5 Οκτ 2023

Φρικτὸ ἀνοσιούργημα ὁ γάμος ὁμοφύλων

 

Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀθηναϊκῆς ἐφημερίδας, πρωθυπουργὸς τὸ ἔχει πάρει ἀπόφαση. Τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἰσότητα στὸν γάμο εἶναι ἤδη ἕτοιμο καὶ μέσα στοὺς ἑπόμενους μῆνες θὰ ζητήσει ἀπὸ τοὺς βουλευτὲς νὰ τὸ ψηφίσουν κατὰ συνείδηση. Ἐὰν περάσει ἀπὸ τὴ Βουλή, τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια θὰ ἔχουν πλέον τὴ δυνατότητα νὰ παντρεύονται στὴν Ἑλλάδα μὲ πολιτικὸ γάμο. Ἔχει ἐπίσης ἀποφασίσει πὼς θὰ συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ δυνατότητα νὰ υἱοθετήσουν.

Μετὰ τὶς τελευταῖες ἐθνικὲς ἐκλογὲς ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπανέφερε τὸ θέμα σὲ μία συνέντευξή του στὸ «Bloomberg»: «Οἱ γάμοι μεταξὺ ὁμόφυλων ζευγαριῶν θὰ γίνουν πρα­γματικότητα κάποια στιγμὴ καὶ αὐτὸ εἶναι μέρος τῆς στρατηγικῆς μας. Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι πολὺ πιὸ ἕτοιμη καὶ ὥριμη», ­δήλωσε.

Ἐν μέσῳ καλοκαιριοῦ, μία ὁμάδα ἔμπειρων καθηγητῶν νομικῆς ὁλοκλήρωσε τὸ σχέδιο νόμου. Τὸ νομοσχέδιο ὁρίζει ὅτι πολιτικὸς γάμος νοεῖται ἀνάμεσα σὲ ἄτομα τοῦ ἰδίου ἢ διαφορετικοῦ φύλου· ὅλα τὰ ὑπόλοιπα δικαιώματα ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴ βασικὴ σχέση, θὰ ἰσχύουν σιωπηρὰ καὶ γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια.

«Ὁποιαδήποτε σκέψη γιὰ ἕνα δεύτερο ἄρθρο, ποὺ θὰ ἐξαιροῦσε τὰ ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου ἀπὸ τὴν τεκνοθεσία, ἀπορρίφθηκε», σχολιάζει ἄνθρωπος μὲ γνώση τοῦ νομοσχεδίου. Τέτοια διάκριση, σύμφωνα μὲ γνωμοδοτήσεις ἔμπειρων νομικῶν πρὸς τὴν κυβέρνηση, θὰ ἦταν ἀντισυνταγματικὴ καὶ θὰ κατέπιπτε σὲ ἑλληνικὰ καὶ εὐρωπαϊκὰ δικαστήρια. («kathimerini.gr» 3-9-2023).

Μένουμε ἐνεοὶ μπροστὰ σ’ αὐτὴ τὴν ἀπαράδεκτη στάση τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος. Ἔχει ἀντιληφθεῖ ὁ κ. Μητσοτάκης σὲ ποιά χώρα βρίσκεται; Ἔχει κατανοήσει ποιά χώρα κυβερνᾶ; Συναισθάνεται τί πάει νὰ κάνει; Δὲν βλέπει ποὺ τοῦ ἔρχονται ἀπανωτὰ τὰ χτυπήματα; Κλιματικὴ ἀλλαγή, καύσωνες, πυρκαγιές, πλημμύρες, μεταναστευτικὲς ροές, ἐθνικὲς ἀπειλές… Δὲν σκέφτεται ὅτι ὁρκίσθηκε στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ὅταν ἀνέλαβε τὰ καθήκοντά του; Δὲν ἀντιλαμβάνεται ὅτι διαπράττει φοβερὴ ὕβρη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ὅτι ἡ νέμεσις θὰ ἔρθει ἀκόμη σκληρότερη; Τί ἄλλο χειρότερο περιμένει γιὰ νὰ σταματήσει τὴν κατάφωρη περιφρόνηση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν καὶ παραδόσεων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ; Δὲν φοβᾶται ὅτι θὰ στρέψει ἐναν­τίον του ἕνα μεγάλο μέρος αὐτῶν ποὺ τὸν ψήφισαν; Κι ἂν δὲν ὑπολογίζει τὴν ψῆφο τοῦ λαοῦ, δὲν φοβᾶται καθόλου τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ κάποια στιγμὴ θὰ ξεσπάσει δριμύτερη ἐπάνω του;

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”

1 σχόλιο:

Νικόλαος Κόλλιας είπε...

♰ Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ....

Τοῦτο λοιπὸν λέγω καὶ διαμαρτύρομαι ὡς ἄνθρωπος συνδεδεμένος μὲ τὸν Κύριον· νὰ μὴ συμπεριφέρεσθε πλέον σεῖς ὅπως συμπεριφέρονται καὶ οἰ ἄλλοι ἐθνικοί, ποὺ βαδίζουν σύμφωνα μὲ τὰς ψευδεῖς καὶ ματαίας ἰδέας τοῦ νοῦ των.
Οἱ ἐθνικοὶ αὐτοὶ εἶναι σκοτισμένοι εἰς τὴν διάνοιαν καὶ ἔχουν ἀποξενωθῆ ἀπὸ τὴν ζωήν, τὴν ὁποίαν ζῇ καὶ μεταδίδει εἰς τοὺς ἰδικούς του ὁ Θεός. Αἰτία δὲ τοῦ σκοτισμοῦ αὐτοῦ τῆς διανοίας των καὶ τῆς ἀποξενώσεώς των ἀπὸ τὸν Θεόν εἶναι ἡ ἄγνοια, ἡ ὁποία δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν πώρωσιν καὶ σκλήρυνσιν τῆς καρδίας των.
Οὗτοι ἔχουν καταντήσει εἰς ἀναλγησίαν καὶ δὲν αἰσθάνονται καμμίαν τύψιν. Δι’ αὐτὸ δὲ παρέδωκαν τοὺς ἑαυτούς των εἰς τὴν ἀκολασίαν διὰ νὰ ἐργάζωνται ἀχόρταστα καὶ μὲ ὑπερβολὴν κάθε εἶδος ἀκαθαρσίας.
Σεῖς ὅμως δὲν ἐδιδάχθητε περὶ τοῦ προσώπου, τοῦ βίου καὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ ἔτσι, ὥστε νὰ θεωρῆτε ἐπιτρεπόμενα τὰ ἔργα αὐτά.

Προς Εφεσίους
Κεφ.4,17-20

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com