27 Σεπ 2016

Πειραιώς Σεραφείμ: Απάντηση σε κακόβουλους για το Γηροκομείο Πειραιώς

Αποτέλεσμα εικόνας για Πειραιώς Σεραφείμ
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 27ῃ Σεπτεμβρίου 2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
            Μία φοβερή παθογένεια τῆς ἐποχῆς μας εἶναι νά συμπλέκεται ἡ ἐμπάθεια καί ἡ κακότητα μέ τό θράσος τῆς ἀγνοίας, ἡ ἀνευθυνότητα μέ τήν ἔπαρση καί τήν προκατάληψη. Ὅλα αὐτά χαρακτηρίζουν ὅλους ὅσους ἔσπευσαν μέ περισσό θράσος νά ψέξουν τήν ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. τοῦ Γηροκομείου Πειραιῶς νά ἀπαγορεύσει τόσο στούς φιλοξενουμένους σέ Αὐτό, ὅσο καί στούς ἐργαζομένους κατά τό ὡράριον ἐργασίας τους τήν χρήση καπνικῶν προϊόντων (κάπνισμα) καί τήν χρήση οἱασδήποτε ἑστίας φωτιᾶς (ἀναπτήρες - σπίρτα).

            Τό Γηροκομεῖο Πειραιῶς εἶναι Ν.Π.Ι.Δ., ἕνα πρότυπο κοινωνικό ἵδρυμα μέ ἱστορία 125 χρόνων, καταξιωμένο στήν πόλη τοῦ Πειραιῶς, πού συνδιοικεῖται ἀπό τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτη Πειραιῶς καί τόν Δῆμο Πειραιῶς καί προσφέρει χωρίς καμμία κρατική ἐπιχορήγηση ἕνα ἐξαίρετο κοινωνικό ἔργο. Ἡ Γεν. Διεύθυνση Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Μέριμνας τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 3349/1-3-2016 ἔκθεσή της, ἀναφέρει ὡς παρατηρήσεις – συμπεράσματα τά ἀκόλουθα : «Τό Γηροκομεῖο Πειραιῶς ἀποτελεῖ μιά Μονάδα πού λειτουργεῖ ἄψογα, μέ ὀργάνωση καί ὑπευθυνότητα, παρέχοντας ποιοτικές ὑπηρεσίες καί εὐχάριστη διαμονή στούς ἡλικιωμένους. Μιλήσαμε μέ τούς περιθαλπόμενους, οἱ ὁποῖοι ἐξέφρασαν θετικά σχόλια γιά τή διαμονή τους ἐκεῖ. Οἱ χῶροι εἶναι καθαροί καί περιποιημένοι, ἡ διατροφή εἶναι προσεγμένη ἐνῶ παράλληλα τά πιστοποιητικά ὑγείας τῶν ἐργαζομένων εἶναι σέ ἰσχύ.». Τό Γηροκομεῖο ἔχει λάβει συνεχῆ βραβεῖα γιά τήν ποιότητα τῶν παρεχομένων ὑπηρεσιῶν του καί ἐλέγχεται ἀπό τήν Διεύθυνση Ἐθνικῶν Κληροδοτημάτων τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς καί ἔχει πλήρη ἀσφαλιστική καί φορολογική ἐνημερότητα.
            Κάθε χρόνο γίνεται ἐκπαίδευση ἀπό τό Πυροσβεστικό Σῶμα, τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Ἱδρύματος, γιά τήν ἀντιμετώπιση πυρκαϊᾶς καί      ἔχουν τοποθετηθεῖ ὑπερσύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης καί πυρόσβεσης. Ἡ ἐντολή ὅμως τοῦ Διοικητοῦ τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Πειραιῶς εἶναι - κατόπιν ἑνός λυπηροῦ συμβάντος πού ἀντιμετωπίστηκε ἄμεσα - νά μήν ὑφίσταται ἡ παραμικρά ἑστία χρήσεως πυρός ἐντός τοῦ χώρου τοῦ Ἱδρύματος, διότι ἀφ’ ἑνός μέν ἡ πρόληψις εἶναι καλυτέρα τῆς ἀντιμετωπίσεως, ἑνός τόσο σοβαροῦ προβλήματος καί ἀφ’ ἑτέρου στό Ἵδρυμα φιλοξενοῦνται 200 περιθαλπόμενοι Γέροντες ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 80 κατάκοιτοι καί ἑπομένως σέ περίπτωση πυρκαϊᾶς εἶναι εὐνόητες οἱ συνέπειες. Ἑπομένως ἐφαρμόζοντας τήν ἐντολή τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, τό Δ.Σ. ἔλαβε τήν ἀπόφαση νά μήν ἐπιτρέπει πλέον σέ κανένα περιθαλπόμενο, τό κάπνισμα καί τή χρήση ἑστίας φωτιᾶς καί τό ἴδιο διά τούς ἐργαζομένους κατά τήν διάρκεια τῆς ἐργασίας των, ὄχι γιά νά τηρήσῃ «αὐστηρά» τόν ἰσχύοντα ἀντικαπνιστικό Νόμο, ἀλλά γιά νά μήν ὑφίσταται ἡ παραμικρή ὑπόνοια κινδύνου γιά τούς φιλοξενουμένους 200 Γέροντας, ἐπειδή δέν εἶναι ἀνθρωπίνως δυνατόν νά ἐπιτηρῆ ἐπί 24ὥρου βάσεως τούς φιλοξενουμένους παρ’ ὅτι ἔχει δομή διοικήσεως καί φροντίδος ὑψηλῆς ποιότητος μέ 65 ἐργαζόμενους.
            Τό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος πού ἀφιλοκερδῶς προσφέρει τήν διακονία του ἀγωνιζόμενο στήν ἐποχή τῆς κρίσεως, νά ἀντιμετωπίσει χωρίς καμμία βοήθεια οὔτε ἀπό τό Κράτος, οὔτε ἀπό τό Δῆμο Πειραιῶς, ὁ ὁποῖος παρ’ ὅτι συνδιοικεῖ τό Ἵδρυμα, ἔχει νά καταβάλῃ τίς ὑποχρεώσεις του ἀπό τό ἔτος 1955, ἀναμένει εὐγενεῖς κρίσεις γιά τό ἔργο του καί ὄχι ὕβρεις καί συκοφαντίας. Τελικά βέβαια τό Δ.Σ. ἔχει τήν ἠθική καί ποινική εὐθύνη τῶν διακοσίων φιλοξενουμένων καί ὄχι κάθε ἀνεύθυνος ἐπικριτής.
            Δυστυχῶς ὅμως ἡ κακεντρέχεια καί ἡ ἐμπάθεια πρυτανεύουν στήν ἐποχή μας.
Διά τό Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com