26 Σεπ 2013

Κυκλοφορεί το φύλλον της 27. 09.2013 του «Ορθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ἀπίστευτον: Οἱ Ἰεχωβάδες καί οἱ Μασόνοι «ἔγραψαν» κεφάλαια εἰς τό βιβλίον τῶν Θρησκευτικῶν.
Πανικόβλητος ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης: «Δέν εἶμαι προδότης τῆς πίστεως, οὔτε οἰκουμενιστής».

Ὁ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ καταγγέλλει: Ἡ «Χρυσή Αὐγή» ἀποδομεῖ μέ τήν ὀργάνωσιν, τήν ἰδεολογίαν της καί την στρατιωτικήν συγκρότησίν της τόν Ἑλληνοχριστιανικόν πολιτισμόν.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων καλεῖ πολιτικήν ἡγεσίαν καί λαόν νά προσέλθουν εἰς τήν Ἐκκλησίαν.
«Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν». Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη.
«Νὰ ὁμιλήσωμεν εἰς τοὺς νέους διὰ τὴν Ἁγίαν Γραφήν, τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς βίους τῶν Ἁγίων μας» ἐζήτησεν εἰς μήνυμά του πρὸς τοὺς ἐκ­παιδευτικούς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθη­νῶν κ. Ἱερώνυμος.
Ἡ κυρία Ρεπούση καὶ τὰ κόμματα τῆς ἀριστερᾶς μὲ τὰς θέσεις των στοχοποιοῦν τὴν ἐθνικὴν συνείδησιν.
Ἡ Νέα Ἐποχὴ ἔβαλεν εἰς τὸ στόχαστρον τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν ἀπὸ τῆς συλλήψεως. Τοῦ Σεβ. Φθιώτιδος κ. Νικολάου.
Ἀφωνία Ἀρχιεπισκόπου καί ΔΙΣ ἐπί τῶν ἐξαγγελιῶν τοῦ κ. Τσίπρα διά τά ἀγροτεμάχια τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ τελικὸς πίναξ τῶν ὑποψηφίων κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι πρὸς Ἀρχιερατείαν.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com