11 Ιουλ 2016

Οἱ οἰκουμενιστἐς-λατινόφρονες τῆς Ἱ.Μ.Χιλανδαρίου ἐδίωξαν τούς ὁμολογητές πατέρες λόγῳ τοῦ... Πάπα

Λάβαμε το ακόλουθο νέο μήνυμα από Αγιορείτες Πατέρες (Δείτε το προηγούμενο ΕΔΩ)
ἐν Ἁγίῳ Ὃρει τῇ 27/6/2016 ἐκκλησιαστικό ἡμερολόγιο (10/7/2016 πολιτικό ἡμερολόγιο)
Κυριακή Νεομαρτύρων
Οἱ οἰκουμενιστἐς-λατινόφρονες τῆς Ἱ.Μ.Χιλανδαρίου ἐδίωξαν τούς ὁμολογητές πατέρες λόγῳ τοῦ... Πάπα
τελική πράξη τοῦ δράματος στήν ἱστορική, σερβική, .Μ.Χιλανδαρίου ὁλοκληρώθηκε σήμερα πού τό Ἃγιον Ὂρος ἑορτάζει τούς ἐπί Τουρκοκρατίας ἀθλήσαντας Νεομάρτυρας, οἱ ὁποίοι διά τῆς ἂχρις αἳματος ὁμολογίας τους, ἐμεγάλυναν τήν Ὀρθόδοξο πίστι καταισχύνοντας τούς ὁπαδούς τοῦ ἀντιχρίστου Μωάμεθ.

άχαλίνωτη μανία τῶν παπο-οἰκουμενιστῶν, μή ἀνεχόμενη τήν πεπαρρησιασμένη ὁμολογιακή στάση τῶν: Λουκᾶ μοναχοῦ, Δαμιανοῦ μοναχοῦ, Ὀνουφρίου μοναχοῦ καί Δανιήλ δ. μοναχοῦ, προέβην στήν ἐκδίωξή τους ἀπό τή Μονή τῆς μετανοίας τους.
Χάριν ἱστορικῆς ἀληθείας ὀφείλουμε νά σημειώσουμε ὃτι δύο εἷναι τά κυρίως πρόσωπα πού πρωτοστάτησαν καί ὁδήγησαν στόν διωγμό: ὁ ἡγούμενος Μεθόδιος καἰ ἐπιπλέον ἓνας προϊστάμενος, ΠΡΏΗΝ ΠΑΠΙΚΟΣ, συνεργούντων δυστυχῶς διά τῆς σιωπῆς τους τῶν ἑτέρων προϊσταμένων. Αὐτός ὁ πρώην παπικός ἒκανε, ἐντός τῆς συνάξεως, οἰκουμενιστικό "κήρυγμα" ὑπέρ τοῦ πάπα, ἀποδεικνύων διά λόγων καί ἒργων ὃτι στό φρόνημα παραμένει ἐξίσου ἢ καί περισσότερο παπικός ἀπό πρίν! Ὀφείλουμε νά ἐπισημάνουμε ὃτι οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἱ.Μ.Χιλανδαρίου ΕΓΚΑΙΡΩΣ εἶχαν εἰδοποιηθεῖ ὂτι παραβαίνουν βασικές διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὂρους, καθότι τίθεται ζήτημα πίστεως καί θά ὂφειλαν νά τό παραπέμψουν στό ἁρμόδιο ὂργανο τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας. Αὐτοί ὃμως προτίμησαν τόν ρόλο τοῦ διώκτη...
Θεωρήσαμε πρέπον ὢστε τό εὐλαβές πλήρωμα τῶν Ὀρθοδόξων νά  ἐνημερωθεῖ ἐπί τῶν ἐξελίξεων καί παρακαλοῦμε νά συνδράμει δι᾽ ἀποστολῆς email στίς κάτωθι ἠλεκτρονικές διευθύνσεις, ὢστε νά ὑπάρξει εὐαισθητοποίηση ἐπί τῶν ἀδίκων, παρανόμων καί ἀντιμοναχικῶν ἐνεργειῶν τῆς ἠγεσίας τῆς .Μ.Χιλανδαρίου.
Ἡ ἰσοπέδωση τῶν ὀρθοδόξων ἀντιστάσεων ἀπό τήν οίκουμενιστική φάλαγγα τῶν ἀποστατῶν δέν πρόκειται νά περάσει!
Ἁγιορεῖτες Πατέρες
Ιερά Μονή  Χιλανδαρίου
PORTARNICA@ HILANDAR.ORG
Τηλ.Μονής
2377023797  Κέντρο
2377023108   Γραμματεία
2377023129    Επίτροποι  
2377023281   Αντιπροσωπείο
2377023494   φάξ - Τηλεομοιότυπο
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
> diplo@presidency.gr
> ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
> dipl.of.pm@mfa.gr
> ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
> diplof@parliament.gr
> ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
> grypex@mfa.gr
> ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
> dgypex@mfa.gr
> ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ
> anypexeu@mfa.gr
> ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ
> secret.ier@mfa.gr
> ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΔΑ
> dgyfypex.mardas@mfa.gr
> ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
> dgyfypex.aman@mfa.gr
> ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
> liantis.efstathios@mfa.gr
> Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
> egeniki@mfa.gr
> Ε2 Δ/ΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
> e02@mfa.gr
> ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
> ydis@mfa.gr
> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
> dao@mfa.gr

> Πρεσβεία της Σερβίας
> Beograd@hol.gr

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καινοφανές δεν είναι.Θα πρέπει να το περιμένουν πολλοί με φλόγα Χριστού αγωνιστές τις διώξεις.Να απορείτε όταν δεν υπάρχουν διώξεις,εκεί κάτι άλλο συμβαίνει.Αφού συμβαίνει στο Άγιο Όρος ακόμη υπάρχει υγεία πίστεως.

Ανώνυμος είπε...

Μακάριοι οι δεδιωγμενοι. Και ακόμη οι οικουμενιστες θα έκοβαν το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου. Μάλλον την γλώσσα τους έκοψαν δια της σιωπής παρά το μνημόσυνο. Αισχος.

Ανώνυμος είπε...

Τώρα να γράφει κάποιος αγιορείτες πατέρες είναι λίγο ξεκάρφωτο τι είμαι ζηλωτές παλαιοημερολογίτες; θέλει λίγο προσοχή.

Ανώνυμος είπε...

Όσοι κόβουν το μνημόσυνο του αιρετικού επισκόπου είναι παλαιοημερολογίτες και φονταμενταλιστές ενώ οι μεταπατερικοι των νέων χωρών προοδευτικοί?
Το μακαρισμό ο Χριστός για ποιον τον είπε? για τους διωκόμενους χχριστιανούς. Οι οικουμενιστες μοναχοί κληρικοί λαϊκοί διώκονται?

Ανώνυμος είπε...

Πολλά τα γιατί,αλλά την απάντηση την έχουμε πάρει από το Χριστό.

Ο δρόμος που θα ακολουθήσετε θα είναι στενός κι ανηφορικός,αυτό είπε ο Χριστός

Ο πλατύς δρόμος που ακολουθεί ο πολύς κόσμος,χωρίς διωγμούς,συκοφαντίες,όλα να πηγαίνουν ευνοικά θα οδηγήσει με σιγουριά στο γκρεμό.

Ο Χριστός δοξάστηκε στο σταυρό,όχι στη καλοπέραση,νίκησε μέσα από τη ταπείνωση και τους εξευτελισμούς,τις διώξεις και τα εμπτύσματα,τον εμπαιγμό και το κατατρεγμό.
Εμείς θέλουμε να μας πηγαίνουν όλα πρίμα.Πρίμα πηγαίνουν σε εκείνους που δεν έχουν Χριστό,νέμονται τα δώρα και στο τέλος τους ζητείται ο λογαριασμός.

Παρατηρείστε ότι είχε δώδεκα κορυφαίους μαθητές

Ένας μόνο πέθανε φυσιολογικά κατά λογικές ανθρώπων.Ο Ιωάννης,κι αυτό επειδή είχε άλλο σχέδιο για τον ίδιο ο Θεός,έπρεπε να σταθεί δίπλα,ως προστάτης της μητέρας του,και για να γράψει στην εξορία του την Αποκάλυψη.Οι άλλοι πέρασαν από διωγμούς,κατατρεγμούς,από μαχαίρι,από σταύρωση.Αναρίθμητοι άνθρωποι καταδιώχτηκαν.Ελάχιστοι έφτασαν ως το τέλος μέσα σε δόξες και τιμές ανθρώπινες.

Ανώνυμος είπε...

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, λαϊκοί και κληρικοί, οι οποίοι ΔΕΝ έχουν υποστεί ποικιλόμορφους ΔΙΩΓΜΟΥΣ στη ζωή τους, πρέπει να ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΟΥΝ πάρα πολύ για την γνησιότητα της Χριστιανικής ζωής τους.

Το παραπάνω σχόλιο είναι εντελώς γενικό, και δεν αναφέρεται αποκλειστικά στο κύριο άρθρο.

Βασίλειος Παπασπυρόπουλος είπε...

Email σε υπουργούς για ευαισθητοποίηση των αδίκων ενεργειών; οι υπουργοί; ευαίσθητοι σε θέματα πίστης;.... μάλισα.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com