28 Ιαν 2016

Το Ανακοινωθέν της Συνάξεως των Προκαθημένων της Ορθοδοξίας στο Σαμπεζύ, 21-28 Ἰανουαρίου 2016

Поглавари помесних Православних Цркава у Женеви
ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Σαμπεζύ, 21-28 Ἰανουαρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Προσκλήσει τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ἐπραγματοποιήθη ἡ Σύναξις τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν εἰς τό Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς Σαμπεζύ – Γενεύης ἀπό 21ης – 28ης Ἰανουαρίου 2016.
Παρέστησαν οἱ Προκαθήμενοι: 

Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, 
Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος, 
Ἱεροσολύμων Θεόφιλος, 
Μόσχας Κύριλλος, 
Σερβίας Εἰρηναῖος, 
Ρουμανίας Δανιήλ, 
Βουλγαρίας Νεόφυτος, 
Γεωργίας Ἠλίας, 
Κύπρου Χρυσόστομος, 
Ἀλβανίας Ἀναστάσιος καί Τσεχίας 
καί Σλοβακίας Ραστισλάβος, 
ἐνῷ ἐκωλύθησαν νά παραστοῦν οἱ Μακαριώτατοι, Πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰωάννης καί Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας Σάββας, ἐκ λόγων ὑγιείας, καί ὁ Ἀρχιεπισκόπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος, διά προσωπικούς λόγους, ἐκπροσωπηθέντες ὅμως δι' ἐπισήμων ἀντιπροσωπειῶν τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν. 
Οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν συνῆλθον διά νά ὁλοκληρώσουν τά θέματα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Εἰς τό πλαίσιον τῆς Συνάξεως, τήν Κυριακήν, 24ην Ἰανουαρίου, ἐτελέσθη Συλλείτουργον εἰς τόν Σταυροπηγιακόν Ναόν τοῦ Ἀπ. Παύλου, προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων καί ἀρχηγῶν τῶν ἀντιπροσωπειῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πλήν τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Ἀντιοχείας. 
Κατά τήν Σύναξιν, τά μέλη αὐτῆς, «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ» κατά το ἀποστολικόν (Ἐφεσ. 4, 15), διεξήγαγον τάς ἐργασίας των ἐν πνεύματι ὁμονοίας καί κατανοήσεως. Οἱ Προκαθήμενοι ἐπεβεβαίωσαν τήν ἀπόφασιν αὐτῶν νά συγκληθῇ ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος. Αὕτη θά πραγματοποιηθῇ εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν τῆς Κρήτης ἀπό 16ης ἕως 27ης Ἰουνίου 2016. Ἐπί τῷ σκοπῷ τούτῳ οἱ Προκαθήμενοι ταπεινῶς ἐπικαλοῦνται τήν χάριν καί εὐλογίαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί ἐκζητοῦν τάς θερμάς προσευχάς τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, κληρικῶν καί λαϊκῶν, κατά τήν περίοδον τήν ὁδηγοῦσαν πρός τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον καί κατά τήν διάρκειαν τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς. 
Τά ἐπισήμως ἐγκριθέντα θέματα πρός ὑποβολήν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον καί υἱοθέτησιν ὑπ’ αὐτῆς, εἶναι: ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, ἡ Ὀρθόδοξος Διασπορά, τό Αὐτόνομον καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ, τό μυστήριον τοῦ γάμου καί τά κωλύματα αὐτοῦ, ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καί ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον, σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον. Ἀποφάσει τῶν Προκαθημένων ὅλα τά ἐγκριθέντα κείμενα θά δημοσιευθοῦν. 
Οἱ Προκαθήμενοι ἀπεφάσισαν ἐπίσης τήν σύστασιν Πανορθοδόξου Γραμματείας, τόν κανονισμόν λειτουργίας τῆς Συνόδου, τήν συμμετοχήν ἑτεροδόξων Παρατηρητῶν κατά τήν ἔναρξιν καί λῆξιν τῶν ἐργασιῶν, καί τήν κάλυψιν τῶν δαπανῶν τῆς Συνόδου. 
Προσέτι, οἱ Προκαθήμενοι ἐξέφρασαν τήν στήριξιν αὐτῶν πρός τούς διωκομένους Χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆςκαί τήν συνεχιζομένην ἀγωνίαν των διά τήν ἀπαγωγήν τῶν δύο Μητροπολιτῶν, Παύλου Yazigi τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καί Γρηγορίου Yohanna Ibrahim τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας. 
Αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως ἔληξαν τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 27ης Ἰανουαρίου 2016, μέ τόν καταληκτήριον χαιρετισμόν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 
Ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Σαμπεζύ Γενεύης, τῇ 27ῃ Ἰανουαρίου 2016 
Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως.
Δείτε σχετικά και:

2 σχόλια:

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ είπε...

Νά λοιπόν, σύμφωνα με το ανακοινωθέν, που θα υπάρξει και "συμμετοχή ετεροδόξων κατά τη διάρκεια της έναρξης αλλά και της ολοκλήρωσης της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου". Ήταν δυνατόν να λείψουν αυτοί; Όχι, φυσικά. Μετά από τόσες δεκαετίες οικουμενιστικής Προδοσίας της Εκκλησίας από το σβησμένο Φανάρι και τα φαναράκια του, δεν θα παραξενευόμασταν όχι απλά να δούμε τους ετερόδοξους ως παρατηρητές στην Σύνοδο, αλλά και να τους δούμε να συμμετέχουν ενεργά σ' αυτήν. Ερωτώ: Σε ποιά εποχή της εκκλησιαστικής ιστορίας παρεβρίσκονταν και καταδικασμένοι αιρετικοί στις ορθόδοξες Συνόδους; Εκτός αυτού, είναι θεματολογία αυτή που διάλεξαν; Μήπως κρύβουν τα πραγματικά θέματα που θέλουν να συζητήσουν; Αυτό που τους καίει είναι να μας ενώσουν πλήρως με την αιρετική Δύση, δηλαδή να γίνουμε ένα με τον Διάβολο. Όμως, ο πιστός λαός θα είναι εκεί και δεν θα τους το επιτρέψει. Το γεγονός ότι η ψευτοσύνοδός τους θα γίνει (αν γίνει) στην Κρήτη, πιστεύω ότι είναι πρόνοια Θεού για να είναι παρών ο λαός, ο διαχρονικός φύλακας της Ορθοδοξίας.

Βασίλης Κερμενιώτης,
Ιερά μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.

Ανώνυμος είπε...

Πέστε στον παραπάνω ότι δεν έχει ιδέα από θεολογία και μετά δημοσιεύστε τις χαζομάρες του.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com