺς οἰκουμενιστὰς δὲν ἐνδιαφέρει ἡ ἀλήθεια, διότι ὑπηρετοῦν μὲ ἀφοσίωσιν τὴν ἐκκοσμίκευσιν! Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα. 
Ἀριστερὰ καὶ Ὀρθοδοξία. Γράφει ὁ π. Γεώργιος Γ. Μεταλληνός, Ὀμ. καθ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Νά ἀνακληθῆ ἡ προκλητική θεματική ἑβδομάς. Τοῦ κ. Νικήτα Ἀλιμπράντη, Καθ. Κοινωνιολογίας Δ.Π.Θ.
Πλήττονται αἱ ἀθῶαι ψυχαὶ τῶν μαθητῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασ. Κοκκολάκη.
Ἡ Ἑλλάς ἐνώπιον τῆς ἱστορικῆς εὐθύνης της -οἱ ἀνόητοι, οἱ ἁπλοὶ καὶ ὁ Γόρδιος Δεσμὸς- Τοῦ κ. Γεωργίου Ἐμ. Δημητράκη, Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος.
Ἕνα πνευματικὸν πρόβλημα. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Πρόσωπον καὶ φύσις κατὰ τοὺς Πατέρας καὶ «μεταπατερικοὺς» θεολόγους. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Δρ. Ἰατρικῆς.
...καί ἦσαν ὅλοι τους Μασόνοι;
Τό ὀρθόδοξον μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί τό χρέος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας. Τοῦ κ. Εὐαγγέλου Στ. Πονηροῦ Δρ Θ., Μ.Φ. Σχολικοῦ Συμ. Θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων.
Εἶναι ἡ Ρωσία ὁ ἰδανικὸς σύμμαχος τῆς Ἑλλάδος;
Πῶς νά… πουλᾶτε στοὺς νέους! Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
Τριώδιον, Σωστικόν καί Ἅγιον. Τοῦ πρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Μηνᾶ.
Σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.
Ὁ Ἐπίσκ. Χριστουπόλεως ἐπιβεβαιώνει τὸν Ο.Τ.
Ὁ ἐθνικός μας καί οἰκουμενικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Ἡ ἀλήθεια, ἡ ἐλευθερία καί ἡ γλῶσσα εἰς τό ἔργον του. Τῆς Δρ. Φιλ. Μαρίας - Ἐλευθερίας Γ. Γιατράκου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com