19 Μαΐ 2016

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 20.5.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ἡ Ἱεραρχία νὰ προβῆ εἰς ἑνοποίησιν τῆς Ἑλλάδος. Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἐπιθυμοῦν ἑνιαίαν Ἑλλάδα καί ὄχι «κουτσουρεμένην».
Κριτὴς τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως;

Μακαριώτατε, ψηφίσατε ἀρνητικά! Τοῦ Ἀρχ/του π. Σαράντη Σαράντου.
Αἱ σχέσεις Παπισμοῦ-Μασονίας κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνας.
Ἁγ. Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: «Ὁ πιστὸς ἐκδιώκει τοὺς μὴ ὀρθῶς πιστεύοντας». Τοῦ κ. Ἰ. Ρίζου, προσωρινοῦ προέδρου τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Ὀρθοδόξων Λαϊκῶν.
Ἀναστάσιμοι παλαιοδιαθηκικαί προτυπώσεις εἰς τὸν κανόνα τοῦ Πάσχα. Τοῦ Καθηγητοῦ κ. Μιχαὴλ Γ. Τρίτου, πρώην Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Αἱ ἐκκλησιαστικαὶ διατάξεις περί νηστείας καί ἡ Μεγάλη Σύν­οδος. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, Θεολόγου.
Ἡ Μ. Σύνοδος εἰσάγει ἀνισότητα εἰς τοὺς Ἐπισκόπους. Τοῦ  κ. Μαρίου Ἰ. Πηλαβάκη.
Ἀνεπιθύμητος ἡ εἰκών τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν εἴσοδον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης; Τοῦ κ. Βασ. Χ. Στεργιούλη, Θεολόγου.
Ὀρθὴ ἡ ἀπαγόρευσις τῆς ΔΙΣ εἰς τὸν Σεβ. Ἐδέσσης.
Οἰκουμενιστικαὶ ὑπερβολαὶ εἰς τὴν Γερμανίαν!
Πῶς ὁ Οἰκουμενισμὸς σχετίζεται μὲ τὰς «Νέας Χώρας».

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com