31 Ιουλ 2016

Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου για τη Σύνοδο της Κρήτης (31 Ιουλίου 2016)

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΠΡΟΣ ΑΠΑΝ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,
Ελεηθέντες από τον Θεό να ζήσουμε στις μέρες της σύγκλησης της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας και να συμμετάσχουμε στις εργασίες της, θεωρούμε επιτακτικό ποιμαντικό καθήκον μας να ενημερώσουμε και εσάς, τον πιστό λαό του Θεού, τόσο για τις αποφάσεις που λήφθηκαν, όσο και για τη σημασία τους στη ζωή όλων μας.

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί συνέχεια των επτά Οικουμενικών Συνόδων, καθώς και άλλων μεγάλων τοπικών Συνόδων που ακολούθησαν, μερικές από τις οποίες έχουν το κύρος των Οικουμενικών. Τέτοιες είναι η επί Μεγάλου Φωτίου συνελθούσα, η οποία καταδίκασε την αιρετική προσθήκη του «Filioque» στο Σύμβολο της Πίστεως, και οι επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, οι οποίες διευκρίνισαν τη διάκριση μεταξύ θείας ουσίας και ακτίστων θείων ενεργειών στη Θεότητα.
Η προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου διάρκεσε πολλά χρόνια, εντατικοποιήθηκε δε, κατά τα τελευταία πενήντα πέντε χρόνια, από το 1961, που έγινε η πρώτη Πανορθόδοξη Διάσκεψη της Ρόδου.
Η σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ήταν επιτακτική ανάγκη για την Ορθόδοξη Εκκλησία για πολλούς λόγους: θα έπρεπε, πρώτα, να διακηρυχθεί με σαφήνεια ότι, παρά τις αντιξοότητες που προέκυψαν κατά τη δεύτερη χιλιετία του Χριστιανισμού, η Ορθόδοξη Εκκλησία παραμένει η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η οποία κατέχει και διαφυλάσσει το πλήρωμα της Αληθείας, όπως το παρέλαβε από τον Χριστό και τους Αποστόλους. Θα έπρεπε, ύστερα, να διευκρινιστεί σε όλους ότι η ενότητα της Εκκλησίας δεν διαταράσσεται από τη διοικητική διάρθρωσή της σε δεκατέσσερις τοπικές Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, αλλά δηλώνεται με την κοινή ομολογία της Πίστεως και την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και των άλλων μυστηρίων. Και τέλος, θα έπρεπε να καταστεί σαφές ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να συλλαμβάνει τα μηνύματα και τα προβλήματα των καιρών και να υποδεικνύει λύσεις σε αυτά.
Τα κείμενα, οι διακηρύξεις και οι αποφάσεις που αφορούσαν στα θέματα που απασχόλησαν την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο συζητήθηκαν διεξοδικά την τελευταία πεντηκονταπενταετία, συμφωνήθηκαν και υπογράφηκαν από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ως εκ τούτου, η μη προσέλευση, την τελευταία στιγμή, τεσσάρων τοπικών Εκκλησιών, που οφειλόταν σε πολιτικούς, αλλά και εσωτερικούς των Εκκλησιών αυτών λόγους, δεν μειώνει καθόλου τη σημασία και το κύρος των αποφάσεων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Εξ άλλου, και στις Οικουμενικές Συνόδους κάποιες τοπικές Εκκλησίες δεν προσήλθαν, χωρίς αυτό να έχει μειώσει το κύρος τους. Στη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο, όπως είναι γνωστό, απουσίαζε η Εκκλησία της Ρώμης, η οποία τότε ήταν Ορθόδοξη και μάλιστα πρωτόθρονη και στην Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο απουσίασε η Εκκλησία της Αντιοχείας.
Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ασχολήθηκε:
  1. Με επίλυση πρακτικών προβλημάτων εσωτερικής διοργάνωσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας και επανεξέταση διατάξεων, που κρίθηκε αναγκαία, λόγω αλλαγών που επήλθαν από τότε που θεσπίστηκαν οι διατάξεις αυτές. Έτσι, εξετάστηκε πρώτα το θέμα της νηστείας. Όταν, πέραν από τον πνευματικό χαρακτήρα της νηστείας, καθορίστηκαν οι τροφές που θα χρησιμοποιούνταν στις περιόδους της, ο Χριστιανισμός εκτεινόταν γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Γι’ αυτό και ως τέτοιες τροφές επελέγησαν εκείνες που παράγονταν από προϊόντα της περιοχής αυτής. Σήμερα η Ορθοδοξία εκτείνεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Γι’ αυτό και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, αφού επαναβεβαίωσε τον πνευματικό χαρακτήρα της νηστείας και την αναγκαιότητα τήρησής της, ως μέσου στον πνευματικό αγώνα των πιστών, έδωσε το δικαίωμα σε κάθε Αυτοκέφαλη Εκκλησία να ρυθμίζει τις επί μέρους διατάξεις της, ανάλογα με τις κλιματολογικές και άλλες συνθήκες της περιοχής.
Εξετάστηκε, ύστερα, το μυστήριο του γάμου και τα κωλύματά του. Σήμερα οι Ορθόδοξοι δεν ζουν μόνο σε συμπαγείς ορθόδοξες κοινωνίες, αλλά ζουν και ανάμεσα σε ετεροδόξους και ετεροθρήσκους. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, αφού επαναβεβαίωσε τη διαχρονική θέση της Εκκλησίας ότι ο γάμος είναι «μυστήριο μέγα», που προσιδιάζει στη σχέση Χριστού και Εκκλησίας, ενέκρινε, παρέχουσα και πάλι σε κάθε Αυτοκέφαλη Εκκλησία το δικαίωμα να κρίνει κατά τις τοπικές συνθήκες, διατάξεις, για τέλεση γάμου μεταξύ ορθοδόξων και ετεροδόξων.
Αντιμετωπίστηκε, επίσης, η αντικανονική ύπαρξη περισσοτέρων του ενός Ορθοδόξων Επισκόπων, σε μία πόλη, όπως συμβαίνει στη Διασπορά, θέμα που προέκυψε με τη μετανάστευση ορθοδόξων πιστών τους τελευταίους αιώνες.
  2. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ασχολήθηκε, επίσης, με την αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, τονίζοντας την αξία και τη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου, ως δημιουργήματος του Θεού «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν» αυτού και τον ρόλο που καλείται ο καθένας, ως μέλος της Εκκλησίας, να διαδραματίσει. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη του ευαγγελισμού των ανθρώπων που δεν άκουσαν ακόμη το μήνυμα του Ευαγγελίου και του συνεχούς επανευαγγελισμού των ήδη πιστευόντων. Ασχολήθηκε, επίσης, και εξέθεσε τις Ευαγγελικές αρχές απέναντι στην επιστήμη και στην τεχνολογία του καιρού μας, ενέκυψε στα θέματα της χριστιανικής παιδείας, της παγκοσμιοποίησης, των καταστροφικών πολέμων, καθώς και στο προσφυγικό πρόβλημα, το οποίο – δυστυχώς- ογκούται στις μέρες μας. Ως προς το τελευταίο, κάλεσε τους δυναμένους, να άρουν τις αιτίες που οδηγούν στην προσφυγοποίηση των ανθρώπων και να εργαστούν για την επιστροφή όλων, σε συνθήκες δικαιοσύνης, στους τόπους τους.
Ήγειρε, επίσης, φωνή διαμαρτυρίας για τον εκτοπισμό των Χριστιανών από τις αρχαίες κοιτίδες τους στη Μέση Ανατολή, ζήτησε την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας για κάθε άνθρωπο και καταδίκασε τον θρησκευτικό φανατισμό.
Ασχολήθηκε και με το οικολογικό πρόβλημα και κάλεσε όλους σε διαφύλαξη του περιβάλλοντος, όπως είναι και η εντολή του Θεού. Απευθύνθηκε ιδιαίτερα προς τους νέους, που είναι φορείς της παράδοσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τους κάλεσε να γίνουν φύλακες της παράδοσης αυτής.
  3. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ασχολήθηκε και με τις σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον υπόλοιπο Χριστιανικό κόσμο. Στο κείμενο που ενέκρινε δηλώνεται από την αρχή η αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ότι δηλαδή αυτή αποτελεί τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Τονίζεται, επίσης, ξεκάθαρα ότι οι διάλογοι τους οποίους διεξάγει η Ορθόδοξος Εκκλησία με τις άλλες Ομολογίες δεν αποσκοπούν σε κάποιο συμβιβασμό, στα θέματα της πίστεως, αλλά σε επαναφορά όσων απεσχίσθησαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία στην πίστη, την οποία αυτή κατέχει και διαφυλάττει.
Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος αναγνωρίζει την ιστορική ονομασία «Εκκλησία» και για ομάδες που απεσχίσθησαν από Αυτή, χωρίς αυτό να σημαίνει αναγνώριση της ορθότητας της πίστης τους. Τούτο έπραττε και ο Μέγας Βασίλειος για τους Αρειανούς, ο Άγιος Νεκτάριος για τους Ρωμαιοκαθολικούς, πολλοί άλλοι Πατέρες της Εκκλησίας, καθώς και η πράξη της Εκκλησίας στους αιώνες που πέρασαν.
Ο Μέγας Βασίλειος απευθύνεται στον Θεό, στη Θεία Λειτουργία του, και τον παρακαλεί: «Παῦσον τὰ σχίσματα τῶν Ἐκκλησιῶν». Η υμνολογία μας σε ένα τροπάριο της Μεγάλης Δευτέρας παρακαλεί τον Θεό: «ἵνα τῆς Βασιλείας κρατύνῃ τὰ σκῆπτρα καὶ τὰς Ἐκκλησίας συνάψῃ εἰς ἕν».
Ανακοινώνοντας τα ως άνω, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, προτρεπόμαστε όλοι, όπως αναλογιστούμε τις ευθύνες μας μέσα στην όλη δημιουργία του Θεού και ιδιαίτερα μέσα στην Εκκλησία. Αποδεχόμενοι τις αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ως οδοδείκτες για τη ζωή μας, καλούμαστε να γίνουμε υπηρέτες του θελήματος του Θεού και συνεργοί του στην οικοδομή της Εκκλησίας.
Όλα τα κείμενα, καθώς και η Εγκύκλιος και το διάγγελμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου προς τον Κόσμο θα δημοσιευτούν στο προσεχές τεύχος του Περιοδικού «Απόστολος Βαρνάβας», που θα διανεμηθεί στους πιστούς.
Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ιερά Σύνοδος,
18 Ιουλίου 2016.

17 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ποιος θα παίρνει στα σοβαρά ως άποψη της Εκκλησίας της Κύπρου το κείμενο αυτό, αφού είδαμε ότι στην Εκκλησία αυτή ο πρώτος μεταξύ ίσων θεώρει τον εαυτό του πρώτος άνευ ίσων και δεν τον απασχολεί η διαφορετική άποψη μερικών άλλων επισκόπων της Συνόδου, ώστε ο ίδιος να υπογράφει μάλιστα και στο όνομα τους κείμενα που αυτοί δεν θέλουν να υπογράφουν;;;

Ανώνυμος είπε...

Τους διαφωνούντες τί τους εκάμναν;

Ανώνυμος είπε...

Τι ειπε ο ιδιος ο Χριστος ουκ ηλθον βαλειν ειρηνην αλλα μαχαιρα.
Δεν υπαρχη ειρηνη μεταξυ φωτος και σκοτους ,μεταξυ αληθειας και ψευδους ,αλλα μαχαιρα ,διοτι η παναιρεσι του οικουμενισμού που θεωρει σεβάσματα ολες τις θρησκείες του κοσμου ,οι οποιες ειναι μειασματα,ο οικουμενισμος που συμπροσευχεται με αιρετικούς ,μουσουλμάνους ,βουδιστας ακομη και σατανιστας δεν είναι φως αλλα σκοτος,δεν είναι αληθεια αλλα ψεμα,διοτι δεν κηρυσει τον Κυριο ημων Ιησου Χριστο ,ως Θεο και σωτηρα ολου του κοσμου ,ότι εναι η Οδος ,η Αληθεια και η Ζωη,αλλα και άλλες οδους σωτηριας μεσω των μυστων των αλλων θρησκειων.
Πως μπορούμε να αποδεχτούμε μια συνοδο ως αγια ,όταν θεωρει Εκκλησιες τις αιρεσεις εκτος των ανωτερω διακηρύξεων του οικουμενισμού.
Μαλλον δια του οικουμενισμού θα απωλεσουμε την Οδο, την Αλθεια και τη Ζωη και θα εκπεσουμε της χαριτος αν δεν επιστρεψουμε στην πιστι των αγιων Αποστολων και των αγιων Πατερων.

Αντιοικουμενιστής είπε...

Προφανώς δεν πρόκειται δια σοβαρόν κείμενον. Οι αιρετικοί δεν είναι "εκκλησίες", αλλά επειδή βρέθηκε μιαν αναφοράν του Μεγάλου Βασιλείου να λέγη κάτι "τρόπον τινά" το ποιήσαμεν "δόγμα"! Ή επειδή υπάρχουν Ορθόδοξαι Εκκλησίαι εις την Φινλανδίαν ή την Σιβηρίαν και δεν έχουσι εκεί "μεσογειακάς τροφάς" να ρυθμίζωσι τα της νηστείας κατά το δοκούν (δηλαδή δύνανται λ.χ. να τρώγουν αντί δια ιχθύν, αρκούδαν;). Ή αι σύνοδοι απαγορεύουσι ρητώς τους γάμους μετά των ετεροδόξων, αλλά επειδή εις την Εσπερίαν υφίστανται πολλαί έδραι μητροπόλεων εκ διαφόρων (εθνικών) Ορθοδόξων Εκκλησιών,δύναται κάθε (εθνική) τοπική "εκκλησία" να πράττει ότι θέλη, γράφοντας εις τα παλαιά των υποδημάτων της τους Ιερούς και Αγίους Κανόνας! Αναμένομεν τας αντιδράσεις εξ ορισμένων μητροπολιτών της Κύπρου οίτινες έχουσι την φήμην των "αγωνιστών ορθοδόξων". Αδελφοί, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΝ ΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΥ
ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΟΙ ΔἮΘΕΝ ΔΙΑΦΩΝΗΣΑΝΤΕΣ

Ανώνυμος είπε...

Λίγο πριν κοινωνήσει σήμερα ο πιστός λαός των Αχράντων Μυστηρίων, άκουσε την εγκύκλιο αυτή που όλοι διαβάσατε.
Τι σχέση έχει αυτό το οικουμενιστικό παραλήρρημα με την λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυστόμου μακαριώτατε Κύπρου Χρυσόστομε?
Πως τολμήσατε να βεβηλώσετε το ναό Του Θεού με αιρετικές ασυναρτησίες?
Είναι θλιβερό να αποπροσανατολίζετε το λαό με την εμμονή σας να προσκυνήσετε τις αιρέσεις αναγνωρίζοντάς τες ως Εκκλησίες.
Και είναι ακόμη πιο οδυνηρό που προσπαθείτε να λαμπρύνετε τα λόγια σας με τον Άγιο Βασίλειο, τον Άγιο Νεχτάριο και άλλους Αγίους.
Θεωρείτε πως ο λαός της Κύπρου κοιμάται.Πως θα αποδεχτεί χωρίς να αντιδράσει τις αντορθόδοξες θέσεις σας.
Κάποιοι όμως έστω και λίγοι είναι ξύπνιοι.Και κυρίως οι άγιοι του νησιού.
Αυτοί δεν κοιμήθηκαν ποτέ.
Θα πάρετε την απάντηση από τον ουρανό αφού οι φοβισμένοι σας επίσκοποι σιωπούν για να μην τους ρίξετε στη θάλασσα.Και τολμάτε να μιλάτε για την αγάπη προς τους αλλόθρησκους και τους ετερόδοξους.Τη στιγμή που αν κάποιος χριστιανός ορθόδοξος διαφωνήσει μαζί σας είστε σαν έτοιμος από καιρό να τον ρίξετε στην πυρά.
Η ιερά εξέταση τελείωσε μακαριώτατε.
Αυτό το αίσχος που ακούσαμε σήμερα έχει ημερομηνία λήξης.
Κάποτε εκλεγήκατε αρχιεπίσκοπος με λίγα ποσοστά επί τοις εκατόν.
Τώρα 100% ήρθε η ώρα να δώσετε τη σκητάλη σε ένα ποιμένα που αγαπάει το λαό του και είναι έτοιμος να θυσιαστεί γι' αυτό το λαό υπερασπιζόμενος την πίστη Του Χριστού.
Εσείς ότι είχατε να κάνετε το κάνατε.
Τέλος.
Και πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα που κανένα ράσο στην Κύπρο δεν έχει την τόλμη να σας πει πως πολεμάτε τελικά την Εκκλησία.
Δεν την αγαπάτε όπως διακηρύσσετε.
Μακάρι έστω και τώρα να αντιληφθείτε πως κάνατε λάθος.
Όλοι κάνουν λάθοι.
Ακόμη και οι προκαθήμενοι.
Ζητείστε συγνώμη από το λαό.
Και ο ελεήμων Θεός όχι μόνο θα σας συγχωρέσει αλλά θα σας ευλογήσει με την αγάπη Του.
Ι.Κ.Π

Ανώνυμος είπε...

Οι διαφωνήσαντες-σιωπήσαντες

Ανώνυμος είπε...

Όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί της Κύπρου μας άκουσαν στους ναούς αυτή την εγκύκλιο?
Πολύ ωραία.
Και αν αύριο σε εγκύκλιό του, σεβαστό ιερατείο της Κύπρου, ο Αρχιεπίσκοπος σας καλέσει να συλλειτουργείτε με τους Μαρωνίτες και τους Αρμενίους τί θα κάνετε?
Όλοι οι ιερείς και οι μοναχοί της Κύπρου συμφωνούν με όσα η Σύνοδος τους ανακοίνωσε τελεσιγραφικά σήμερα?
Ένας παπάς δεν υπάρχει να διαφωνεί με τον πολιτικάντη Πάφιο αρχιεπίσκοπο?
Κανένας δεν τολμά να σηκώσει το ανάστημά του.
Ο άγιος Μόρφου που είναι και ψηλός σαν κυπαρίσσι?
Λύγισε κι αυτός?
Τι μας αράδιασε τότε τους λόγους των αγίων γερόντων που γνώρισε στη ζωή του?
Μην τολμήσετε να μας ξαναμιλήσετε για αγιασμένους γέροντες.
Σας βαρεθήκαμε.
Αναμασάτε τα ίδια και τα ίδια τόσα χρόνια.
Όλοι σας.
Σπουδαίοι και λαλίστατοι ιεράρχες.
Έχετε πει τα πάντα.
Όλους τους πνευματικούς λόγους.
Σας υποκλίνονται όλοι για τα ρητορικά σας χαρίσματα.
Προχθές στις Σέρρες ακούγαμε τον Λεμεσού Αθανάσιο να μιλάει για το χαροποιόν πένθος.
Τους πειρασμούς.
Τα κατά Θεόν δάκρυα.
Φτάνειιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι.
Χορτάσαμε.
Μπορείτε να πάρετε ένα μικρόφωνο και να πείτε πως το καράβι της Συνόδου της Κύπρου έχει πάρει οικουμενιστική πλεύση?
Αν δεν μπορείτε τότε σιωπείστε.
Θα μας ωφελέσει καλύτερα η σιωπή σας γιατί αρχίσαμε να εκνευριζόμαστε με την ατολμία σας μπροστά στο αχαρακτήριστο θράσος του αρχιεπισκόπου σας.
1000 φορές να ξανακούσουμε τις ομιλίες του Καντιώτη και του Σωτηρόπουλου.
Αυτούς που ονομάζατε οργανωσιακούς και οπισθοδρομικούς.
Πιστέψαμε πως εκτός από τον Πειραιώς, τον Μεγαλουπόλεως, τον Κυθήρων και μερικούς άλλους στην Ελλάδα, πως και 2 ιεράρχες της Μεγαλονήσου θα όρθωναν το ανάστημά τους.
Πάλι κάναμε λάθος.
Μια ζωή τα ίδια λάθη κάνουμε.
Δεν είναι κρίμα όμως τόσος κόσμος στην Κύπρο να σας ανέχεται βλέποντάς σας να δειλιάζετε και να κρύβεστε?
Θα μιλήσετε επί τέλους?
Ναι ή όχι?

Ανώνυμος είπε...

Όπως είπε και η Lady...
"Θα μιλήσουν όταν πρέπει να μιλήσουν".

Ανώνυμος είπε...

Αίσχος.
Ντροπή.
Κύπριοι αδελφοί μας αγανακτήστε.
Το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς.
Θα πρέπει επί τέλους να νιώσουν ότι μας έμεινε λίγο φιλότιμο και λίγη πίστη.
Αρχιεπίσκοποι της Κύπρου και της Ελλάδας παρετηθείτε.
Δεν ξέρω καλά από υπολογιστές.
Κάποιος ας αναρτήσει μια σελίδα που να λέει..."Όσοι πιστεύουν ότι οι Αρχιεπίσκοποι Κύπρου και Ελλάδος πρέπει να παρετηθούν ας υπογράψουν σε αυτή τη σελίδα".

Ανώνυμος είπε...

Η ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

Ανώνυμος είπε...

Θλιβερὀ τό περιεχόμενο τῆς Ἐγκυκλίου τῆς ἐν Κύπρω Ἐκκλησίας. Ἀποκαρδιωτικό γιά τήν ἔλλειψη σοβαρότητος καί ὑπευθυνότητος τῶν συμφωνησάντων. Ξεκινᾶ δῆθεν ὀρθόδοξα καί καταλήγει κυριολεκτικῶς αἱρετικά! Ἀλοίμονον ἐάν οἱ ἀποφάσεις τῆς τουλάχιστον ἀμφιλεγόμενης συνόδου τῆς Κρήτης ἐκληφθοῦν ὡς ὁδοδεῖκτες τῶν πιστῶν. Τότε εἶναι βέβαιον ὅτι ἔχουν χάσει τόν δρόμο τους! Ἐκεῖνο δέ πού καθιστᾶ αὐτή τήν ἐγκύκλιο ἀπαράδεκτη καί καταδικαστέα ἀπό ὀρθοδόξου ἀπόψεως εἶναι ἡ περιστροφή καί διαστροφή τῶν λόγων τῶν Ἁγίων Πατέρων καί γενικῶς τῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας. Πρόκειται γιά τό πρῶτο γνήσιο τέκνο τῆς πρώτης νόθου συνόδου στήν ὀρθόδοξη Ἀνατολή πού φιλοδοξεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς Ἁγία καί Μεγάλη! Ἄρχισαν οἱ σοβαρές παρενέργειες τῆς Ληστρικῆς συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου καί ἤδη ἐπιβεβαιώνεται τό ρητό ἑνός κακοῦ μύρια ἕπονται! Κρίμα γιά τήν μαρτυρική Κύπρο νά ἔχει τέτοιους ἀνάξιους τῆς Ὀρθοδοξίας ποιμένες καί δή ἕναν τόσο ἐκκοσμικευμένο προκαθήμενο!. Κρίμα!

Ανώνυμος είπε...

Eυγε στους σχολιαστες, ντροπη στους αρχιερεις [που ποιουν την νησσαν]

Ανώνυμος είπε...

ΕΧΕΙ ΣΑ ΣΤΑΜΠΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΕΙ
ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑ-♩♪♫♬
ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ

Ανώνυμος είπε...

κριμα και για τους υποκριτες και διπροσωπους μητροπολιτας που τωρα κρυβονται
εννοω τους κυπριους

Ανώνυμος είπε...

Αδελφέ μου η ευθύνη βαραίνει και εμάς τους λαϊκούς.
Δείξαμε εμπιστοσύνη.
Επιδείξαμε ανοχή.
Δώσαμε χρόνο.
Και παράταση.
Τώρα χωρίς ακρότητες και με πολλύ σοβαρότητα πρέπει εκτός από την προσευχή και την μετάνοιά μας να πούμε κι εμείς ο λαός τη γνώμη μας.
Να ομολογήσουμε πως οι ποιμένες μας οδηγούν τα πράγματα σε αδιέξοδη ένωση.
Πρέπει να μιλήσουμε αδελφοί μου.
Αν σιωπήσουμε θα είμαστε συνένοχοι.

Ανώνυμος είπε...

Τα πράγματα θα ξεδιαλύνουν σιγά-σιγά αδελφοί μου.

Δείτε τι αγίους έδωσε η δεκαετία του 1990.(Κοιμηθέντες στη διάρκεια της).

Πίστη προσευχή κι υπομονή.

Ο καθείς ότι δώσει θα πάρει.

Καλό Δεκαπενταύγουστο.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com