5 Σεπ 2016

Περιοδικό Παρακαταθήκη, Ιούλιος - Αύγουστος 2016


ΠEPIEXOMENA
Καλές ἀποφάσεις μέ θεία φώτιση καί χωρίς βιασύνη ................................... σελ. 1
Σύντομη ἀποτίμηση τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» ............................. σελ. 3
Κατά τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἄνευ ἀκραίου ζηλωτισμοῦ.......................................σελ. 9
Παναγία Ἀνωγειανή, βοήθησέ μας, νά ἀποκτήσουμε ξανά τήν λευτεριά...σελ. 11
Ἔλα, Ἅγιε, νά ὁρμηνέψεις καί τούς σημερινούς Ἕλληνες ........................... σελ. 13
«Προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις» πρός παραλαβήν τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» . σελ. 19
Εἰδήσεις καί Σχόλια ................................................................................................. σελ. 25

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 109

3 σχόλια:

Kyriakos Varveris είπε...

Διαβάζουμε λοιπόν στο κείμενο :

«Τί στό καλό», μας έλεγε φίλος κληρικός, «θά αποτειχισθουμε γιά μιά ψευδο-Σύνοδο, τήν οποία η πλειοψη
φία των Ορθοδόξων δέν αναγνωρίζει, καί, συνεπώς, είναι σάν νά μήν έγινε;»

Επιτρέψτε μου παρακαλώ να παρατηρήσω μια λογική αντίφαση στο παραπάνω κείμενο :

Ας ΥΠΟΘΈΣΟΥΜΕ ότι ο ανώνυμος αυτός κληρικός έχει δίκιο σε αυτό που λέει και ότι δεν πρέπει να κάνουμε αποτειχιση "γιά μιά ψευδο-Σύνοδο, τήν οποία η πλειοψηφία των Ορθοδόξων δέν αναγνωρίζει, καί, συνεπώς, είναι σάν νά μήν έγινε»

Όμως αποδεχομενοι την παραπάνω πρόταση, ότι δηλαδή η Σύνοδος της Κρήτης είναι ψευδο-σύνοδος, λογικά αποδεχόμαστε ότι οι Αρχιερείς που έλαβαν μέρος σε αυτήν και υπέγραψαν τις αποφάσεις αυτής είναι αιρετικοι ψευδο-Αρχιερείς, διότι πως είναι δυνατόν ορθόδοξοι αρχιερείς να κάνουν ψευδο-συνοδους ???

Άρα ο ανώνυμος αυτός κληρικός, μας προτείνει να έχουμε εκκλησιαστικη κοινωνία με "ορθόδοξους" αρχιερείς που κάνουν ψευδο-συνοδους.

Αλήθεια, πόση λογική και Ορθόδοξο πνεύμα έχει η πρόταση του ανώνυμου αυτού κληρικου.

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Εύχομαι ο Κύριος Ιησούς Χριστός να μας λυτρώσει από κάθε πλάνη.

Κυριάκος Βαρβέρης

Δημήτριος Ἰ. Κάτσουρας είπε...

Ὅπου καί ὅποτε κυριαρχεῖ ἡ πλάνη τῆς αἱρέσεως ἐκεῖ ὑποχωρεῖ καί ἡ κοινή λογική. Ἔχουμε δηλαδή παραφροσύνη (παρ'ὅ δεῖ φρονεῖν) σέ ὅλα τά ἐπίπεδα! Ἡ θέση-συλλογιστική "θά ἀποτειχισθοῦμε γιά μιά ψευδο-Σύνοδο" προδίδει παχυλή ἄγνοια καί περί τοῦ τί σημαίνει ἀποτειχίζομαι καί περί τοῦ τί σημαίνει ψευδο-Σύνοδος"! Ὑπολανθάνει ἡ ἐσφαλμένη θεώρηση ὅτι ἡ ἀποτείχιση βλάπτει καί δημιουργεῖ πρόβλημα στήν Ἐκκλησία, ἐνῶ ἰσχύει τό ἀντίθετο, καί ἐπιπλέον ὑποδηλώνει ὅτι μπορεῖ κάποιοι Ποιμένες νά θεωροῦνται ὀρθόδοξοι καί ἀσφαλεῖς στό νά καθοδηγοῦν ψυχές ἐν ὅσω οἱ ἴδιοι ἐν Συνόδοις κακοδοξοῦν καί ἐκεῖ συλλογικῶς ὁδηγοῦν μέ τή θέλησή των τό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας στόν καταποντισμό! Αὐτή λοιπόν ἡ δῆθεν ἀθῶα φράση συνιστᾶ πνευματική σχιζοφρένεια καί τρόπον τινά τόν χείριστο ἐκκλησιαστικό λαϊκισμό, στά ὅρια τῆς βλασφημίας. Τό μάτι δέν ἀνέχεται οὔτε τό παραμικρό σκουπιδάκι γιά νά λειτουργεῖ σωστά, ἔτσι καί ἡ Πίστι δέν ἐπιδέχεται οὔτε λογισμό διαφοροποιήσεως ἐκ τῶν παραδεδομένων! Πόσο μᾶλλον ὅταν Συνοδικῶς ἐπιβραβεύεται καί προωθεῖται ὁ ἀντίχριστος Οἰκουμενισμός καί ταῦτα συνυπογράφουν διά τῶν ἀντιπροσώπων των ὅλοι οἱ μή διαμαρτυρόμενοι καί ἀποκηρύττοντες ταῦτα ἐπίσκοποι τῶν τοπικῶν καί κοινωνούντων αὐτοῖς ἐκκλησιῶν.

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ το επίσημο περιοδικό του αντιοικουμενιστικού αγώνα αποκήρυξε την ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ περί «μολυσμού» και περί «συγκοινωνούντων δοχείων».

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com