30 Αυγ 2013

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Ποιμαντορική Εγκύκλιος για τον ετήσιο εορτολογικό και αγιολογικό κύκλο και τον Όσιο ΆνθιμοΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 106/2013)
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων 
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
Εὐλογημένη, εἰρηνική καί καρποφόρος ἡ νέα ἐκκλησιαστική χρονιά, πού ἀρχίζει ἀπό σήμερα καί τελειώνει τήν 31ην Αὐγούστου τοῦ ἑπομένου ἔτους.
Ἐνώπιόν μας ὁ νέος ἐνιαύσιος ἑορταστικός κύκλος. Εἰς αὐτόν περιλαμβάνονται οἱ Δεσποτικές καί Θεομητορικές ἑορτές καί οἱ ἑορτές τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
Οἱ Δεσποτικές ἑορτές ἀρχίζουν μέ τήν Ὕψωσι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τήν Γέννησι τοῦ Χριστοῦ. Ἔπειτα ἀκολουθοῦν : ἡ Περιτομή τοῦ Χριστοῦ, ἡ Βάπτισις τοῦ Κυρίου - τά Θεοφάνεια, ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Χριστοῦ, ἡ θριαμβευτική εἴσοδος τοῦ Θείου Διδασκάλου εἰς τά Ἱεροσόλυμα, ἡ σύλληψις τοῦ Χριστοῦ, τά Ἅγια Πάθη, ἡ Θεόσωμος Ταφή, ἡ Ἀνάστασις, ἡ Ἀνάληψις, ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου.
Οἱ Θεομητορικές ἑορτές κάνουν τήν ἀρχή τους μέ τό Γενέσιο τῆς Θεοτόκου, τήν τοπικήν μας ἱεράν Πανήγυριν τῆς Πολιούχου μας Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης, τήν ἐκ μεταθέσεως ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης (28 Ὀκτωβρίου), τά Ἱερά Εἰσόδιά της εἰς τόν Ναόν τοῦ Κυρίου, τήν Σύναξιν τῆς Θεοτόκου, τόν Εὐαγγελισμό τῆς Παρθένου Μαρίας, τήν Κατάθεσι τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος καί τῆς Ἁγίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ναόν τῶν Βλαχερνῶν καί τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Οἱ ἑορτές τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας ἀνακυκλώνονται μέ τόν ἑορτασμό τῆς ἱερᾶς μνήμης των καί ὡρισμένων ἐξ αὐτῶν καί τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τους.
Τό ἐτήσιο αὐτό Ἑορτολόγιο καί Ἁγιολόγιο, ὅλος αὐτός ὁ ἑορτολογικός καί ἁγιολογικός κύκλος, προσφέρει εἰς τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας καί τόν κάθε πιστό τήν ἀπαραίτητη λειτουργική καί λατρευτική ἀγωγή. Ἡ δέ ἐνεργός καί συνειδητή συμμετοχή εἰς τήν λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας χαρίζει τήν λειτουργική ἀναγέννησι εἰς τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί τήν πνευματική καλλιέργεια καί ἀνακαίνισί τους ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
Εἰς τήν ἀρχή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, 4 Σεπτεμβρίου, ἑορτάζει ἕνας ἀπό τούς ἁγίους Προστάτες τῆς νήσου τῶν Κυθήρων, ὁ Ὅσιος Ἄνθιμος ὁ νέος ὁ ἐν Κεφαλληνίᾳ πού ἔζησε τόν 18ον αἰῶνα (1727-1782), ὁ τυφλός Ἱεραπόστολος τοῦ Αἰγαίου, ὅπως ὀνομάζεται.
Ἔχουμε ἀναφερθῆ καί σέ ἄλλες Ἐγκυκλίους μας διά τόν γνωστόν εἰς τά Κύθηρα, ἀλλά τελευταίως ἀπό τοῦ ἔτους 2005 λειτουργικά τιμώμενον Ἅγιο Ἄνθιμο, ὅπως ἀναφέρεται καί εἰς τό τελευταῖα ἐκδοθέν βιβλίο του. Γεννήθηκε τό 1727 εἰς τό Ληξούρι τῆς Κεφαλληνίας. Σέ ἡλικία 7 ἐτῶν ὁ μικρός Ἀθανάσιος (αὐτό ἦταν τό κοσμικό του ὄνομα) τυφλώθηκε ἐντελῶς ἀπό τήν ἀσθένεια τῆς εὐλογιᾶς. Οἱ προσευχές τῆς εὐσεβεστάτης μητέρας του καί τό ἱερό σαρανταλείτουργο, πού ἐτελέσθη διά τήν ὑγεία του, (εἰς τό ὁποῖο καθημερινά συμμετεῖχε μέ τήν μητέρα του) τοῦ ἐχάρισε τό φῶς. Ἀργότερα, σέ ἡλικία 20 ἐτῶν ἀκολούθησε τό ἐπάγγελμα τοῦ ναυτικοῦ πατέρα του καί μετά τόν θάνατό του συνέχισε τά ταξίδια του ὡς ναυτικός. Σέ ἡλικία 23 καί ἐνῷ ἑτοιμάζονταν νά νυμφευθῇ ἐξύπνησε τελείως τυφλός καί βεβαίως ὁ γάμος ματαιώθηκε.
Ἔτσι κατενόησε ὅτι ἄλλο ἦταν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ δι' αὐτόν. Γι' αὐτό καί ἀνεχώρησε διά τό Ἅγιον Ὄρος, προκειμένου νά ἀφιερωθῆ ὁλοκληρωτικά εἰς τόν Θεόν. Ἔγινε μεγαλόσχημος Μοναχός, μετά ἀπό τήν καθιερωμένη μοναχική δοκιμασία, μᾶλλον εἰς τό Μοναστῆρι τῆς Πορταΐτισσας, τήν Μονή τῶν Ἰβήρων.
Ἦταν σύγχρονος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καί ἡ ζωή καί ἡ διακονία τους εἰς τό σκλαβωμένο Γένος μας ἦταν παράλληλη καί παρόμοια. Τυφλός ὤν περιώδευσε τήν νησιωτική Ἑλλάδα καί ὅπου ἐπέρασε ἔκτισε Μοναστήρια καί Σχολεῖα. Περιώδευσε στή Χίο, τήν Σίφνο, Νάξο, Καστελλόριζο, Ἀστυπάλαια, Κεφαλληνία, Κρήτη, Κύθηρα (ὅπου ἔκτισε τήν Μονή Προδρόμου, στίς Ἀγριολίες Λιβαδίου), Σίκινο καί πάλιν ἐπέστρεψε εἰς Κεφαλληνίαν καί ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ εἰς τήν Μονήν Λεπέδων τήν 4η Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 1782.
Αὐτόν τόν ἅγιο Προστάτη τῆς νήσου μας, εἰς τήν ὁποία παρέμεινε ἐπί διετίαν, θά τιμήσωμε καί ἐφέτος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί κατά τήν ἐτήσια μνήμη του.
Τό ἀπόγευμα τῆς 3ης Σεπτεμβρίου καί ὥρα 6 μ.μ. θά τελεσθῆ ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, στίς Ἀγριολίες τοῦ Λιβαδίου καί τήν ἑπόμενη ἡμέρα ἡ γιορτινή Θεία Λειτουργία.
Ἀπό καρδίας εὔχομαι εἰς ὅλους σας πλούσια τήν Χάρι καί τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Τοπικοῦ μας Προστάτου Ὁσίου Ἀνθίμου τοῦ νέου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ.
Εἴθε ὁ Ἅγιος Προστάτης μας Ἄνθιμος, ὁ ὁποῖος μέ τήν ἱερή πανήγυρί του ἀνοίγει τό νέο ἐκκλησιαστικό μας ἔτος, νά δέεται διά παντός ἐνώπιον τοῦ Θρόνου τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ οὕτως, ὥστε νά ἔχουμε πλούσιες τίς θεῖες δωρεές καί εὐλογίες τοῦ Παντάνακτος Θεοῦ κατά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος, καί καθ' ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς ἡμῶν. Ἀμήν.-
Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ,
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com