17 Σεπ 2022

Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού - Ἕτοιμοι γιὰ θάνατο! (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Ἕτοιμοι γιὰ θάνατο!
«Ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ» (Μᾶρκ. 8,34)
Ὁ Ἰησοῦς, ἀγαπητοί μου, δὲν στρατολογεῖ ὀπαδοὺς διὰ τῆς βίας. Μολονότι περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον αὐτὸς θὰ εἶχε τὸ δικαίωμα καὶ τὴν ἀξίωσι νὰ ἀπαιτήσῃ, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, τοὺς ὁποίους δημιούργησε καὶ ἔφερε στὴν ὕπαρξι, νὰ ὑποταχθοῦν στὸ θέλημα καὶ τὸ κέλευσμά του καὶ νὰ προσέλθουν νὰ καταταχθοῦν στὸ στράτευμά του, ἐν τούτοις ἀφήνει τὸν καθένα ἐλεύθερο νὰ κάνῃ μόνος του τὴν ἐπιλογή, νὰ πάρῃ τὴν ἀπόφασι ποὺ κρίνει σωστὴ καὶ νὰ πῇ ἂν θέλῃ νὰ γίνῃ ἀκόλουθος καὶ ὑπήκοός του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com