3 Ιουλ 2020

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 3.7.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ! Η ΑΧΕΠΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ. Σεβ. Αὐστραλίας πρὸς ΑΧΕΠΑ: «Πρέπει νὰ συμπορευθοῦμε, νὰ εἴμαστε ἕνα… ἔχουμε τὸν ἴδιο Θεό»! Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης.
Βαίνομεν εἰς θεσμοθέτησιν τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.
Ἡ ὑγειολατρία μας ἐξετόπισε τὴν λατρείαν τοῦ Θεοῦ! Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.

Ὁ αὐτοκράτωρ ποὺ ἔκλεισε τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς ἐκάη! Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Κων. Κτενᾶς.
Σεξουαλική ἀγωγή καί δεξιότητες (ἤ τροχιοδρόμησις πρός ἀθεΐαν). Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Καϊδόγλου.
Πίστις καὶ πολιτική. Καποδιστριακὸν ἄγος ὁ κομματισμός. Γράφει ὁ κ. Θεόδωρος Ν Κορμπίλας, Ὑποστ/γος ΕΛ.ΑΣ. ἐ.ἀ.
Ἡ ἐπιστολή τοῦ Ο.Τ. πρὸς τὴν Ἱεράν Κοινότητα ἀνεγνώσθη;
Ὁ Ὅσιος Γέρων Δανιήλ Κατουνακιώτης (1846-1929). Ὑπό τοῦ Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου.
Τὴν κορανικὴν ἄρνησιν τοῦ Χριστοῦ, ὑποκρύβει ἡ συνυπαρξιακὴ “ἀγαπολογία”. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Ἡ μάστιγα τῆς Πολιτειοκρατίας. Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας.
Θάνατος εἰς τοὺς ἀνθρώπους! Αἱ γενοκτονίαι ἦσαν ἀνέκαθεν ἐντολαὶ τῶν «ἰσχυρῶν» τῆς γῆς. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.
Ἡ «ζηζιούλιος» ἀπόκλισις ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ, Διδάκτορος Πανεπιστημίου Γένοβα, Πολυκλινικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata. Τμῆμα Πυρηνικῆς ἰατρικῆς.
Κατεύθυνσις ἰσλαμικῶν σπουδῶν: Πείραμα ἀλλοιώσεως τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς. Γράφει ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ.
Δύο Μητροπολῖται καταγγέλλουν ὅτι ἄλλα ἀπεφασίσθησαν εἰς τὴν ΔΙΣ καὶ ἄλλα ἀνεκοινώθησαν!
Ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς ἀντίθετος πρὸς τὰς ἀποφάσεις τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως.
κ. Καραμανλῆ, μόνον τὰ δικαιώματα τῶν ἐμβρύων σᾶς ἐνοχλοῦν;
Ὑπὸ ἔρευναν ὁ κ. Ποροσένκο ἀπὸ τὴν Εἰσαγγελίαν καὶ διὰ τὸ θέμα τῆς «Αὐτοκεφαλίας».
Ἡ Κυβέρνησις καταπιέζει τὴν Ἐκκλησίαν. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Τσίρκας.
Δυσάρεστοι καταστάσεις. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Ἡ τεχνολογία βλάπτει τὴν ἀγάπη! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
«Νευρογλωσσικὸς προγραμματισμός». Μετὰ 20 ἔτη. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ
Ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά... Κυριακὴ Δ΄ Ματθαίου (Γαλ. ε΄ 22, στ΄ 2). Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου Πατριάρχου Κων/πόλεως.
Ἡ Πρόεδρος τοῦ «Ἑλλάδα 2021» ἀποφεύγει τόν Σεβ. Φθιώτιδος; 
Γνωστικὴ προσέγγισις τοῦ Θεοῦ. Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ἀ. Κανῆς, Ἐκδότης Ἐφημερίδος «Μαχητής» Ἀγρινίου.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com