28 Νοε 2013

Κυκλοφορεί το φύλλον της 29.11.2013 του «Ορθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
2000 φύλλα ἀνελλιποῦς ἐκδόσεως τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου».
Τὴν ἁγιοκατάταξιν τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀνεκοίνωσε τὸ Φανάρι.
 Κανονικὴ Ἐκκλησία ὁ παπισμός. Συμφώνως πρός τόν Σεβ. Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιον.

Μᾶς ἐτοιμάζουν κακὴν ἕνωσιν. Ἀνθίστανται ἐπὶ ἔτη ὁ «Ο.Τ.» καὶ οἱ συνεργάται του. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση.
Μνῆμες καὶ εὐλαβικὸν μνημόσυνον. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ.
Δοξολογικὴ ἀλλὰ καὶ μελαγχολικὴ ἐπέτειος τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.
Πῶς θὰ φορολογηθοῦν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὰ Πατριαρχεῖα καὶ τὰ ἱδρύματα ξένων θρησκειῶν εἰς τὴν Ἑλλάδα.
Οἱ Τοῦρκοι προέβησαν εἰς ἐκταφὴν τῶν λειψάνων Ἑλληνοκυπρίων καὶ τὰ ἐσκόρπισαν εἰς τὴν θάλασσαν. Τοὺς εἶχον δολοφονήσει κατὰ τὴν εἰσβολὴν εἰς τὴν Κύπρον καὶ τοὺς ἔθαψαν εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ Ἁγίου Βαρνάβα.
Ὁμιλία τοῦ π. Μάρκου διὰ τὰ 1000 φύλλα τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ».
Νὰ λάβη θέσιν ἡ Δ.Ι.Σ. διὰ τὴν καῦσιν τῶν νεκρῶν.
Μάθημα Θρησκευτικῶν μέσα εἰς τὴν τάξιν. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com