1 Οκτ 2015

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 2.10.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Οἱ Βορειοελλαδῖται Ἱεράρχαι καὶ ἡ «εἰκονικὴ Σύνοδος» τοῦ Φαναρίου. Ποῦ εἶναι τό Ἐκκλησιολογικόν φρόνημα τῶν Ποιμένων τῆς ὑψίστης Καθέδρας;
Εἶναι ἰσόθεος ὁ νέος Πρωθυπουργός; «Ἄνθρωποι µὲν γὰρ κατὰ τοῦ µείζονος ὀµνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος, ὁ δέ Θεός, ἐπεί κατ’ οὐδενός εἶχε µείζονος ὀµόσαι, ὤµοσε καθ’ ἑαυτοῦ». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη.

Τελευταία εὐκαιρία ἐπιλύσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ. Μοναδικὴ ἡ εὐκαιρiα τοῦ ἀρχιεπισκoπου καi τῆς iεραρχiας νὰ γραφοῦν με χρυσὸ μελάνι εiς τὰς σελίδας τῆς ἐκκλησιαστικῆς iστορiας.
Πατριάρχης Ἀθηναγόρας: «Ταῦτα δὲ πάντα... ἔχουσι τοποθετήσει τὴν ὑμετέραν Ἐντιμότητα εἰς τὴν γενναία καὶ τετιμημένην παρεμβολὴν τῶν συμμετόχων καὶ συνεργατῶν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας ἐν τῇ προσπαθείᾳ αὐτῆς εἰς προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν». Γράφει ὁ π. Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος, Πρωτοπρεσβύτερος Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν.
Ἀντισυνταγματική οἱαδήποτε παρέμβασις εἰς τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Ἰωάνν. Θ. Χαΐνη, Ὁμ. Καθηγητοῦ Ἐ. Μ. Πολυτεχνείου.
Ἐπιστολή πρός τούς Ἱερεῖς. Τοῦ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίου.
Συναντήσεις δύο συγχρόνων Ἁγίων. Τοῦ Δρ Χαραλάμπη Μ. Μπούσια.
Ἡ Ὁμοφυλοφιλία ἐργαλεῖον εἰς τὰ χέρια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Γράφει ὁ Ἀρχ. Παῦλος Δημητρακόπουλος.
Μὲ αὐτὸν τὸν εὐτελῆ Παπισμὸν ἐπιθυμοῦν οἱ Οἰκουμενισταὶ τὴν ἕνωσιν!

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com