13 Ιαν 2020

Ἐρώτηση στούς Λατίνους γιά τόν Ἑωσφόρο «Χριστό» τους!

Ἐρώτηση στούς Λατίνους γιά τόν Ἑωσφόρο «Χριστό» τους!
Μέ ἀφορμή τήν προσεχή ἐπίσκεψη τοῦ τρισκατάρατου Πάπα στήν Μακεδονία μας καί σέ συνέχεια τῶν πρόσφατων ἄρθρων,

Σέ ποιόν «Χριστό» πιστεύουν οἱ παπικοί; (φωτό) aktines
Σέ ποιόν «Χριστό» πιστεύουν οἱ παπικοί; (B’ Μέρος!) (φωτό)aktines
συνεχίζω μέ μία μικρή ἔρευνα πού ἔκανα γιά τό κατά πόσο μπορεῖ νά συνδεθεῖ ὁ Ἑωσφόρος-Χριστός στόν ὁποῖον ψάλλουν οἱ παπικοί μέ τόν Ἀληθινό Χριστό καί Θεό, καί καταλήγω μέ μία τελική εὔλογη ἀπορία.
Ἡ λέξη «Ἑωσφόρος» ὑπάρχει στήν Παλαιά Διαθήκη στήν Ἁγία Γραφή μία μόνο φορά, στόν Ἡσαΐα κεφάλαιο 14, στίχ. 12 καί ἀναφέρεται στόν Διάβολο μέ τό ὄνομά του πού εἶναι «Ἑωσφόρος» καί στήν πτώση του ἀπό τόν οὐρανό στόν ἅδη, ὅταν ὑπερήφανα ἐπεθύμησε νά στήσει θρόνο ἐκεῖ καί νά γίνει ἴσος μέ τόν Θεό·
Ησ. 14,12        πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος ὁ πρωΐ ἀνατέλλων; συνετρίβη εἰς τὴν γῆν ὁ ἀποστέλλων πρὸς πάντα τὰ ἔθνη.
Ησ. 14,12        Πώς εξέπεσε στον αφανισμόν και την εξουδενωσιν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, ο οποίος εφαίνετο ώσαν αυγερινός, που πρωϊ-πρωϊ ανατέλλει στον ουρανόν; Συνετρίβη επάνω εις την γην αυτός, ο οποίος έστειλε νικηφόρα τα στρατεύματα του εναντίον όλων των εθνών.
Ησ. 14,13        σὺ δὲ εἶπας ἐν τῇ διανοίᾳ σου· εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβήσομαι, ἐπάνω τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ θήσω τὸν θρόνον μου, καθιῶ ἐν ὄρει ὑψηλῷ, ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ τὰ πρὸς Βοῤῥᾶν,
Ησ. 14,13        “Συ, αλαζονικέ βασιλεύ της Βαβυλώνος, δταν εζούσες, είπες με τον νουν σου· Θα ανεβώ στον ουρανόν, επάνω εις τα αστέρια του ουρανού θα στήσω τον θρόνον μου, θα καθίσω ένδοξος βασιλεύς εις όρος υψηλόν, εις τα όρη τα υψηλά, που ευρίσκονται βορείως της Βαβυλώνος.
Ησ. 14,14        ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν νεφῶν, ἔσομαι ὅμοιος τῷ Ὑψίστῳ.
Ησ. 14,14        Θα ανεβώ, είπες, επάνω από τα σύννεφα, θα γίνω όμοιος προς τον Υψιστον Θεόν”!
Ησ. 14,15        νῦν δὲ εἰς ᾅδην καταβήσῃ καὶ εἰς τὰ θεμέλια τῆς γῆς.
Ησ. 14,15        Τωρα ιδού, θα κατεβής στον άδην, εις τα βάθη, όπου υπάρχουν τα θεμέλια της γης.
Ὁ Χριστός φυσικά οὐδέποτε ἐμφανίζεται στήν Ἁγία Γραφή μέ τό ὄνομα τοῦ Διαβόλου «Ἑωσφόρος»! Καί δέν θά ἦταν δυνατόν νά ἐμφανισθεῖ μέ αὐτό τό ὄνομα γιά τούς ἁπλούστατους δύο λόγους:
πρῶτον: γιατί Ἑωσφόρος εἶναι τό ὄνομα τοῦ Διαβόλου καί ὄχι τό δικό Του ὄνομα πού εἶναι Ἰησοῦς Χριστός ἤ Ἐμμανουήλ (ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν), καί
δεύτερον: γιατί δέν θά ἦταν δυνατόν νά δημιουργήσει σύγχυση τό Ἅγιον Πνεῦμα, διά τοῦ Ὁποίου γράφθηκε τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, ἀνάμεσα στά δύο ἄκρως ἀντίθετα ἐμπλεκόμενα πρόσωπα καί στούς ἀναγνῶστες τῶν Γραφῶν.
Ὁ Χριστός ἐμφανίζεται ὡς λύχνος  φωσφόρος (καί ὄχι Ἑωσφόρος) καί ὡς λαμπρό πρωινό ἄστρο, ἐδῶ·
Β Πε. 1,19        καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν,
Β Πε. 1,19        Και έπειτα από την επίσημον αυτήν μαρτυρίαν του Πατρός έχομεν τώρα περισσότερον σταθεράν και ασφαλή την πεποίθησίν μας εις τας προφητείας της Π.Διαθήκης περί του Ιησού Χριστού. Εις αυτούς δε τους προφητικούς λόγους καλά κάμνετε, που προσέχετε, σαν εις ένα λύχνον, που φωτίζει εις σκοτεινόν και δύσβατον τόπον, μέχρις ότου ολοκάθαρον πλέον το φως του Ευαγγελίου λάμψη, σαν εις πλήρη ημέραν και ολόλαμπρος ανατείλη εις τας καρδίας σας ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, ο Κυριος ημών Ιησούς Χριστός.
καί ἐδῶ·
Ἀποκάλυψη
22, 16
Εγὼ ̓Ιησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυΐδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός.
22, 16
Εγώ, ο Ιησούς, έστειλα τον άγγελό μου να μαρτυρήσει σ’ εσάς αυτά για (να πληροφορήσει) τις εκκλησίες. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του ∆αβίδ,  ο αστέρας ο λαμπρός, ο πρωινός.
Τελική εὔλογη ἀπορία:
Γιατί οἱ Λατῖνοι ἐπέλεξαν νά μεταφράσουν σέ ὕμνο τους (κι ἄν εἶναι μόνο ἕνας…) τούς χαρακτηρισμούς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ·
«λύχνος φωσφόρος» ἤ «ἀστήρ λαμπρός πρωινός» μέ τήν λέξη Lucifer (Ἑωσφόρος), ἐνῶ ὑπάρχουν οἱ ἀντίστοιχοι χαρακτηρισμοί στά λατινικά, ἐφόσον ὑποτίθεται πώς ὑμνοῦν τόν Χριστό;

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Τι περιμένουμε από τον Πάπα Ρώμης, που λόγω της σατανικής υπερηφάνειας του (βλέπε το απόλυτο Πρωτείο ΕΞΟΥΣΙΑΣ και ΟΧΙ ΑΠΛΑ τιμής, και το Αλάθητο, που διεκδικεί ανυποχώρητα ο ίδιος Πάπας), βρίσκεται σε ΠΛΗΡΕΣ σκοτάδι του νου του;

Να τον χαίρονται οι πλανεμένοι και πλανώντες και άλλους, Οικουμενιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που του φιλούν το χέρι!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com