29 Μαΐ 2016

Κυριακή της Σαμαρείτιδος - Χριστιανὲς Ἑλληνίδες, μὴ ὑποκύπτετε! (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)


Χριστιανὲς Ἑλληνίδες, μὴ ὑποκύπτετε!
[Ὁ γυμνισμὸς ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας ξεπέρασε κάθε ὅριο. Τὸ κακὸ ὅμως ἄρχισε πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια καὶ μὲ ἀλλεπάλληλες ὑποχωρήσεις ἔφθασε στὸ σημερινὸ δυστυχῶς κατάντημα. Οἱ εὐθῦνες βαρύνουν ὅλους. Τὴν ἄνοιξι τοῦ 1952, ἐξ ἀφορμῆς μιᾶς εἰδήσεως ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ τὴ Φλώρινα, ὁ τότε ἱεροκῆρυξ τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὸ σοβαρὸ αὐτὸ ζήτημα. Παρ᾽ ὅτι ὡρισμένοι τὸν χλεύασαν, ἀξίζει νὰ προσέξουμε τί ἔγραψε τότε.]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com