21 Δεκ 2016

Δεν είναι τόσο περιεκτικό το «να αποτελεί μέλος της ίδιας του της εκκλησίας» - (Δήλωση του Τορόντο)


Αποτέλεσμα εικόνας για παγκοσμιο συμβουλιο εκκλησιων

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ ΤΟ ‘’ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ’’ - (ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ)
Στο τελικό κείμενο ‘Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον’’, της δημοσιευθείσας απόφασης της Συνόδου της Κρήτης, στο άρθρο 19 αναφέρονται  τα εξής :  «Έχουν δε βαθείαν την πεποίθησιν (αι ορθόδοξοι Εκκλησίαι-μέλη του Π.Σ.Ε.) ότι αι εκκλησιολογικαί προϋποθέσεις της Δηλώσεως του Τορόντο (1950), τιτλοφορουμένης ‘’Η Εκκλησία, αι Εκκλησίαι και το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών’’ είναι κεφαλαιώδους σημασίας δια την Ορθόδοξον συμμετοχήν εις το Συμβούλιον». 

Στο τελικό αυτό κείμενο, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη Δήλωση του Τορόντο, ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), δεν πρέπει να γίνει ποτέ υπερ-εκκλησία, «ως προς το τι είναι το Π.Σ.Ε ».
Ενώ αναφέρει όμως στη Δήλωση του Τορόντο  αναφέρεται ‘’ρητά’’ ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), δεν πρέπει να γίνει ποτέ υπερ-εκκλησία,  καταληκτικά σημειώνει ότι «οι εκκλησίες αναγνωρίζουν ότι το να αποτελεί κάποιος  μέλος της εκκλησίας του Χριστού είναι πιο περιεκτικό από το να αποτελεί  μέλος της ίδιας του της εκκλησίας», (churches are acknowledging that the membership of the church of Christ is wider and more inclusive than the membership of their own church), το οποίο φανερώνει το  πραγματικό νόημα της δήλωσης. 
‘’Ρητά’’ αναφέρει η Δήλωση του Τορόντο,  ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), δεν πρέπει να γίνει ποτέ υπερ-εκκλησία, αλλά και ‘’ρητά’’ αναφέρεται στην ύπαρξη Εκκλησίας για την οποία  «οι εκκλησίες (μέλη του Π.Σ.Ε.) αναγνωρίζουν ότι το να αποτελεί κάποιος  μέλος της εκκλησίας του Χριστού, είναι πιο περιεκτικό από το να αποτελεί  μέλος της ίδιας του της εκκλησίας». 
Υπογράφοντας τη Δήλωση του Τορόντο, δεν αναγνωρίζομε ότι το να αποτελούμε   μέλη της ίδιας μας  της Εκκλησίας, δηλαδή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία είναι η  Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, δεν είναι τόσο περιεκτικό όσο το να αποτελούμε   μέλη της Εκκλησίας του Χριστού;  Δεν είναι τούτο εκκλησιολογικό ατόπημα;
Δεν αναγνωρίζομε εμμέσως πλην σαφώς με τη Δήλωση του Τορόντο, ότι καμιά εκκλησία  από τις  ‘’εκκλησίες (μέλη του Π.Σ.Ε.)’’ δεν είναι η Εκκλησίας του ΧριστούΔηλαδή με τη Δήλωση του Τορόντο γίνεται αποδοχή ύπαρξης μιας υπερ-εκκλησίας, ασχέτως αν αυτή δεν είναι το Π.Σ.Ε.;  Δηλαδή μας αρκεί ως Ορθόδοξους  η αναφορά ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), δεν πρέπει να γίνει ποτέ υπερ-εκκλησία, και δεν μας ενοχλεί η αναφορά στην παραδοχή (με τη Δήλωση του Τορόντο), ότι το να ανήκουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι τόσο περιεκτικό, όσο το να το να αποτελούμε   μέλη της Εκκλησίας του Χριστού
Αυτή εξάλλου είναι μια βασική εκκλησιολογική προϋπόθεση της Δήλωση του ΤορόντοΔεν αναγνωρίζουμε με την παραδοχή αυτή στη Δήλωση του Τορόντο ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι η Εκκλησία του Χριστού;  

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Με άλλα λόγια αποδεχόμαστε, ότι η Εκκλησία η Ορθόδοξη δεν είναι τίποτε άλλο, παρά απλά και μόνον μία από τις 350 ‘’εκκλησίες’’ μέλη του ΠΣΕ!!!
Οι Πατέρες μας οι Άγιοι, οι Ομολογητές της Πίστεως, οι Μάρτυρες και οι Όσιοί μας ρωτήθηκαν για τις αποφάσεις μας αυτές;;;

Ανώνυμος είπε...

Ἕως πότε θά θέτουμε ἀφελῆ ἐρωτήματα; Ἕως πότε θά φοβόμαστε νά ἀντικρύσωμε κατάματα τήν ἀλήθεια καί τήν πραγματικότητα; Ἕως πότε θά καταδεχώμεθα νά ὑποτιμᾶτε ἡ νοημοσύνη μας; Καιρός τοῦ λαλεῖν! Τά ἀναφερόμενα ὑπό τοῦ ἀρθρογράφου δέν ἐπιτρέπεται πλέον νά τίθενται ὑπό μορφήν ἐρωτημάτων. Ἐπιτέλους ἄς ἀντιμετωπίσωμε μέ τή δέουσα σοβαρότητα τήν συντελουμένη προδοσία τῆς Πίστεώς μας καί τήν προκλητική ἀπάτη τῶν φερομένων ὡς ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν. Τό ΠΣΕ εἶναι τό ἐργαστήρι κατασκευῆς τῆς νέας ἐκκλησίας, δηλαδή τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἄς μιλήσωμε ἔξω ἀπό τά δόντια διότι δέν εἴμεθα στό παρά πέντε ἀλλά στό ἀκριβῶς! Καί βεβαίως ἔχωμε ὅλοι μεγάλη εὐθύνη γιά τό σημερινό κατάντημα καί τήν ἐξάπλωση τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, διότι ΠΟΤΕ δέν σεβασθήκαμε ἐμπράκτως τό πατερικόν "οὐ μικρόν, τό παραμικρόν" καί ἀνεχθήκαμε πάμπολλα μικρά καί πολλά μεγάλα περιοριζόμενοι σέ χαρτοπόλεμο ἀνώδυνων καί ἀναποτελεσματικῶν διαμαρτυριῶν. Ἔτσι τώρα βλέπωμε καί δέν πιστεύωμε στά μάτια μας τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστώς ἐν τόπω ἁγίω! Ὁ διάβολος χορεύει ἐντός τῶν τειχῶν καί οὐδείς τολμᾶ νά πεῖ τό στῶμεν καλῶς! Τό ΠΣΕ εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀντορθόδοξο κατασκεύασμα καί ἡ συμμετοχή σ' αὐτό συνιστᾶ ἄρνησι τῆς Πίστεως καί τοῦ σχετικοῦ ἄρθρου τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως "εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν"! Ἀδελφοί καί Πατέρες δέν χάνεται μόνον ἡ Πατρίδα μας ἀλλά καί πρωτίστως ἡ Πίστις μας! Ἄς σταματήσωμε νά εἴμεθα ἀφελεῖς καί νά ἀσεβοῦμε στούς Πατέρες. Ναί! Ἀσεβοῦμε διότι ἐκεῖνοι γιά τό παραμικρό τῆς Πίστεως ἔχυναν τό αἷμα των κι ἐμεῖς ἀνεχόμεθα τό ὁλοκληρωτικό γκρέμισμα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἄν συνεχίσωμε ἔτσι καί μάλιστα δικαιολογούμενοι καί προφασιζόμενοι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις δέν θά μᾶς δεχθεῖ οὔτε ἡ κόλασις! Ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι!

Ανώνυμος είπε...

Ο ερωτηματικός τρόπος σε καμιά περίπτωση δεν οδηγεί σε ''χλιαρή'' τοποθέτηση. Απλά είναι ένα άλλος τρόπος να εκφραστεί η θέση τούτη. Αν προστρέξει κανείς σε παλαιότερα κείμενά μου θα παρατηρήσει ότι καθόλου ''χλιαρή'' δεν είναι η θέση μου στο θέμα τούτο.
θα παρατηρήσει ξεκάθαρα ο σχολιαστής ότι καθόλου δεν φοβάμαι για να πω την αλήθεια. Λυπάμαι που πρέπει να αναφέρω ότι για τις εκκλήσιολογικές αυτές στρεβλώσεις της Δήλωσης του Τορόντο σχεδόν κανένας δεν έχει ασχοληθεί. Η ποικιλότροπη παρουσίαση ΄των εκκλησιολογικών αυτών στρεβλώσεων σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει και πολικότητα θέσεων.
Β. Χαραλάμπους

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com