19 Ιουν 2016

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος - Άνθρωποι «σάρκες» (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)


Ἄνθρωποι «σάρκες»
«Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· Οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας» (Γέν. 6,3)
Ἑορτή, ἀγαπητοί μου, ἑορτὴ μεγάλη καὶ ἔνδοξη· ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ἑορτὴ τῆς καθόδου τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐπάνω στοὺς μαθητὰς τοῦ Κυρίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com