29 Μαΐ 2014

Κυκλοφορεί το φύλλον της 30.5.2014 του «Ορθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ἡ λεηλασία τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπὸ τῆς κεφαλῆς τοῦ Φαναρίου, τοῦ Ἱεροσολύμων καὶ τοῦ Ἀμερικῆς. Οἰκουμενιστικὴ συμπροσευχὴ ἐντὸς τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου ὑπὸ τοῦ Αἱρεσιάρχου Πάπα καὶ τοῦ Οἰκουμ. Πατριάρχου.
Πάπας καὶ Πατριάρχης ἔθεσαν εἰς κίνδυνον τὰ Πανάγια Προσκυνήματα συνεργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν. Γράφει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁμότιμος καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

Πατριαρχεῖον Μόσχας: Ἁρμοδιότης τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου (2016) καὶ ὄχι τοῦ Φαναρίου ἡ γεφύρωσις τοῦ σχίσματος μὲ τοὺς παπικούς.
Ἀποκαλύψεις διὰ τὸ πῶς θὰ γίνη ἡ ψευδένωσις, κατὰ τὴν οἰκουμενιστικὴν συμπροσευχὴν Ὀρθοδόξων − Παπικῶν εἰς τὴν Παναγίαν τῶν Παρισίων. Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Γαλλίας καὶ τοῦ Παπικοῦ «Ἀρχιεπισκόπου».
Ὄχι εἰς τὴν ἀναθεώρησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Κοκολάκη, ἐφημερίου Ἱ. Ναοῦ Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ.
Τί ἔλεγον διὰ τὴν συνάντησιν Πάπα - Ἀθηναγόρου ὁ Ἅγ. Ἰουστῖνος Πόποβιτς καὶ οἱ μακαριστοὶ «Γέροντες» Παΐσιος καί Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος.
Ὑπηρετοῦν πολιτικὰς σκοπιμότητας Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ΔΙΣ ἤ εἶναι μακρὰν τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν καὶ τοῦ ἱεροῦ κλήρου.
«Ξέφραγο ἀμπέλι ἡ Ἑλλάδα μέ τοὺς μιναρέδες καὶ τὴν νομιμοποίησιν τῶν αἱρέσεων». Τοῦ Σεβ. Φθιώτιδος κ. Νικολάου.
Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ σπουδαῖος πρωτοψάλτης τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Αἰόλου Λυκοῦργος Ἀγγελόπουλος.
Ὁ Κωνσταντῖνος Καβαρνὸς καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Παράδοσις.
Λεξικὰ διὰ παιδιὰ ἢ ...κλαυσιγελώτων. Τοῦ Δημητρίου Νατσιοῦ, Διδασκάλου.
Πολύκαρπος Βαγενᾶς, ὁ ἐπίσκοπος τῆς ἀγάπης.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com