27 Απρ 2012

Η επιστολή του Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής Δαμασκηνού για τη συμπεριφορά της Ελληνικής Πολιτείας.


Δείτε και: -Λουκέτο στη Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής επειδή τελεί «εν διωγμώ»

Στην επιστολή, του  Μητροπολίτη Δαμασκηνού, αναφέρονται τα εξής:
«Εν συνεχεία της επισυναπτομένης εν αντιγράφω ημετέρας επιστολής διαμαρτυρίας, υπ’ αριθμ. 252/9/42012, επί της οποίας ουδεμίας ετύχομεν απαντήσεως, και επειδή ουδεμία ενέργεια ικανοποιήσεως των αιτημάτων της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως διά την έγκρισιν της μελέτης και ένταξιν του έργου ανεγέρσεως μονίμων εγκαταστάσεων των κατασκηνώσεων αυτάς εις την περιοχήν Προσκυνητών Ν. Ροδόπης εγένετο, συνεχισθείσης ούτω της επί πενταετίαν τακτικής αδιαφορίας και αρνητικής στάσεως έναντι της Τοπικής Εκκλησίας πάντων των αρμοδίων, διαμαρτυρόμεθα εντόνως.

Η τοιαύτη στάσις καθίσταται εξοργιστική, εν όψει της ψηφίσεως χαριστικής υπέρ των μουσουλμάνων συμπολιτών διατάξεως απαλλαγής του 80% επί των προστίμων νομιμοποιήσεως αυθαιρέτων, καθ’ όσον συνιστά δυσμενή εις βάρος των Χριστιανών και της Εκκλησίας της Θράκης συμπεριφοράν της Ελληνικής Πολιτείας.
Ένεκα τούτου, κηρύσσομεν την Ιεράν Μητρόπολιν Μαρωνείας & Κομοτηνής εν διωγμώ, και καλούμεν πάντας όπως αναλάβουν τας ευθύνας των επί του προκειμένου και ενεργήσουν υπείκοντες εις το εθνικόν καθήκον των.
Μετά πάσης Τιμής και Ευχών
Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας & Κομοτηνής
Δαμασκηνός».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com