4 Ιαν 2012

Θεοφάνεια ( Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης)


Σήμερον κκλησία μν ορτάζει τν μεγάλην ορτν τν Θεοφανείων, κα ποιεται μνείαν τς βαπτίσεως το Χριστο ν τ ορδάν. ωάννης Πρόδρομος κα Βαπτιστής, στις μβρυον ν τ μήτρ εχεν ναγνωρίσει τν Λυτρωτν κα σκίρτησεν, νρ γενόμενος πρξε κα πρτος πιστεύσας, ποδείξας κα κηρύξας τν Χριστόν. «δε μνς το Θεο, αρων τν μαρτίαν το κόσμου», επεν τε εδε τν ησον περιπατοντα.
 «ρχεται λλος πίσω μου, ο οκ εμ κανς λσαι τν μάντα τν ποδημάτων ατο», λεγε πρς τος μαθητάς του. Τινς δ τν μαθητν τούτων, γκαταλιπόντες ατόν, κολούθησαν τν ησον, θεν ωάννης γκαρτερν κα ποτασσόμενος λεγεν, «κενον δε αξάνειν, μ δ λαττοσθαι». κ τν μαθητν τούτων το ωάννου λέγεται τι σαν νδρέας πρωτόκλητος κα δελφς ατο Σίμων Πέτρος, στις κα πρτος κ τν λλων ποστόλων μολόγησε τν Χριστόν, «Ραββί, σ ε Χριστός, υἱὸς το Θεο, σ ε βασιλες το σραήλ». Πρς τοτον λοιπν τν ωάννην, τν κηρύττοντα κα βαπτίζοντα βάπτισμα μετανοίας, προσλθεν Χριστς ς νθρωπος κα βαπτίσθη θέλων ν δώση τ παράδειγμα.

πειδ περ βαπτίσματος λόγος, καλν νομίζω νταθα ν ποβάλω πρακτικάς τινας παρατηρήσεις περ το τρόπου καθ᾿ ν τελεται παρ᾿ μν τ Βάπτισμα.
Ο παλαιο πρακτικώτατοι κα μεμορφωμένοι ερες, καίτοι γράμματοι λεγόμενοι, εξευρον ν κτελσι κανονικώτατα τς τρες καταδύσεις κα ναδύσεις, κρατοντες τν βαπτιζόμενον ρθιον πρς νατολς βλέποντα, φαρμόζοντες τν δεξιν π τς μασχάλης το βρέφους βρς μα κα σφαλς, φράττοντες δ δι τς ριστερς τ στόμα ατο. φρόντιζον περ τς θερμοκρασίας το δατος κα κάστη κατάδυσις γίνετο καριαία, τ δ διάλειμμα μεταξ τν καταδύσεων γίνετο ρκετόν, στε ν᾿ ναπνεύση τ βρέφος(1).
Τοιούτ τρόπ οδες βαπτιζόμενος παθε ποτέ τι ν τ κολυμβήθρ. Τ σημερινν μως σμνος τν ερέων, τος ποίους διεφθαρμένη πολιτικ πιβάλλει πολλάκις ξέστους κα καλλιεργήτους ες τος Σ. Σ. εράρχας ν τος χειροτονσιν, φο κακς κτελε, μλλον κακς παραλείπει τοσούτους λλους τύπους, φείλει τουλάχιστον ν σεβασθ ατ τ θεμέλιον τς πίστεως μν, τ γιον βάπτισμα.
Γράφομεν τατα, διότι χομεν λόγους ν πιστεύωμεν τι πολλο τν ερέων, χαριζόμενοι ες τν τυφλν κα μωρν πολλάκις φιλοστοργίαν μαθν κα προληπτικν γονέων, οτινες νομίζουν, τι κάτι θ πάθη τ χαϊδευμένον νεογνόν των ν τ ερ κολυμβήθρ, κτελοσι σχεδν ράντισμα, κα χι βάπτισμα.
Ο τς Δυτικς κκλησίας εναι συγγνωστοί, διότι γνόησαν τν ννοιαν το λληνικο ρήματος βαπτίζω, baptizo, τι δηλ. σημαίνει βάπτω, βυθίζω, βουτ, ο λληνες μως δν πρέπει ποτ ν τν γνοήσωσιν.
Εναι καιρς ν φυλαχθ ερς οτος τύπος, διότι ν ξακολουθήση μάθεια το κλήρου, κα πληθυνθ θεΐα κα σέβεια, μετ μίαν γενεάν, τε θ εμεθα μισοβαφτισμένοι λοι, θ δεήση ν διαταχθ γενικς ναβαπτισμς λων τν κατοίκων το λληνικο Βασιλείου, ρρένων κα θηλέων. Διότι πρέπει ν εμεθα συνεπες. μετέρα κκλησία ες μν τος προσερχομένους κ τν Δυτικν ες τος κόλπους της πιβάλλει τν ναβαπτισμόν, τος δ ρμενίους τος μυρώνει μόνον, κα τοτο διότι οτοι μν εναι κανονικς βεβαπτισμένοι δι τριν ναδύσεων κα καταδύσεων, κενοι δ τελς μόνον δι ραντισμο. «Συντηρώμεθα χάριτι, πιστοί, κα σφραγδι, ς γρ λεθρον φυγον, βραοι, φλις πάλαι αμαχθείσης, οτω κα μν ξόδιον τ θεον τοτο, τς παλιγγενεσίας λουτήριον σται, νεκεν κα τς Τριάδος, ψόμεθα φς τ δυτον».
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ
φημερίς», 6 ανουαρίου 1888, 3α.)
Σημειώσεις
1. λες ατς ο λεπτομέρειες, πο κα ο παπάδες κόμα δν καλοξέρουν, μς φαίνονται περίεργες π᾿ τν πρώτη ματιά. Μ σοι διάβασαν τ βιογραφία το Παπαδιαμάντη κα τν παρακολούθησαν στ παιδικά του χρόνια, θ θυμονται πς τ παπαδοπαίδι κενο παρακολουθοσε βμα πρς βμα τν πατέρα του σ᾿ λες τς λειτουργίες κα τελετές, κα τν βοηθοσε «κα συνέψαλλε μετ᾿ ατο» κα τν ρωτοσε γι θρησκευτικς λεπτομέρειες κα τύπους, γιατ πατέρας του ταν ρχαιοπρεπς παπς, πόγονος κα μαθητς τν κολλυβάδων τς Σκιάθου, κα γνώριζε κατ βάθος τν παλαι κκλησιαστικ τάξη, κα τν τηροσε μ φανατισμό. Παπαδιαμάντης χει γράψει κα λλα παρόμοια εδικ λειτουργικ ρθρα, που κατήγγελλε καυτηρίαζε διάφορες παρατυπίες κα παραλείψεις, π.χ. Τ «Μνημόσυνα κα τ Καθαρτήριον», «ερες τν πόλεων κα ερες τν χωρίων» κλπ. Τ δ διήγημά του «Τ τραγούδια το Θεο» χει τν ρχ κα τν μπνευσή του π᾿ τ πλούστατο γεγονς μις κκλησιαστικς παρατυπίας, πο θελε ν τν καυτηριάσει Παπαδιαμάντης. Κα παρατυπία ατ ταν τι στν κηδεία νς νηπίου ψάλη χι εδική, μ κοιν νεκρώσιμη κολουθία. Γι κκλησιαστικς παρατυπίες παράβαλε κα τ διήγημα « Καλόγερος», πάρχουν μως κι λλα σκόρπια χωρία στ διηγήματά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com