16 Νοε 2021

ΑΚΚΕΛ: Ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα ὑπὲρ τοῦ ΓΑΠ καὶ τῶν διακινητῶν λαθρομεταναστῶν;

Ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα ὑπὲρ τοῦ ΓΑΠ καὶ τῶν διακινητῶν λαθρομεταναστῶν;

Τὸ ΑΚΚΕΛ φωτίζει μία σκοτεινὴ καὶ ταυτόχρονα ζωτικῆς σημασίας πλευρὰ τῆς σημερινῆς κρίσης μὲ τὸν κορωνοϊὸ ὡς ἀδιάρρηκτη συν­έχεια τῆς κρίσης τῶν Μνημονίων καὶ τοῦ λαθρομεταναστευτικοῦ (ποὺ συνεχίζονται καὶ σήμερα). Ἔχει σχέση μὲ τὸ Βατικανὸ καὶ τὸν Πάπα, ὁ ὁποῖος ἑτοιμάζεται νὰ ἐπισκεφθεῖ νησιὰ μὲ λαθρομετανάστες ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐπίβλεψη τῆς βατικανοποίησης ποὺ ξεκίνησε στὴν ἐκκλησιαστικὴ διοίκηση ἀπὸ τὰ κυκλώματα πέριξ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ μέσα στὸ Φανάρι καὶ ἀλλοῦ.

Ἀπὸ τὸ ΑΚΚΕΛ εἴχαμε ἀναφερθεῖ πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια στὶς παρεμβάσεις τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ, μέσῳ τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, μὲ πρῶτο «χτύπημα» κατὰ τῆς Ἑλλάδας στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2009, γιὰ νὰ ἐπιβληθεῖ τὸ φύτεμα λαθρομεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα. Ἡ διοίκηση στὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, προεξάρχοντος τοῦ Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου καὶ τοῦ στενοῦ κύκλου του, συμπιέστηκε σὲ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ. Τὰ Μνημόνια καὶ ὁ σημερινὸς κορωνοναζισμὸς ὠθήθηκαν καὶ ἀπὸ αὐτὰ στὴν ἴδια κατεύθυνση τῆς ὑπόσκαψης τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδας. Ἂς μὴ ξεχνᾶμε ὅτι τὸ κράτος τοῦ Βατικανοῦ ἀποτελεῖ διαχρονικὸ «Ναζιστικὸ μαγαζάκι τοῦ τρόμου», διότι χωρὶς τὴν βοήθειά του δὲν θὰ εἶχαν διασωθεῖ (κυρίως στὴ Λατινικὴ Ἀμερικὴ) χιλιάδες ναζιστικὰ καθάρματα, ἐγκληματίες καὶ ΣΙΑ. Σήμερα προσπαθοῦν ὅλοι νὰ ἐξαργυρώσουν.

Τὸ ΑΚΚΕΛ ὑπενθυμίζει τὰ παλιά, γιὰ νὰ ξεκαθαρίσουν τὰ σημερινά

Στὶς 24 Σεπτεμβρίου 2009, περίπου 10 ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τοῦ Ὀκτωβρίου ποὺ ἀνέβασαν στὴν ἐξουσία τὸν Γιῶργο Παπανδρέου, γιὰ νὰ φέρει τὴν Κατοχὴ τῶν Μνημονίων, ἔγινε ἕνα γεγονὸς τὸ ὁποῖο μᾶς ἐπηρεάζει μέχρι σήμερα καὶ συγκαλύφθηκε καλά.

Φαίνεται ὅμως ἐπίσης ὅτι «ἔδωσε γραμμὴ» καὶ ἀποτέλεσε τὸν ἄξονα, γύρω ἀπὸ τὸν ὁποῖο συμπιέστηκε ἡ διοίκηση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ εὐθυγραμμιστεῖ, ὅπως τὴν βλέπουμε σήμερα, νὰ ἀκολουθεῖ τὴν ἑκάστοτε ἐπίορκη καὶ διεφθαρμένη κυβέρνηση, ἀντὶ νὰ τὴν ξετινάζει στὸν ἔλεγχο, σύμφωνα μὲ τὸ πρότυπο τοῦ Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου, ὅπως αὐτὸς ἔκανε στὸν Ἡρῴδη Ἀντίπατρο, τὴν Ἡρῳδιάδα καὶ τὴν Σαλώμη.

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2009 ἡ ἡγεσία τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας (μὲ προτροπὴ βεβαίως τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ) ξεπέρασε τὰ ὅρια, μὲ πρωτοφανῆ πολιτικὴ παρέμβαση γιὰ ἐπηρεασμὸ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν ψηφοφόρων στὶς βουλευτικὲς ἐκλογές, κατὰ τὴν προεκλογικὴ περίοδο, μὲ ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Καθολικῆς Ἱεραρχίας στὴν Ἑλλάδα (ΙΣΚΙΕ) πρὸς τοὺς πιστοὺς τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀνακοίνωση βρίσκεται στὴν ἱστοσελίδα τῆς cen.gr. Ὁ διακομιστὴς-server τοῦ cen.gr φαίνεται νὰ βρίσκεται στήν… Ἰνδία τὴν ἡμέρα τῆς δημοσίευσης, ἐνῷ σήμερα στὴν Γερμανία!!! Σὲ αὐτὴ τὴν ἀνακοίνωση ἡ ἡγεσία τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ὑπαγορεύει ξεκάθαρα τὰ κριτήρια, τὰ ὁποῖα λέει στοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς νὰ χρησιμοποιήσουν, γιὰ νὰ ψηφίσουν ὑποψηφίους καὶ κόμματα ποὺ ἔχουν συγκεκριμένα προγράμματα διακυβέρνησης, τὰ ὁποῖα ὅμως φωτογραφίζουν καὶ εὐνοοῦν ξεκάθαρα τὸν γνωστὸ «ἐκσυγχρονιστικὸ» χῶρο τοῦ ΠΑΣΟΚοΣΥΡΙΖΑ καὶ κάποιων ΝΔούλων (ποὺ σήμερα κυβερνοῦν μὲ τὸν Μητσοτάκη). Ἕνας Ὀρθόδοξος ἱερέας ἢ Μητροπολίτης νὰ ἔκανε κάτι ἀνάλογο καὶ θὰ εἶχαν ξεσηκωθεῖ ὅλοι οἱ «δημοκράτες καὶ ΣΙΑ».

Τὸ Βατικανὸ ὅμως ἔπαιξε καθοριστικὸ ρόλο στὴν προώθηση τῆς ἐκλογῆς αὐτῶν ποὺ μᾶς ἔβαλαν στὰ Μνημόνια μὲ δόλο καὶ ψεύδη καὶ ταυτόχρονα γεμίζουν τὰ νησιὰ καὶ ὅλη τὴν Ἑλλάδα μὲ ἰσλαμιστὲς ἀλλοδαπούς, ἐνῷ διχάζουν τοὺς Ἕλληνες σὲ ἐμβολιασμένους καὶ ἀνεμβολίαστους κλπ.

Πέρα ἀπὸ τὴν τυπικὴ ὡραία φρασεολογία τῶν δημοσίων ἀνακοινώσεων, ξεχωρίζουν κάποια σημεῖα. Παραθέτονται συγκεκριμένα ἀποσπάσματα τῆς ἀνακοίνωσης:

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἀθήνα, 24/9/2009

Πρὸς Τὸ πλήρωμα τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

Αὐτὴ ἡ συμμετοχὴ στὴ δημοκρατικὴ ζωή τῆς Χώρας μας θὰ συμβάλει τὰ μέγιστα, κάθε φορά ποὺ ἐπιλέγουμε μὲ τὴν ψῆφο μας τόσο τὰ προγράμματα διακυβέρνησης, ὅσο καὶ τοὺς ὑποψηφίους ποὺ προτίθενται: …

– Νὰ σέβονται καὶ νὰ ἐξασφαλίζουν ἀνθρώπινη συμπεριφορὰ καὶ νομοθετικὴ ἐγγύηση παραμονῆς καὶ ἐργασίας στοὺς μετανάστες ἀδελφούς μας ποὺ ἐπιλέγουν νὰ ζήσουν νόμιμα στὴν πατρίδα μας, ἀναζητώντας τὴν ἐπιβίωσή τους μέσα σὲ ἕνα Κράτος ποὺ ἐξασφαλίζει τὶς ἠθικὲς ἀξίες καὶ τὸν πολιτισμὸ τῆς ἀγάπης.

– Νὰ ἐξασφαλίσουν στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὸ αὐτονόητο: τὴν ἰσοπολιτεία καὶ τὴν ἀναγνώριση τῆς νομικῆς προσωπικότητας τῶν κατὰ τὸ Κανονικὸ Δίκαιο θεσμῶν της, ὅπως ἐξασφαλίζεται σὲ ὅλα τὰ Κράτη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Νὰ δοθεῖ δηλαδὴ καὶ στοὺς Ἕλληνες Καθολικοὺς πολίτες αὐτό, ποὺ πολὺ σωστὰ κατὰ τὴ γνώμη μας, ζητᾶ ἡ Πατρίδα μας γιὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Τουρκίας.

Ζητεῖστε ἀπὸ τοὺς ὑποψηφίους, ἂν εἶναι διατεθειμένοι νὰ προωθήσουν θετικὰ τὴν ἐπίλυση εἰδικὰ αὐτοῦ τοῦ σοβαροῦ προβλήματος, ποὺ ἀπασχολεῖ τόσα χρόνια τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Ἂν ναί, τότε ἐπιλέξτε ἐκείνους πού, κατὰ τὴ συνείδησή σας, εἶναι ἕτοιμοι ἀπὸ τὶς 5 Ὀκτωβρίου 2009, βασισμένοι στὶς εὐαγγελικὲς ἀρχὲς καὶ στὸ δημοκρατικὸ πνεῦμα, νὰ μὴ κάνουν διαχωρισμὸ δογμάτων, χρωμάτων καὶ κομμάτων, ἀλλὰ νὰ ἐξασφαλίσουν σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες ἴσα πολιτικὰ καὶ θρησκευτικὰ δικαιώματα.

Γιὰ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ Πρόεδρος

† Φραγκίσκος Ἐπίσκοπος Σύρου, Θήρας καὶ Κρήτης

Ξεχωρίζει τὸ κριτήριο ποὺ ἀναφέρεται σὲ «προγράμματα διακυβέρνησης, ὅσο καὶ τοὺς ὑποψηφίους ποὺ προτίθενται … νὰ ἐξασφαλίζουν … καὶ νομοθετικὴ ἐγγύηση παραμονῆς καὶ ἐργασίας στοὺς μετανάστες ἀδελφούς μας, ποὺ ἐπιλέγουν νὰ ζήσουν νόμιμα στὴν πατρίδα μας». Εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ καταλάβει κάποιος, γιατί ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία (οὐσιαστικὰ τὸ Βατικανὸ) ἐπιθυμοῦσε τόσο πολὺ ἀπὸ τὸ 2009, ἴσως καὶ πιὸ πρίν, νὰ νομιμοποιηθοῦν τὰ ἑκατομμύρια λαθρομεταναστῶν, ποὺ οἱ δουλέμποροι ἀπομυζοῦν καὶ τὰ ὁποῖα ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ἁπλῶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀντέξει, ὅπως βλέπουμε σήμερα ποὺ ἡ κατάσταση ἔφτασε στὸ ἀπροχώρητο. Ζητάει κάτι, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ νομιμοποίηση δραστηριότητας δουλεμπορίου καὶ δὲν προσφέρει κανένα πνευματικὸ ὄφελος στὰ θύματα τῶν δουλεμπόρων ποὺ ξεριζώνονται ἀπὸ τὴν πατρίδα τους καὶ οὐσιαστικὰ ζητάει κάτι ποὺ καταστρέφει μόνιμα τὴν δο­μὴ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, τῶν ἐργασιακῶν κατακτήσεων καὶ πολλὰ ἄλλα.

Ἐπιπλέον, τὸ Βατικανὸ μέσῳ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἱεραρχίας στὴν Ἑλλάδα παρέχει καὶ τὴν καλύτερη κάλυψη στοὺς δουλεμπόρους διακινητὲς καὶ στὶς ΜΚΟ, ποὺ ἐκμεταλλεύονται σὰν βδέλλες τοὺς ἐκτοπισμένους πληθυσμούς. Αὐτὴ ἡ ἀνακοίνωση θὰ ἦταν ἐξαιρετικὸ διαφημιστικὸ φυλλάδιο γιὰ τὰ δουλεμπορικὰ κυκλώματα τῶν διακινητῶν, γιὰ νὰ τὰ δώσουν στὰ θύματά τους στὴ Μέση Ἀνατολὴ κλπ. Φαίνεται ἐπίσημα τὸ ἴδιο τὸ Βατικανὸ νὰ «εὐλογεῖ» τὴν ἔλευση λαθρομεταναστῶν καὶ τὴν παραμονή τους στὴν Ἑλλάδα μὲ ἐργασιακὸ στάτους.

Προχωρεῖ ἀκόμη περισσότερο καὶ παρομοιάζει τὴ στάση τῆς Ἑλλάδας ἀπέναντι στὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία μὲ τὴ στάση τοῦ τουρκικοῦ καθεστῶτος ἀπέναντι στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο!!! Δὲν ὑπάρχει ἀπολύτως καμία ὁμοιότητα καὶ αὐτὸ ποὺ πετυχαίνει ἡ ἡγεσία τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ δίνει «ὅπλα» στὸ τουρκικὸ ρατσιστικὸ καθεστὼς (ποὺ δολοφόνησε Πόντιους καὶ Ἀρμένιους), γιὰ νὰ τὰ χρησιμοποιήσει ἐναντίον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τῆς Ἑλλάδας.

Τὸ τρίτο σημεῖο ποὺ ἀναδεικνύεται καὶ τὸ ὁποῖο ἡ ἡγεσία τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καλύπτει κάτω ἀπὸ νεφελώδη φρασεολογία, εἶναι τὸ εἰδικὸ νομικὸ στάτους ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ἔχει πέρα ἀπὸ τὶς διατάξεις τῶν ἑλληνικῶν νόμων καὶ τοῦ Συντάγματος. Τὸ ἀπόσπασμα «…Νὰ ἐξασφαλίσουν στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὸ αὐτονόητο: τὴν ἰσοπολιτεία καὶ τὴν ἀναγνώριση τῆς νομικῆς προσωπικότητας τῶν κατὰ τὸ Κανονικὸ Δίκαιο θεσμῶν της…» ζητάει τὸ πρωτοφανὲς νὰ ἀναγνωριστεῖ καὶ στὴν Ἑλλάδα τὸ καθεστὼς τοῦ Βατικανοῦ, ποὺ ὑπάρχει στὴν Ἰταλία, δηλαδὴ οἱ θεσμοὶ τοῦ Βατικανοῦ ποὺ ἰσχύουν στὴν Ἰταλία νὰ ἐπιβληθοῦν στὴν Ἑλλάδα (μὲ γεωγραφικὴ περιοχὴ ἐλέγχου του κλπ)!!! Καὶ βάζει Ἕλληνες πολίτες νὰ λειτουργήσουν ὡς ὄργανα ἐπιβολῆς, μεταξὺ ἄλλων καὶ μὲ βουλευτὲς στρατευμένους πρὸς ὄφελος τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ. Ἀντὶ νὰ προσαρμοστεῖ στὶς ὑπάρχουσες δυνατότητες νομικῆς προσωπικότητας ποὺ ἰσχύουν στὴν Ἑλλάδα γιὰ νομικὰ πρόσωπα, ἀπαιτεῖ καὶ ἐκβιάζει νὰ ἐπιβληθεῖ ξένο, δικό της καθεστὼς πρωτόγνωρο γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

Τρεῖς μῆνες μετὰ ἀπὸ τὴν παρέμβαση τοῦ Βατικανοῦ στὶς ἐθνικὲς ἐκλογὲς τῆς Ἑλλάδας μέσῳ τῆς δημοσίευσης ποὺ ἀναφέραμε, βλέπουμε τὴν διοίκηση τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκ­κλησίας νὰ κάνει κάτι ἐπίσης πρωτοφανὲς πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ποὺ χάραξε γραμμὴ τὸ Βατικανό: τῆς ὑποστήριξης (ὑποτίθεται) τῶν προσφύγων, μεταναστῶν κλπ, ὅπως χαρακτηρίζουν τοὺς ἐκτοπισμένους πληθυσμοὺς ἀπὸ τὴν Ἀσία, Μέση Ἀνατολὴ καὶ Βόρεια Ἀφρική.

Γιὰ πρώτη φορά βλέπουμε ἕνα Ἀρχιεπίσκοπο (Ἱερώνυμο) νὰ συμμετέχει σὲ συνεδρίαση τοῦ ὑπουργικοῦ Συμβουλίου τῆς Κυβέρνησης μὲ πρωθυπουργὸ τὸν Γιῶργο Παπανδρέου καὶ Ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν τὸν γνωστὸ Ραγκούση σὲ μία φωτογραφία, ἡ ὁποία ἀκόμη ἀποτελεῖ ἀνοιχτὴ πληγὴ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ποὺ σκανδάλισε καὶ πίκρανε τὸν κλῆρο, ἀλλὰ καὶ τοὺς λαϊκοὺς πιστούς: Ἕνας Ἀρχιεπίσκοπος (σὲ πρῶτο πλάνο) δίπλα σὲ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα καὶ τὰ ἴδια, ἀλλὰ καὶ ἡ κυβέρνηση, τὴν ὁποία μόλις εἶχαν σχηματίσει, ξεκίνησαν μία ἀντίχριστη, ἀντικοινωνική, μισάνθρωπη ἐπίθεση κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ τὰ Μνημόνια, γιὰ νὰ τὸν κάνουν κιμὰ μέσα στὸ κρεοπωλεῖο τῆς Νέας Τάξης, τῆς Παγκοσμιοποίησης. Αὐτὴ ἡ φωτογραφία συγκρίνεται μὲ μία πρόσφατη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου δίπλα στὸν «πρέσβη τῶν ΗΠΑ» Τζέφρυ Πάιατ, ὅταν ὁ δεύτερος τοῦ ἔδωσε συγχαρητήρια γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς «Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας» τῆς Οὐκρανίας.

Ὅπως ἔγραφε πανηγυρικὰ τότε ἡ περιβόητη Ἐλευθεροτυπία (τοῦ «Ἰοῦ» καὶ ΣΙΑ) στὴν συνεδρίαση τοῦ ὑπουργικοῦ Συμβουλίου συζητήθηκε (μὲ τὴν διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας νὰ συμμετέχει ὡς ἐπισφράγιση τῆς συμμόρφωσης;) τὸ νομοσχέδιο ποὺ «δίνει τὴ δυνατότητα στὰ παιδιὰ τῶν μεταναστῶν ποὺ γεννιοῦνται στὴν Ἑλλάδα ἢ φοιτοῦν σὲ ἑλληνικὸ σχολεῖο νὰ ἀποκτήσουν τὴν ἑλληνικὴ ἰθαγένεια. Ἐπίσης δίνεται σὲ μετανάστες τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν στὶς ἐκλογὲς τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης, ἐνῷ θὰ μποροῦν νὰ ἐκλεγοῦν δημοτικοὶ σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικῶν διαμερισμάτων καὶ τοπικοὶ σύμβουλοι. Σημειώνεται ὅτι παρὼν στὴ συνεδρίαση τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου ἦταν ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος. Στὴ συνεδρίαση τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου τέθηκε ἐπὶ τάπητος τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἰθαγένεια τῶν μεταναστῶν, ἐνῷ μὲ ἀφορμὴ τὴν παρουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου, ὁ πρωθυπουργὸς δήλωσε ὅτι “τὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν τὸ θεμέλιο λίθο τῆς συνεργασίας κράτους-Ἐκκλησίας”». Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν ἐξήγησε τί πνευματικὴ ὠφέλεια προσ­έφερε αὐτό.

Τὸ Κράτος τοῦ Βατικανοῦ ἔδωσε τὴν γραμμὴ καὶ σὲ τρεῖς μῆνες οἱ ὠφελημένοι ΠΑΣΟΚοι ἀπὸ τὴν ξένη παρέμβαση πακετάρισαν καὶ τὴν διοίκηση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας; Μήπως σὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴ γραμμὴ ἐντάσσεται καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι πρόσφατα ὁρισμένοι Μητροπολίτες ἐκτόξευσαν ἀπαράδεκτες καὶ ἀχαρακτήριστες κατηγορίες ἐναντίον ὅσων Ἑλλήνων ἀντιστέκονται στὸν ἐποικισμὸ τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τοὺς ἐκτοπισμένους ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὰ βάθη τῆς Ἀσίας ἢ τὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴ Βόρεια Ἀφρική; Φυσικὰ τὰ φιλοπαπικὰ καὶ φιλοβατικάνεια αἰσθήματα τέτοιων Μητροπολιτῶν εἶναι γνωστὰ σὲ ὅλους. Τοὺς ἐνδιαφέρει ὅμως ὅτι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο σκοτώνουν αὐτοὺς τοὺς ἐκτοπισμένους τόσο πνευματικὰ ὅσο καὶ σωματικά, ἐνῷ ταυτόχρονα γίνονται χαλί, γιὰ νὰ πατήσουν πάνω τους τὰ δουλεμπορικὰ καθάρματα ποὺ ἔχουν στήσει καὶ λειτουργοῦν αὐτὰ τὰ δίκτυα διακίνησης;

Ἐπειδὴ πρὶν ἀπὸ 10 χρόνια ἔδωσε δημοσίως γραμμὴ τὸ Βατικανό, σημαίνει ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Μητροπολίτες θὰ ὑποταχθοῦν; Μήπως ἡ εὐθυγράμμιση μὲ τὴν ἀναγνώριση τῆς σχισματικῆς “Ἐκκλησίας” στὴν Οὐκρανία (ὅπου ὑπάρχει τεράστια ἰσχὺς τοῦ Βατικανοῦ μέσῳ τῆς ἀπάτης τῆς Οὐνίας) εἶναι ἕνα ἀκόμη ἀποτέλεσμα τέτοιας συμμόρφωσης καὶ φιλοπαπικῆς στάσης, σὲ συνέχεια τῆς παρέμβασης τοῦ Βατικανοῦ τὸ 2009; Δὲν χρειάζεται νὰ ποῦμε γιὰ τὸ πόσο “καλὸ” εἶναι γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία νὰ ὑποστηρίζεις κάτι, τὸ ὁποῖο κατασκευάστηκε ἀπὸ Ναζιστές, ὅπως ὁ Ποροσένκο. Εὐθυγραμμίζονται μὲ τὴ γραμμὴ τοῦ ναζιστικοῦ συστατικοῦ μίας ξένης κυβέρνησης;

Τὸ «μπαλάκι» ὅμως τώρα ἔπεσε στοὺς ρωμαιοκαθολικοὺς Ἐπισκόπους, ποὺ ἔκαναν αὐτὴ τὴν παρέμβαση ἀπὸ τὸ 2009 καὶ ἔχουν τεράστια εὐθύνη γιὰ τὴν σημερινὴ κατάσταση κυρίως στὰ νησιὰ καὶ στὸν Ἕβρο. Οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ Ἐπίσκοποι θὰ δημοσιοποιήσουν τώρα κάποια δήλωση, στὴν ὁποία θὰ ἀξιολογοῦν τὴν πρὸ δεκαετίας παρέμβασή τους καὶ θὰ ζητοῦν συγγνώμη τουλάχιστον ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῶν νησιῶν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ λαό; Ἐκτὸς βέβαια ἂν θεωροῦν ὅτι ἡ σημερινὴ κατάσταση ἀπὸ τὴ δική τους πλευρὰ εἶναι… εὐλογημένη.

Ορθόδοξος Τύπος

pronews

Αρχιεπίσκοπος σε Παπανδρέου: «Ο δρόμος σου μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά παραγωγικός και δημιουργικός»

Ισμήνη Χαραλαμποπούλου

https://www.protothema.gr/politics/article/1183042/arhiepiskopos-se-papandreou-o-dromos-sou-borei-na-einai-duskolos-alla-paragogikos-kai-dimiourgikos/

18/11/2021

Οι δύο άνδρες συζήτησαν για την πανδημία, την κλιματική κρίση και το έργο της Εκκλησίας.

Συνάντηση με τoν υποψήφιο Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ Γιώργο Παπανδρέου είχε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για την πανδημία, την κλιματική κρίση και το έργο της Εκκλησίας.

Ο κ. Παπανδρέου εξέφρασε την συγκίνησή του για την συνάντηση τονίζοντας ότι «αναφερθήκαμε στα μεγάλα θέματα της εποχής και μάλιστα με έναν τρόπο μακριά από αλλότριες σκοπιμότητες που ταλανίζουν πολλές φορές τον δημόσιο διάλογο. Θέματα γύρω από την πανδημία που έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις και που παραπέμπει στο μεγάλο ζήτημα της κλιματικής κρίσης που αποτελεί μία μεγάλη απειλή για την ανθρωπότητα». Μίλησε, επίσης, για το σημαντικό φιλανθρωπικό, αλλά και κοινωνικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία και απευθυνόμενος προς τον Αρχιεπίσκοπο υπογράμμισε ότι «η φωτισμένη στάση σας έχει δώσει ένα ουσιαστικό παράδειγμα προς την κοινωνία» και προσέθεσε ότι είναι πολύ σημαντική η συνεργασία της Εκκλησίας με την Πολιτεία.

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στις συνεργασίες και στις συναποφάσεις που είχαν παλαιότερα με τον κ. Παπανδρέου σημειώνοντας πως «η συζήτησή μας ήταν διευρυμένη. Μιλήσαμε για την πανδημία, για τα αποτελέσματα της συνάντησης της Γλασκώβης, την ακρίβεια και την φτώχεια που απειλεί όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα την Ελλάδα».

Αναφέρθηκε επίσης, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Εκκλησία, εξαιτίας της πανδημίας, στο κοινωνικό της έργο και κυρίως στην προσφορά και στην διανομή τροφίμων και στην λειτουργία των συσσιτίων. Ευχήθηκε στον κ. Παπανδρέου να είναι υγιής και να αγωνιστεί «τον αγώνα τον καλό και ο Θεός να τον φωτίσει, ώστε ο δρόμος του μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά παραγωγικός και δημιουργικός».

Δείτε και:

-Θεία Λειτουργία στο Μέγαρο Μουσικής θα τελέσει ο Πάπας Φραγκίσκος κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα

-Διαμαρτυρόμεθα για την έλευση του «Πάπα» στην Ελλάδα!

-Δρομολογείται η «Ένωση των Εκκλησιών» με την μέθοδο της «μπάμπουσκας»!

-Ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ για τον ερχομό του Πάπα Φραγκίσκου

-Κονίτσης Ανδρέας: «Διαμαρτύρομαι εντόνως διά την έλευσιν του αιρεσιάρχου Φραγκίσκου»

-Φέρνουν πάλι τον Πάπα Φραγκίσκο σε Κύπρο και Ελλάδα (2-4 και 4-6 Δεκεμβρίου 2021)

1 σχόλιο:

RISTO είπε...

Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι ο σιωνισμός παίρνει τις εντολές άνωθεν, δηλαδή απ’ τον διάβολο, ο πάπας τις προωθεί και το ισλάμ τις εκτελεί...

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com