28 Φεβ 2014

Κυκλοφορεί το φύλλον της 28.2.2014 του «Ορθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  Ἐπιστολὴ – βόμβα πρὸς τὸν Ἀθηνῶν καὶ τὴν ΔΙΣ. Ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Θεσσαλονίκης διὰ τὰ Θρησκευτικά.
Πρὸς συγκυριαρχίαν, συνδιοίκησιν, συγκυβέρνησιν καὶ συνεκμετάλλευσιν εἰς τὴν Κύπρον μὲ τὴν Τουρκίαν.

Ἅγιον Ὄρος καὶ Εὐρωπαϊκὰ κονδύλια. Τοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ Βλασίου.
Τὰ διαλυτικὰ φαινόμενα τῆς Εὐρώπης, ὁ ρόλος τῶν «Ἐκκλησιῶν» καὶ ἡ ἑνότης τῶν Ὀρθοδόξων. Εἰς τὴν εἰσήγησιν τοῦ Ἀθηνῶν εἰς τὴν Ἱ. Σ. τῆς Ἱεραρχίας.
Ἐχθρικὴ ἡ στάσις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἔναντι τῶν θεολόγων. Ἐπισημαίνει μὲ ἔγγραφον της ἡ Π.Ε.Θ. πρὸς τὸν ὑπουργὸν Παιδείας.
Ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὸν Παράδεισον. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.
Τὸ ἔγκλημα τοῦ Κοινοβουλίου εἰς ἐποχὴν πτωχεύσεως. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου. 
Σεβ. Ρόδου κ. Κύριλλος: Ὁλόκληροι περιοχαὶ στεροῦνται κληρικῶν.
Μετὰ ἀπὸ τάς δηλώσεις τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου διά πορείαν πρὸς Ἱεροσόλυμα μετὰ τοῦ Πάπα, καὶ περὶ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου. Τοῦ Ἀρχιμ. Νεκταρίου Ζιόμπολα.
«Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ Ὁσίου Γέροντος Πορφυρίου» († 1906–1991). Παρουσιάζει τὸ βιβλίον ὁ θεολόγος Γεώργιος κ. Παπαζέτης.
Πῶς ὀφείλουν νὰ διαχειρίζωνται δωρεάς καὶ κληρονομίας αἱ Μητροπόλεις, αἱ Ἱ. Μοναὶ καὶ αἱ ἐνορίαι τῆς Ἐκκλησίας.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com