7 Ιαν 2020

Σέ ποιόν «Χριστό» πιστεύουν οἱ παπικοί; (φωτό)

Σέ ποιόν «Χριστό» πιστεύουν οἱ παπικοί;
(φωτό)
Ἡ βασική φωτογραφία τοῦ ἄρθρου, στήν ὁποία βλέπουμε ἕνα διαβολικό τέρας μέ πολλά πλοκάμια (ὁ λαός μας λέγει σοφά· «ὁ διάολος ἔχει πολλά ποδάρια»), εἶναι τό σκηνικό γιά τό ἑβδομαδιαῖο ἀκροατήριο (auditorium) τοῦ Πάπα!

Διαβάστε τώρα πῶς προέκυψε αὐτό τό φρικιαστικό τερατούργημα:
«Τό γλυπτό εἶναι ἔργο τοῦ Pericle Fazzini, ἑνός Ἰταλοῦ καλλιτέχνη πού τοῦ ζητήθηκε νά σχεδιάσει κάτι γιά τό μοντέρνο auditorium (αἴθουσα πού δέχεται ἀκροάσεις ὁ Πάπας). Ὁ Fazzini ἀνταποκρίθηκε μέ τήν «Ἀνάσταση», πού ἀπεικονίζει τόν Ἰησοῦ νά ἀνυψώνεται ἀπό ἕναν κρατῆρα πού δημιουργήθηκε ἀπό πυρηνική βόμβα, ἕνα ἔργο πού ἀποκάλυψε ὁ Πάπας Παῦλος ὁ 6ος  τό 1977.  Ὅπως ἀναφέρει τό Associated Press
τό 1987 γιά τήν νεκρολογία τοῦ Fazzini, εἶχε πεῖ:
‘Ξαφνικά μοῦ ἦλθε ἡ ἰδέα τοῦ Χριστοῦ νά κηρύττει εἰρήνη γιά 2000 χρόνια καί ὁ τόπος πού προσευχήθηκε γιά τελευταία φορά: ὁ ἐλαιῶν (ὁ Κῆπος) τῆς Γεσθημανῆ… Εἶχα τήν ἰδέα νά ἀνυψώνεται ὁ Χριστός σά νά ἀνασταινόταν ξανά ἀπό μία ἔκρηξη αὐτοῦ τοῦ μεγάλου ἄλσους, εἰρηνικῆς περιοχῆς τῶν τελευταίων προσευχῶν του. Ὁ Χριστός ἀνίσταται ἀπό αὐτόν τόν σχισμένο κρατῆρα ἀπό μία πυρηνική βόμβα, μίας φρικτῆς ἔκρηξης, μίας δίνης βίας καί ἐνέργειας.’».
(Μετέφρασα ἀπό ἐδῶ: https://www.catholic.com/qa/is-that-a-demon-behind-the-pope).
Δέν θά σχολιάσω τό θεολογικό ὑπόβαθρο πάνω στό ὁποῖο βασίστηκε τό κακοτέχνημα! Ἐκκλησιολογικά ἀντορθόδοξο, γιά νά μήν πῶ βλάσφημο!
Νά ὑπογραμμίσω δέ, πώς μέ τόν ἐπερχόμενο παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο, σύμφωνα μέ τήν Ἀποκάλυψη, θά ἐμφανισθεῖ καί ὁ δῆθεν «εἰρηνοποιός» Ἀντίχριστος! Ὁπότε, ἡ ἰδέα τοῦ Fazzini πού τοῦ ἦλθε ξαφνικά γιά τό ἔργο του δέν ἦταν ἄνωθεν (ἔμπνευση ἐξ οὐρανοῦ), ἀλλά κάτωθεν (ἐκ τῶν καταχθονίων)!
Καί τώρα πεῖτε μου σᾶς παρακαλῶ, βλέποντας τήν φωτογραφία, μέ τό χέρι στήν καρδιά:
1ον: Θυμίζει κάτι ἀπό Χριστό καί Ἀνάσταση αὐτό τό τερατούργημα;
2ον: Τό Βατικανό καί ὁ κάθε Πάπας ἔκτοτε, δηλαδή ἀπό τότε πού στήθηκε στό auditorium αὐτό τό δαιμονικό κακοτέχνημα, στό κέντρο τοῦ ὁποίου παρεμπιπτόντως (καί ὄχι τυχαίως καί αὐτή ἡ πιπεράτη λεπτομέρεια…) ἔχει στήσει τόν θρόνο του καί ἀκροᾶται ὁ Πάπας τούς ἐπισκέπτες του, μέ αὐτό το σατανικό καί κάθε ἄλλο παρά ἐκκλησιαστικό φόντο, εἶναι φυσιολογικό;
3ον: Γιατί οἱ Παπικοί καί τό Βατικανό δέν ἀπέρριψαν αὐτό τό σκανδαλῶδες καί τρομακτικό συνάμα «design» ἀπό τά σχέδιά του κιόλας, πού ὄχι μόνο δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, οὔτε μέ τήν Ἀνάστασή Του, ἀλλά οὔτε κἄν καί μέ αὐτήν τήν ρωμαιοκαθολική τεχνοτροπία καί γλυπτική;
4ον: Δέν παραπέμπει σέ σατανιστικό Ναό καί περιβᾶλλον τό auditorium μέ αὐτό τό ἔργο σέ ὑψηλό σημεῖο;
5ον: Δέν ἀφήνει ξεκάθαρα ὑπαινιγμούς (μᾶλλον βεβαιότητα) ὅτι ὁ παπισμός καί ὁ κάθε Πάπας παίζουν ἐξέχοντα ρόλο προδρόμου Ἀντιχρίστου;
Σᾶς παραθέτω πάλι τό ἴδιο τερατούργημα μέ διαφορετικό φωτισμό καί ἀμέσως μετά σᾶς ἀντιπαραβάλλω εἰκόνες πού διαβολικῇ τῇ συμπτώσει ταιριάζουν ἀνησυχητικότατα!
Ὁ Χριστός (ὑποτίθεται ἤ μήπως ὁ ἐπερχόμενος Ἀντίχριστος;…) πού ἐγείρεται ἀπό ἕνα κεντρικό κερατοφόρο τμῆμα τοῦ ἔργου δέν ἔχει καμμία ἀπολύτως ὁμοιότητα μέ τόν Χριστό ὅπως τόν γνωρίζουμε ἀπό τήν Βυζαντινή ἁγιογραφία,  οὔτε  ἀπό αὐτήν τήν αἱρετική ρωμαιοκαθολική τεχνοτροπία! Δέν ἔχει ὁμοιότητα οὔτε κἄν μέ ἀνθρώπινη ὕπαρξη! Ὁμοιάζει περισσότερο μέ ἐξωγήινη δαιμονική ὀντότητα (ὁ Ἀντίχριστος θά εἶναι ἄνθρωπος, ὁ πιό κακός ἄνθρωπος πού ὑπῆρξε ποτέ καί γι’ αὐτό πλήρως κατειλημμένος ἀπό τόν Δαίμονα)!
Νά, μοιάζει σέ κάτι σάν κι αὐτό:

Tό κομμάτι τοῦ ἔργου ἀπό τό ὁποῖο ἀνυψώνεται ὁ «Χριστός» καί φωτίζεται (ὄχι τυχαῖα…) μέ  ποιό σκοῦρο χρῶμα, μοιάζει μέ κεφάλι τράγου (διαβόλου δηλαδή).
Σάν αὐτό:

Baphomet demon goat head hand drawn print or black work flash tattoo art design vector illustration Stock Vector - 126003987
Ὅλο τό κεντρικό τμῆμα τοῦ ἔργου (ὁ ὑποτιθέμενος Χριστός καί τό τραγόμορφο σχῆμα ἀπό τό ὁποῖο ξεπηδᾶ), θυμίζει σέ μεγάλο βαθμό τόν Μπαφομέτ πού λατρεύουν οἱ Σατανιστές!
Αὐτόν:
File:Der Daemon Baphomet.PNG
Ἐν ὀλίγοις παρατηροῦμε περίεργα περιγράμματα, σκιάσεις, συμβολισμούς καί σχήματα στό ὅλο ἔργο!
Σᾶς ὑπενθυμίζω δέ, πώς πιστοί τοῦ «Ναοῦ τοῦ Σατανᾶ» τόν Αὔγουστο τοῦ 2018 στό Ἀρκάνσας τῶν Η.Π.Α., τοποθέτησαν ἕνα μπρούτζινο ἄγαλμα ὕψους 2,3 μέτρων τοῦ τραγόμορφου, φτερωτοῦ δαίμονα Μπαφομέτ ἔξω ἀπό τό Καπιτώλιο!
Πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι σιγά σιγά ἀρχίζει νά λατρεύεται δημόσια καί ἀνοιχτά ὁ Ἑωσφόρος στόν κόσμο! 
Περισσότερο ρεπορτάζ, εἰκόνες καί βίντεο ἐπ’ αὐτοῦ, θά βρεῖτε ἐδῶ:
Πολλές, λοιπόν, οἱ ὁμοιότητες καί πολύ σατανικές ὥστε νά συνεχίζουν κάποιοι νά πιστεύουν πώς οἱ παπικοί λατρεύουν τόν Ἀληθινό Χριστό καί Θεό!
Καί βέβαια, οἱ οἰκουμενιστές πού ὀρέγονται καί «ἕνωση» μαζί τους, καλά θά κάνουν νά βάλουν ὄπισθεν ὁλοταχῶς!

7 σχόλια:

eastwest είπε...

Γκολ!
Εύγε Μαρία! Ολόσωστη επισήμανση-διαπίστωση (παρότι περιμέναμε κάτι τέτοιο, όμως, δεν παύει να είναι ανατριχιαστικό).

Η δεύτερη σου εικόνα, του ωσάν εξωγήινου όντος αν και δεν ταιριάζει, όσο η κατά μεγάλη προσέγγιση εικόνα του Μπαφωμέτ-σατανά, έχει και αυτή την θεματική της εξήγηση στα της προετοιμασίας αποδοχής του αντίχριστου. Δηλαδή την πολύχρονη προσπάθεια να μας πείσουν ότι υπάρχουν εξωγήινα όντα για να μην εννοήσουμε τη δαιμονική τους ιδιότητα.

Η Αποκάλυψις του Ιωάννου ήδη ξεδιπλώνεται μπροστά μας με κομπιουτερίστικη ακρίβεια.
Τίποτα δεν την ανακόπτει!
Το απίστευτο της υπόθεσης είναι ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι, ανάμεσά τους εκατομμύρια δυνατά μυαλά, αντιδρούν ωσάν να βρίσκονται σε κωματώδη κατάσταση!

Ο Πάπας αυτό τον καιρό δείχνει καθαρά να ηγείται της νεοεποχίτικης μετάβασης στην παρουσία του αντίχριστου. Αν και ίσως να μην έχει ο ίδιος αυτό τον ρόλο, αλλά μάλλον του μεσάζοντα. Για προφήτη, όμως, του τέρατος τι θα έλεγες;

Ανώνυμος είπε...

Εμάς τους Οικουμενιστές δεν μας ενδιαφέρει εάν ο Παπισμός είναι μια αληθινή Εκκλησία του Ιησού Χριστού ή μια φοβερή αίρεση.
Μας ενδιαφέρει όμως να περάσουμε καλά και ευτυχισμένα, την επίγεια ζωούλα μας, με χρήματα, δοξαζόμενοι από τους ανθρώπους, και γιατί όχι και με πολλές επίγειες ηδονές.

Τους αντι-Οικουμενιστές, εμείς οι Οικουμενιστές τους βλέπουμε σαν αφελείς και απροσγείωτους ανθρώπους, που έχουν χάσει την επαφή τους με την επίγεια πραγματικότητα.

Για να ηρεμούμε την αντιδρούσα συνείδηση μας, εμείς οι Οικουμενιστές διαδίδουμε φανερά ή υπογείως, και την σατανική "θεολογία" ότι: "όλοι θα σωθούν τελικά, στην αιώνια μεταθανάτια ζωή".

Ανώνυμος είπε...

Κατά τ' ἄλλα οι παπικοί δεν εξυμνούν τον Εωσφόρο, αλλά "τ' Άστρο του Αυγερινού".

Συνεχίστε τον βαθύ ύπνο σας κάποιοι.

Ανώνυμος είπε...

7 Ιανουαρίου 2020 - 3:59 μ.μ.

Ἔτσι μπράβο να αποκαλύπτεσθε.

Ανώνυμος είπε...

Σίγουρα αυτό το απαίσιο έργο έγινε κατά παραγγελία ώστε να συμβολίζει τον εγειρόμενο αντίχριστο (και όχι Χριστό) από τον Διάβολο.
Και να είναι αυτοί οι συμβολισμοί ακριβώς πίσω από τον θρόνο που κάθεται ο πάπας που θέλει να παίζει τον πρώτο ρόλο στον οικουμενισμό και στην πανθρησκεία!

Αποκλείεται να είναι όλο αυτό τυχαίο.

Ανώνυμος είπε...

Σωστός, 3.59 μ.μ. Έτσι ζουν και κινούνται και σκέφτονται οι οικουμενιστές. Και πολύ καλά μπαίνεις στη θέση τους και τους ερμηνεύεις. Αλλά τι να πεις εις ώτα μη ακουόντων; Ωραίος επίσης με "την αντιδρούσα συνείδηση"! Έχει μείνει όμως! Σίγουρα κάτι θα μένει, διότι ο Θεός δεν αφήνει κανέναν, μέχρι τέλους.

ΜΑΡΙΑ είπε...

Συμπληρωματικά γιά μία ἀκόμη πιό ὁλοκληρωμένη εἰκόνα τῆς κατάστασης:


Σέ ποιόν «Χριστό» πιστεύουν οἱ παπικοί; (B’ Μέρος!) (φωτό)
http://aktines.blogspot.com/2020/01/b.html

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com