28 Αυγ 2014

Έκοιμήθη ο θεολόγος Νικόλαος ΣωτηρόπουλοςΈκοιμήθη ο  θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος
Ό θεολόγος καί σπουδαίος ερμηνευτής των Γραφών Νικόλαος Σωτηρό­πουλος έκοιμήθη έν Κυρίω τίς πρωινές ώρες της 28ης Αύγουστου.
Θεωρείται πρυτανις τών θεολόγων. Καί είναι. Ούδείς άλλος άγάπησε τόν Θεό Λόγο καί τό θείο λόγο του Θεού λόγου, όσο ό μεταστάς. Εξέδωσε τέσσερις όγκώδεις τόμου μέ «Ερμηνεία δυσκόλων χωρίων της Γραφής». Μετέφρασε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Ύπομνημάτισε τό κατά Ματθαίον, τό κατά Ίωάννην καί τίς Πράξεις τών 'Αποστόλων.

Κήρυξε μέ ίερό ζήλο καί άγιο πάθος τήν 'Αλήθεια της Εκκλησίας.
"Αν ό Πρόδρομος καί Βαπτιστής Ιωάννης κάλυψε τή Μεσιακή άνάγκη τών άνθρώπων της εποχης του καί έδειξε τόν Ίησού λέγοντας, «"Ιδε ό 'Αμνός του Θεού, ό αίρων τήν άμαρτίαν του κόσμου», ό έργάτης του Εύαγγελίου, ό μακαριστός πλέον Νικόλαος Σωτηρόπουλος έδωσε τή μαρτυρία του γιά τήν άνάγκη του συγ­χρόνου κόσμου.
O σύγχρονος κοσμος μιά κυρίως έχει άνάγκη, νά πληροφορηθη τι είναι ο 'Ιησούς Χριστός. Καί ό Νικόλαος Σωτηρόπουλος μέ άκαταμάχητα έπιχειρήματα έδειξε καί άπέδειξε:
—Ίδε ο Ίησσΰς ο Γιαχβέ!
Τό βιβλίο του «'Ιησούς Γιαχβέ» άποτελεί συλλογή πλυθους Γραφικών χωρίων, που φανερώνουν τή Θεότητα του Χριστού.
Ύπηρξε πνευματικό άνάστημα του Μητρ. Φλωρίνης Αύγουστίνου (Καντιώτου) καί ιδρυτικό μέλος της 'Αδελφότητας «Σταυρός». Χρημάτισε δέ καί συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού της «Πειραϊκης 'Εκκλησίας».
Ή έξόδιος άκολουθία ώρίσθηκε γιά τίς 5 μ.μ. της 29ης Αύγουστου στήν ί. Μονή Μυρτιάς, στό Θέρμο -'Αγρινίου.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ!

Ανώνυμος είπε...

Αιωνία η μνήμη του! Είθε να πρεσβεύει από εκεί ψηλά για εμάς, όπως εργάσθηκε σ' αυτόν
τον κόσμο για τη σωτηρία μας και τη δόξα του Κυρίου ημών.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com