25 Φεβ 2014

Και στην Καρδίτσα η ύπουλη και επικίνδυνη αίρεση του Γνωστικισμού. (Ανακοίνωση της Ι. Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφαρσάλων)ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ
Καρδίτσα 7 Φεβρουαρίου 2014 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Η ΥΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΥ
Μὲ διαφημιστικὰ φυλλάδια, ἀνακοινώσεις στὸν Τύπο, διαλέξεις κ.ἄ. προσπαθεῖ ἡ αἵρεση τοῦ Γνωστικισμοῦ νὰ ἀποκτήσει ἐρείσματα, ὀπαδοὺς καὶ ὑποστηρικτὲς στὴν πόλη μας, τὴν Καρδίτσα, καὶ στὴν εὐρύτερη περιοχή μας.
Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη, ἐπαγρυπνώντας, ὡς ὀφείλει, ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου της, ἐπιθυμεῖ διὰ τοῦ παρόντος νὰ ἐνημερώσει ἅπαντας ὅτι ἡ αἵρεση τοῦ Γνωστικισμοῦ εἶναι ὕπουλη καὶ ἄκρως ἐπικίνδυνη.
Οἱ Γνωστικοὶ παρουσιάζονται στὶς ἡμέρες μας μὲ φιλοσοφικό, ἐπιστημονικό, κοινωνικὸ ἢ ἄλλο προσωπεῖο, τὸ βάθος ὅμως τῆς σκέψεώς των καλύπτει ὁ γνόφος τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, τῆς παραθρησκείας, τῆς μαγείας.

Ἡ παρουσία τους στὴν πόλη μας εἶναι καὶ συγκεκαλυμμένη καὶ ἀπροκάλυπτη. Ἀνακοινώνουν «διαλέξεις Αὐτογνωσίας», ὅμως στὰ φυλλάδια ποὺ κυκλοφοροῦν, γίνεται εὐθεῖα ἀναφορὰ σὲ «τσάκρας», «μάντραμ», «κάρμα», «ντάρμα», «πραναγιάμα» (ἀποκρυφιστικὲς ἐξάπαντος ἐκφράσεις), «ἀστρικὰ ταξίδια» καὶ τὰ τοιαῦτα. (Νὰ γνωρίζουν ἆραγε αὐτοὶ ποὺ πιθανῶς ἐπισκέφθηκαν ἢ τοὺς περνάει ἀπὸ τὸν νοῦ νὰ ἐπισκεφθοῦν τέτοιες αἴθουσες, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ πιάσθηκαν στὰ δίχτυα τοῦ Γνωστικισμοῦ καὶ ἔκαναν παρόμοια «ἀστρικὰ ταξίδια», δὲν ἐπέστρεψαν ποτέ, δὲν ἦλθαν δηλαδὴ ποτὲ ξανὰ στὰ συγκαλά τους, ἔχασαν πλήρως τὰ λογικά τους καὶ τρέχουν στοὺς ψυχιάτρους;)
Προσπαθοῦν οἱ Γνωστικοὶ νὰ ψαρέψουν ἐμπερίστατους ἀνθρώπους, ταλαιπωρημένους ἴσως καὶ ἀπελπισμένους ἐξ αἰτίας ἀσθενειῶν. Τοὺς ὑπόσχονται θεραπεία ἀπὸ πάσης ἀρρωστίας, ἀφοῦ, κατ’ αὐτούς, «ἡ παγκόσμια ἰατρικὴ ὡς συμπαντικὴ συνείδηση θεραπεύει τὰ πάντα» (ἀπὸ πρόσφατο φυλλάδιό τους).
Μὴ τοὺς πιστεύετε, ἀδελφοί, μὴν ἀκοῦτε τὰ κελεύσματά τους, μὴ συμμετέχετε σὲ ἐκδηλώσεις τους, οὔτε ἀπὸ περιέργεια· πλανῶνται καὶ πλανοῦν, ὅπως οἱ πάσης φύσεως αἱρετικοί.
Ἐπὶ τοῦ παρόντος, αὐτὰ τὰ ὀλίγα, ὡς κροῦσις κώδωνος, διὰ τὸν κίνδυνον. Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη θὰ ἐπανέλθει μὲ σειρὰ ἄρθρων ἐνημερωτικῶν ἐπὶ τοῦ ὅλου ζητήματος. Ὁ ἀγαπητὸς ἀναγνώστης σχετικὰ ἄρθρα μπορεῖ νὰ ἀναζητήσει σὲ παλαιότερα τεύχη τοῦ περιοδικοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας «ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ» καὶ συγκεκριμένα στὴν στήλη «Δογματικὰ - Ἀντιαιρετικά».
Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος &  Φαναριοφαρσάλων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com