13 Νοε 2022

Οικουμενι(στι)κή Προσευχή για την Ειρήνη στη Διαθρησκειακή Συνάντηση του Μπαχρέιν

 

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἠσπάσθη τὸ ἐγκόλπιον τοῦ Πάπα!

Τὴν 4ην Νοεμβρίου 2022 ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος συνηντήθη μὲ τὸν Πάπαν εἰς τὸ Μπαχρέϊν, ὅπου ἐτέλεσαν ὁμοῦ μετ’ ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν συμπροσευχήν. Ὁ Πάπας ἐφίλησε τὸ ἐγκόλπιον τοῦ Πατριάρχου καὶ ὁ Πατριάρχης τοῦ Πάπα.

Ἀργότερα ἀνέγνωσε καὶ τὴν ἀκόλουθον προσευχήν:

«Φύλαξέ μας Χριστὲ Θεέ μας ἐν εἰρήνῃ ὑπὸ τὴν σκιὰ τοῦ ἁγίου καὶ τιμίου Σταυροῦ σου. Λύτρωσέ μας ἀπὸ τὸν ἐχθρὸ τὸν ὁρατὸ καὶ τὸν ἀόρατο. Ἀξίωσέ μας νὰ σὲ εὐχαριστοῦμε καὶ νὰ σὲ δοξάζουμε μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων».

Δίπλα εἰς τὸν Πατριάρχην ἐκάθητο ὁ Χαλκηδόνος, ὁ ὁποῖος ἠσπάσθη τὴν χεῖρα τοῦ Πάπα καὶ ἤναψε κηρίον εἰς τὸ διαχριστιανικὸν μανουάλι.

Ὁ Πάπας ὡμίλησε διὰ τὴν ἑνότητα!

Παραθέτομεν τὸ ἐπίσημον δελτίον τύπου τοῦ Βατικανοῦ:

«Στὸ τέλος τῆς δεύτερης ἡμέρας του στὸ Μπαχρέιν, ὁ Πάπας Φραγκίσκος συνάντησε τὸν Ὀρθόδοξο Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως καθὼς καὶ ἄλλους χριστιανοὺς ἡγέτες ἀπὸ τὴν περιοχὴ γιὰ μία Οἰκουμενικὴ Σύναξη καὶ Προσ­ευχὴ γιὰ Εἰρήνη στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Ἀραβίας στὸ Ἀουαλί.

Στὴν ὁμιλία του, ὁ Πάπας ἐξέφρασε τὴ λύπη του γιὰ τὶς διαιρέσεις μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν, ποὺ «τραυμάτισαν τὸ ἅγιο σῶμα τοῦ Κυρίου». Ὡστόσο, εἶπε, «τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ποὺ ἑνώνει ὅλα τὰ μέλη μαζί, εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ τὶς διαιρέσεις μας κατὰ τὴ σάρκα». Καὶ ἔτσι, συνέχισε ὁ Πάπας, «εἶναι σωστὸ νὰ λέμε ὅτι αὐτὸ ποὺ μᾶς ἑνώνει ὑπερβαίνει κατὰ πολὺ αὐτὸ ποὺ μᾶς χωρίζει».

Ἀναλογιζόμενος τὴν ἀνάγνωση ποὺ ἐπιλέχθηκε γιὰ τὴ Συν­άντηση, ἡ ὁποία περιέγραφε τὴν ἔλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὴν Πεντηκοστή, ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἑστίασε σὲ δύο κύρια θέματα: ἑνότητα στὴν διαφορετικότητα καὶ μαρτυρία τῆς ζωῆς».

Ὁ Ἅγιος Πατέρας σημείωσε ὅτι, κατὰ τὴν πρώτη ἐκείνη Πεντηκοστή, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἦρθε στοὺς μαθητές, ὅταν συγκεντρώθηκαν. Στὸ Μπαχρέιν, εἶπε, ἡ μικρότητα τοῦ χριστιανικοῦ ποιμνίου «μᾶς βοηθᾶ νὰ νιώσουμε τὴν ἀνάγκη γιὰ ἑνότητα» – μία ἑνότητα ποὺ μπορεῖ νὰ ἀναπτυχθεῖ μέσῳ τοῦ ἐπαίνου τοῦ Θεοῦ, «τὴν ὁποία τὸ Πνεῦμα διεγείρει σὲ ὅλους».

Παράλληλα, τόνισε γιὰ ἄλλη μία φορά ὅτι ἑνότητα δὲν σημαίνει ὁμοιομορφία, ἀλλὰ ἀγκαλιάζει τὴ διαφορετικότητα, ἀποδεχόμενοι ὁ ἕνας τὸν ἄλλον μὲ τὶς διαφορές μας. Αὐτό, εἶπε ὁ Πάπας, «εἶναι τὸ πνεῦμα τοῦ οἰκουμενικοῦ μας ταξιδιοῦ».

Τὸ δεύτερο κύριο θέμα ποὺ ἀναφέρθηκε ἀπὸ τὸν Πάπα Φραγκίσκο ἦταν «μάρτυρας τῆς ζωῆς». Στὴν Πεντηκοστή, σημείωσε ὁ Πάπας, ἡ ἐμπειρία τοῦ Πνεύματος ὁδήγησε τοὺς πρώτους μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ «νὰ βγοῦν στὸν κόσμο». Ἡ χριστιανικὴ μαρτυρία, εἶπε, ἐκφράζεται περισσότερο μὲ πράξεις παρὰ μὲ λόγια.

Ταυτόχρονα, τόνισε ὅτι ἡ χριστιανικὴ πίστη «δὲν εἶναι ἕνα προνόμιο ποὺ πρέπει νὰ διεκδικήσουμε, ἀλλὰ ἕνα δῶρο ποὺ πρέπει νὰ μοιραστοῦμε», ἐνῷ ὑπενθύμισε στοὺς ἀκροατές του ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι «τὸ σῆμα τῶν Χριστιανῶν, ἡ οὐσία τῆς μαρτυρίας μας».

«Ἤθελα νὰ μοιραστῶ μαζί σας αὐτὲς τὶς σκέψεις γιὰ τὴν ἑνότητα, ποὺ ἐνισχύει ὁ ἔπαινος, καὶ στὴ μαρτυρία, τὴν ὁποία ἐπιβεβαιώνει ἡ φιλανθρωπία», εἶπε ὁ Πάπας, προσθέτοντας: «Ἡ ἑνότητα καὶ ἡ μαρτυρία εἶναι καὶ τὰ δύο ἀπαραίτητα».

Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ὁλοκλήρωσε τὴν ὁμιλία του καλώντας τοὺς παρευρισκόμενους νὰ ἐμπιστευτοῦν τὸ «κοινό μας ταξίδι» στὸ Ἅγιο Πνεῦμα. καὶ νὰ προσευχόμαστε γιὰ “μία νέα Πεντηκοστὴ ποὺ θὰ ἀνοίξει νέους ὁρίζοντες καὶ θὰ ἐπιταχύνει τὸν ρυθμὸ τοῦ ταξιδιοῦ μας ἑνότητας καὶ εἰρήνης”».

Ορθόδοξος Τύπος

Ecumenical Prayer for Peace | November 4th, 2022 (EWTN)

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΑΙΣΧΟΣ!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com