27 Δεκ 2016

Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς 2017 Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ιερεμία


     

      ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
   ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 1 Ἰανουαρίου 2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
1. Πρώτη τοῦ ἔτους σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Νέον ἔτος ἔχουμε, τό ἔτος 2017. Ὡς ποιμενάρχης τῆς Μητροπόλεως αὐτῆς Σᾶς εὔχομαι τό ἔτος αὐτό ὅλοι ἐσεῖς, ἀλλά καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου νά γνωρίσουν καί νά ἀγαπήσουν τόν Θεό καί νά τόν ζήσουμε σωστά μέσα στήν ἁγία Του Ἐκκλησία. Γιατί πρέπει, ἀδελφοί μου, νά ἀγωνιζόμαστε νά γίνουμε ὅλο καί καλύτεροι. Ἔτσι θά ἔχει νόημα ἡ ζωή μας καί ἔτσι θά ἀνεβαίνει καί θά προάγεται ἡ κοινωνία τῶν ἀνθρώπων. Συμβαίνει ὅμως νά πνιγόμαστε μέ τά διάφορα καί πολλά προβλήματα τῆς ζωῆς καί νά ἀμελοῦμε νά «φτιάξουμε» τόν ἑαυτό μας κάνοντας καλύτερη τήν σχέση μας μέ τόν Θεό.

 Ἔτσι κάθε χρόνο βρισκόμαστε στό ἴδιο ἐπίπεδο καί θυμᾶται κανείς ἐδῶ τόν λόγο τοῦ προφήτου Ἱερεμίου ὅτι περνοῦν οἱ καιροί, τό καλοκαῖρι καί ὁ χειμώνας, καί ὅμως «δέν σωθήκαμε» (Ἱερ. 8,20). Ἔτσι καί σέ μᾶς. Πέρασε ἡ δεκαετία τοῦ ᾽90, ἦρθε τό 2000, πέρασε μία δεκαπενταετία του καί ἀκόμη δέν ἔχουμε γνωρίσει καί δέν ἔχουμε γευθεῖ τόν Θεό μας, γιατί «δέν σωθήκαμε», ὅπως μᾶς εἶπε ὁ προφήτης Ἱερεμίας. Γι᾽ αὐτό, χριστιανοί μου, εἶναι ἀνάγκη τό νέο ἔτος, τό 2017 νά βάλουμε ἕνα καινούργιο πρόγραμμα καί νά φροντίζουμε νά ἐφαρμόζουμε τό πρόγραμμα αὐτό, γιά νά γίνουμε καλύτεροι σάν χριστιανοί. Καί ἄν γίνουμε καλύτεροι σάν χριστιανοί, θά γίνουμε καλύτεροι σάν ἄνθρωποι, στήν κοινωνία μας καί στίς σχέσεις μας μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Ἔτσι θά κυλάει ὄμορφα ἡ ζωή μέ τήν ὄμορφη ἀγαπητική καί καθαρή σχέση μεταξύ μας.
2. Συγκεκριμένα, νά τί θέλω νά σᾶς πῶ:
(α) Ὅταν ξυπνᾶτε τό πρωί, νά λέτε τό «Πάτερ ἡμῶν» καί νά παρακαλεῖτε τήν Παναγία νά περάσει ὡραῖα ἡ ἡμέρα, χωρίς νά κάνετε κακό στούς ἄλλους, ἀλλά οὔτε καί σεῖς νά πάθετε κακό.
(β) Στίς δουλειές σας πού πηγαίνετε θά ἀντιμετωπίζετε βέβαια δυσκολίες. Αὐτό εἶναι μία καλή εὐκαιρία, χριστιανοί μου, νά ἐξασκεῖτε τήν ὑπομονή σας, ἡ δέ ὑπομονή φτιάχνει ἕναν τέλειο ἄνθρωπο. Δέν βγαίνει τίποτε, χριστιανοί μου, μέ τά μεταξύ μας μαλώματα καί μάλιστα, ὅταν αὐτοί οἱ «μεταξύ μας» εἶναι οἱ καθημερινοί συνεργάτες μας. Καί αὐτοί καί ἐμεῖς καί ὅλοι μας ἔχουμε ἐλαττώματα. Ἄς ὑπομένουμε λοιπόν ὁ ἕνας τόν ἄλλο, ἄς ἀνεχόμαστε ἀλλήλους, ὅπως ὁ Θεός μακροθυμεῖ καί ἀνέχεται ἐμᾶς, παρά τά τόσα ἁμαρτήματά μας.
(γ) Κάθε μέρα, ἀδελφοί μου, κάθε μέρα, ξαναλέγω, εἶναι πολύ καλό νά διαβάζετε ἕνα κομματάκι ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Θεοῦ, πού τό λένε «Καινή Διαθήκη». Εἶναι ἕνα καινούργιο συμβόλαιο μέ τόν Θεό αὐτό τό Βιβλίο, συμβόλαιο πού γράφτηκε μέ Αἷμα, γι᾽ αὐτό καί λέγεται «Διαθήκη». Πρέπει νά τό διαβάσουμε τό βιβλίο αὐτό. Τώρα τελευταῖα μέ τά καλά σας παιδιά τοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου ἔστειλα σέ ὅλους σας τήν Καινή Διαθήκη, μέ τό κείμενο καί τήν μετάφρασή της, ἀπό τόν Ἀρκάδα μέγα θεολόγο, τόν πατριάρχη τῶν θεολόγων, τόν μακαριστό καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου Παναγιώτη Τρεμπέλα (κατάγεται ἀπό τήν Στεμνίτσα· εἶναι δικός μας). Σᾶς παρακαλῶ πάλι, χριστιανοί μου, νά διαβάζετε καθημερινά ἕνα κομματάκι ἀπό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἐπιθυμῶ νά γίνετε σεσοφισμένοι καί ἐνσυνείδητοι χριστιανοί.
(δ) Παρατηρῶ, ἀδελφοί μου, ὅτι δέν ἀγαπᾶτε τήν ἐξομολόγηση. Ὁ πολύς λαός καί μάλιστα τά νέα τα παιδιά καί νέοι ἄνδρες καί γυναῖκες παραμένουν ἀνεξομολόγητοι. Ἡ Μητρόπολή μας ἔχει πνευματικούς. Ἐξομολογῶ καί ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπος. Θά μοῦ δίνετε μεγάλη χαρά μέ τό νά μέ ἀπασχολεῖτε σέ μία προσωπική συνάντηση μαζί σας, γιά ἐξομολόγηση ὅμως ἡ συνάντηση αὐτή. Ἀλλά, καί ἄν, γιά λόγους πού ἐσεῖς ἔχετε, δέν θέλετε νά ἐξομολογεῖστε σέ τοπικούς πνευματικούς, οὔτε σέ ἐμένα, στήν Ἀθήνα πού πηγαίνετε ἤ στίς γείτονες ἐδῶ πόλεις, νά πᾶτε κάπου νά ἐξομολογηθεῖτε.
(ε) Βάλετε, χριστιανοί μου, μόνοι σας, σάν κανόνα τῆς ζωῆς σας, γιά σᾶς καί τήν οἰκογένειά σας, νά ἐκκλησιάζεστε κάθε Κυριακή. Ἰδιαίτερα τά παιδιά σας πρέπει νά ἔχουν τήν ἐμπειρία αὐτή τοῦ κυριακάτικου ἐκκλησιασμοῦ μέ τόν μπαμπά καί τήν μαμά τους. Στήν θεία Λειτουργία ζοῦμε τόν Θεό καί ὅλη τήν πίστη μας. Ἐκεῖ παίρνουμε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς εἶναι ἀναγκαία γιά τήν ζωή μας. Ἐκεῖ λέγουμε καί ψάλλουμε τό «εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον».
(στ) Εἶναι πολύ σημαντικό τό τελευταῖο αὐτό πού σᾶς γράφω τώρα, χριστιανοί μου: Νά πηγαίνετε νά κοινωνᾶτε τά Ἄχραντα Μυστήρια. Νά λαμβάνετε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μέ τήν θεία Κοινωνία. Εἶστε παιδιά τοῦ Θεοῦ καί δέν πρέπει νά ἀποκόπτεστε ἀπό τό Τραπέζι τοῦ Θεοῦ. Τά ἀπόπαιδα ἀποκόπτονται ἀπό τό τραπέζι τοῦ πατέρα τους. Ἀλλά ἐσεῖς εἶστε παιδιά τοῦ Θεοῦ εὐλογημένα, ἁμαρτωλοί βέβαια, ὅπως καί ἐγώ, ἀλλά πού ἀγαπᾶμε ὅλοι μας τόν Θεό καί ζητᾶμε συγγνώμη γιά τά ἁμαρτήματά μας. Δέν πρέπει λοιπόν νά μένετε ἀκοινώνητοι. Πᾶτε νά ἐξομολογηθεῖτε καί μέ τήν εὐχή τοῦ πνευματικοῦ σας νά κοινωνᾶτε.
3. Σᾶς ἔδωσα, χριστιανοί μου, μέ αὐτά πού σᾶς εἶπα σήμερα ὡς ποιμενάρχης σας τήν πρώτη τοῦ ἔτους, σᾶς ἔδωσα, λέγω, ἕνα πρόγραμμα πνευματικῆς ζωῆς, πού παρακαλῶ νά ἀρχίσετε νά τό ἐφαρμόζετε τό νέο ἔτος. Ἄς εἶναι εὐλογημένος ἀπό τόν Χριστό καί τήν Παναγία ὁ χριστιανός καί ἡ χριστιανή ἐκείνη πού θά θελήσει νά κάνει ἐφαρμογή τό 2017 αὐτά πού σᾶς ἔγραψα στήν ἐφετινή μου αὐτή ἐγκύκλιο γιά τό νέο ἔτος. Ἔτσι θά ζήσουμε καλύτερες μέρες στήν ταλαίπωρη πατρίδα μας, γιατί, γιά τό κακό πού συμβαίνει σ᾽ αὐτήν, τήν εὐθύνη τήν ἔχουμε ὅλοι μας μέ τά ἁμαρτήματά μας. Καλή μετάνοια λοιπόν σέ ὅλους μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com