10 Ιουλ 2016

Ὁ Ὅσιος Γέρων Γαβριὴλ ∆ιονυσιάτης διὰ τοὺς ἀτελεσφόρους θεολογικοὺς διαλόγους!Ὁ Ὅσιος Γέρων Γαβριὴλ ∆ιονυσιάτης διὰ τοὺς ἀτελεσφόρους θεολογικοὺς διαλόγους!
ΑΣ ∆ΟΥΜΕ τί εἶπε γιὰ τὰ σύγχρο- να «σούρτα – φέρτα» τῶν «δικῶν» µας οἰκουµενιστῶν µὲ τοὺς αἱρετικούς, ὁ ἐπίσης ἐγνωσµένος σύγχρο- νος ἅγιος, ὁ µακαριστὸς Γέροντας Γαβριὴλ ∆ιονυσιάτης: «Καὶ πρέπει ἡµεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι νὰ παραιτηθῶµεν παντὸς διαλόγου πρὸς αἱρετικούς, κατὰ τὴν ὀρθὴν συµβουλὴν τοῦ Θεορρήµονος Ἀποστόλου Παύλου,"αἱρετικὸν ἄνθρωπον µετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδώς ὅτι ἐξήστραπτεν ὁ τοιοῦτος ἁµαρτάνων ὤν αὐτοκατάκριτος...".
Πρὸς τί λοιπὸν ἡ τόση προθυµία πρὸς µετάβασιν εἰς Ρώµην, πρὸς τί ἡ ἐπίµονος ἐκζήτησις ὑφ’ ἡµῶν διαλόγων; πρὸς τί τόσον ἡ κακοπαθοῦσα καὶ παραποιουµένη κατὰ Θεὸν ἀγάπη; ∆ὲν µᾶς σωφρονίζουν τὰ παθήµατα τῆς Φερράρας καὶ τῆς Φλωρεντίας; ∆ὲν ἐλάβοµεν εἰσέτι πεῖραν τῆς Λατινικῆς στρεψοδικίας καὶ τῆς ὑπερηφανείας;∆ὲν διεκρίναµεν τὰ ὅρια µεταξὺ ἀληθείας καὶ ὑποκρισίας ἐν τῇ πίστει;» ! Αὐτὴ εἶναι ἡ διαχρονικὴ γραµµὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων: Ὁ κάθε διάλογος µὲ τοὺς αἱρετικοὺς πρέπει νὰ ἔχει ἡµεροµηνία λήξεως καὶ ὄχι νὰ διαρκεῖ δεκαετίες, ὅπως οἱ σύγχρονοι θεολογικοὶ διάλογοι.

∆ὲν βλέπουν οἱ δικοί µας, πὼς οἱ αἱρετικοὶ παραµένουν ἀµετάπειστοι καὶ ἀµετακίνητοι στὶς πλάνες τους ὥς τώρα; Τί περιµένουν καὶ τί προσδοκοῦν; ∆ὲν βλέπουν πὼς οἱ αἱρετικοὶ κάνουν διάλογο, ὄχι γιὰ νὰ πεισθοῦν γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία γνωρίζουν πολὺ καλά, ἀλλὰ γιὰ νὰ πείσουν ἐµᾶς γιὰ τὴν «πλάνη» µας καὶ νὰ ἀκολουθήσουµε ἐκείνους;
Ορθόδοξος Τύπος, 01/07/2016

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ακριβώς για αυτό τα κάνουν οι δικοί μας. βρίσκονται σε πλανη κ υπακουουν σε εντολες.δεν κανουν κατι που δε γνωρίζουν. εμείς τρεφουμαι ψεύτικες ελπίδες κ συνεχώς υποχωρουμε

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com