27 Νοε 2016

Παρέμβαση Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου στην Ιεραρχία για τη Σύνοδο της Κρήτης (Νοέμβριος 2016)


Παρέμβαση καί κείμενο στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Νοέμβριος 2016)
Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
Στήν τελευταία Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (23-24 Νοεμβρίου 2016) ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν κ. Θεολόγος διάβασε τήν εἰσήγησή του, μέ τίτλο «Ἐνημέρωσις περί τῶν διεξαχθεισῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» καί στήν συνέχεια ἔγινε εὐρύτατη συζήτηση γιά τό περιεχόμενο τῆς εἰσηγήσεως καί ἐλήφθησαν ἀποφάσεις.
Ἡ εἰσήγηση εἶχε τρία βασικά σημεῖα, πρῶτον τό Συνοδικό Πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ προετοιμασία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, δεύτερον ἡ διαχρονική συνεισφορά τῆς Ἐκκλησίας μας στήν προετοιμασία καί διαμόρφωση τῶν κειμένων της, καί τρίτον οἱ προτάσεις γιά τά περαιτέρω. Στήν πραγματικότητα ἡ εἰσήγηση ἐκινεῖτο στόν ἄξονα τῆς ἐνημερώσεως τῶν μελῶν τῆς Ἱεραρχίας γιά τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης καί γιά τίς ἀποφάσεις πού ἔπρεπε νά λάβη ἡ Ἱεραρχία μας.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Εξαιρετικό το κείμενο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και η πρότάσεις που υπέβαλε ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσε να ζητήσει για να γίνουν αποδεκτές, όμως δεν έγιναν αποδεκτές, καθώς η άλλη πλευρά είναι πλέον ισχυρή όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στις περισσότερες Ορθόδοξες χώρες και θέλει άλλο δρόμο αυτόν του φιλοοικουμενισμού. Το πρόβλημα δυστυχώς είναι πολύ μεγάλο για να λυθεί με υπομνήματα και προτάσεις, αυτό το ξέρουμε ήδη από πολλών ετών, αλλά στις ημέρες μας παρουσιάσθηκε απόλυτα ξεκάθαρο προ των οφθαλμών μας. Το κείμενο αυτό όπως και άλλα άλλων Αρχιερέων θα μείνουν στην ιστορία, σαν μία απέλπιδα προσπάθεια να φρενάρουν την πτώση, αλλά η λύση του δράματος, όπως έχει αποδειχθεί, δεν μπορεί πλέον να έλθει με τον τρόπο αυτό.

Ανώνυμος είπε...

Ἡ θέση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου εἶναι κυριολεκτικῶς δραματική. Ὅσο πιό σωστά τοποθετεῖται, τόσο αὐξάνονται οἱ εὐθῦνες του. Τόν σεβόμεθα καί τόν ἐκτιμοῦμε ἀπεριόριστα. Ὅμως δέν μπορεῖ ἐφ' ὅσον ὁ καιρός τό ἀπαιτεῖ νά περιορίζεται μόνο στήν Ὁμολογία τῶν λόγων χωρίς συνέπεια καί συνέχεια στήν πράξη. Ὁ Χριστός ὑβρίζεται ὡς Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ὀρθοδοξία ἀλλοιώνεται καί ἡ Θεολογία διαστρέφεται. Τούτων οὕτως ἐχόντων ὁ Ναυπάκτου ὀφείλει ἐάν θέλει νά δικαιοῦται νά συγγράφει τά θαυμάσια βιβλία του καί νά ἀποτελοῦν τροφή πνευματική τῶν ὀρθοδόξων, νά διαχωρίσει μέ κάθε τίμημα καί κόστος τή θέση του. Νά δηλώσει καί κηρύξει ἀπ' ἄμβωνος ὅτι δέν ἀποδέχεται καί δέν ἀναγνωρίζει τίς κακοδοξίες, ἀντορθοδοξίες καί πονηρές διπλωματίες ὑπέρ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τῆς συνόδου τῆς Κρήτης. Μέ τή βοήθεια δέ τοῦ Θεοῦ καί τή συμπαράσταση τῶν πιστῶν θά ἀντιμετωπίσει τίς ὅποιες συνέπειες ἤ καί διώξεις. ΕΑΝ δέν τό κάνει αὐτό, ἐπειδή δέν εἶναι δυνητική ἡ Ὁμολογία ἀλλά χρεωστική καί ὀφειλετική, τότε δυστυχῶς θά εἶναι διπλῶς κατακριτέος διότι καί γνωρίζει καί ἐλεήθηκε ἀπό τόν Θεό νά διακρίνει τό ὀρθό καί ΟΜΩΣ δέν τό πράττει! Οὐσιαστικῶς ἔχει νά ἐπιλέξει μεταξύ τῆς ἰδιότητος τοῦ ὁμολογητοῦ ἤ τοῦ ἀποστάτου καί πεπτωκότος, μή γένοιτο.Μεσότης εἰς αὐτά δέν ὑπάρχει, ὅπως δέν ὑπάρχει μέσον τοῦ φωτός καί τοῦ σκότους! Δυοῖν θἄττερον! Ὁ Θεός νά τόν ἐνδυναμώσει. Ἀξίζει νά μιμηθεῖ τούς Ἁγίους διότι τί σήμερα τί αὔριο θά κληθοῦμε ὅλοι εἰς Ἀπολογίαν ἐπί τοῦ φοβεροῦ Βήματός του κι ἐκεῖ ἡ διπλωματία τῶν οἰκουμενιστῶν δέν περνᾶ!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com