17 Νοε 2021

«Γράμμα πρός σκληροκάρδιους ἱερεῖς πού κρύβονται πίσω ἀπό σκληροκάρδιους δεσπότες-δεσμῶτες!»

 

«Γράμμα πρός σκληροκάρδιους ἱερεῖς πού κρύβονται πίσω ἀπό σκληροκάρδιους δεσπότες-δεσμῶτες!»

Πορφυρίτης

Μετά ἀπό κάποια κυριακάτικη θ. Λειτουργία, ἀντίκρυσα μία κυρία μέ μάτια κλαμμένα. Τή ρώτησα ἄν εἶναι καλά καί μοῦ ἀπάντησε: «μά, ἀπό πού μᾶς διώχνουν;». Αὐτομάτως  θυμήθηκα τήν αὐστηρή ἀπειλή τοῦ ἱερέως, «νά τηροῦμε τά ὑγειονομικά μέτρα, γιατί αὐτό ἐπιτάσσει ὁ νόμος τοῦ κράτους καί ἡ Ἐκκλησία, καί σέ ὅποιον ἀρέσει. ῎Οσοι δέ συμμορφώνονται καί δέ φοροῦν μάσκα, ἔξω... γιά νά μή πιάσω ἕναν ἕναν καί τούς βγάζω ἔξω»!

Ἐκείνη τήν ὥρα εἷδα τό σκληρό πρόσωπο τοῦ ἱερέα, ἄκουγα ἄφωνος αὐτά πού ἔλεγε καί σκέφτηκα ὅτι ἐπικαλέστηκε τό νόμο, ἀλλά ὁ νόμος τοῦ κράτους ἰσχύει μέχρι τήν ἐξώπορτα τῆς ἐκκλησίας, ἔτσι τουλάχιστον νομίζω, καί ἐπιπλέον ἡ πολιτεία ἔχει ἕνα σωρό νόμους ἀντίθετους ἀπό τήν ἠθική τῆς Ἐκκλησίας μας καί κρατᾶ, στά λόγια, μιά οὐδέτερη στάση ἀπέναντί της, ἐνῶ στήν πράξη οὐσιαστικά εἶναι ἐχθρική.

Ἐπικαλέστηκε καί τήν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως, ἔχει καί Αὐτή ἕνα σωρό νόμους πού ποτέ δέν ἐπιβάλλουν αὐτοί οἱ σκληροκάρδιοι ἱερεῖς μέ τέτοιο αὐστηρό τρόπο, μέ τέτοιο σκληρό καί ἀγέλαστο πρόσωπο! Ἀπαγορεύει γιά παράδειγμα, νά εἰσέρχονται γυναίκες καί ἄνδρες μέ ἀπρεπή ἐνδυμασία, κάτι πού κατά γενική ὁμολογία δέν τηρεῖται. Ἔβγαλαν ποτέ αὐτοί οἱ ἱερεῖς πού δέν ὑπηρετοῦν τόν Ὕψιστο, κάποια φορά γυναίκες ἔξω πού φοροῦν παντελόνια, μιά καί ὁ Θεός τό ἀπαγορεύει ὡς βδέλυγμα, αὐστηρῶς καί διά νόμου; Ἔβγαλαν ἔξω ἤ σταμάτησαν κάποιον γάμο ἐπειδή ἡ νύφη φοροῦσε ἀποκαλυπτικό νυφικό ἤ ὁ γάμος μετατράπηκε σέ «καφενεῖο»; Σταμάτησαν τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος γιά νά μιλήσουν μέ τέτοια αὐστηρότητα ἐπειδή οἱ γονεῖς μετέτρεψαν το μυστήριο σε «τσίρκο»; Ἔβγαλαν ἔξω ἀπό τό ναό γιά νά μήν σκανδαλίζονται οἱ ὑπόλοιποι ἀπό τή γύμνια τους, κάποιες γυναίκες; Ίσως μᾶς ἀπαντήσουν ὅτι γιά ὅλα αὐτά ἐφαρμόζουν κάποια οἰκονομία. Μακάρι ὅμως, λέγοντας Ἐκκλησία νά ἐννοοῦσαν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ· ὄχι, ἐννοοῦν τούς ἀφέντες-δεσποτάδες τους.

Προσωπικά, δέν φορῶ μάσκα μέσα στό ναό, γιά λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης καί ὄχι γιά κάποιο ἐγωιστικό καπρίτσιο. Αὐτοί πού θέλουν νά μοῦ ἐπιβάλλουν τή μάσκα, νοιώθω ὅτι βιάζουν τή συνείδησή μου καί δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τό Χριστό, πού καλεῖ ὅλους τούς πιστούς μέ τό «ὅποιος θέλει...».

Δε φορῶ μάσκα, πρώτον, διότι κάνω ὑπακοή στόν πνευματικό μου, ὁ ὁποίος ἔχει ἐνισχύσει τήν πίστη μου στόν Θεό μέ τή στάση του, γενικότερα καί εἰδικότερα μέ τήν ἐξαιρετική εὐκαιρία τοῦ κορωνοϊού. Αὐτό δέν εἶναι τό ζητούμενο; Ἄλλοι πνευματικοί δημιούργησαν φόβο στά πνευματικοπαίδια τους γιά τήν ἐκκλησία καί τήν πίστη της, καί ἐνῶ στήν ἐκκλησία φοροῦν μάσκες, κάνουν κάτι κορωνοπάρτι ἤ συνωστίζονται σέ ἄλλες περιπτώσεις, ὅπως στίς καφετέριες, καί δέ φοβοῦνται τίποτε. Προσωπικά αἰσθάνομαι ἀπολύτως ἀσφαλής στήν ἐκκλησία.

Δεύτερον, τήν ἴδια «γραμμή» σχετικά μέ τή μάσκα, ἔχουν διακριτικοί καί ἅγιοι γέροντες καί πατέρες, ἐντός καί ἐκτός Ἁγίου Ὄρους, τούς ὁποίους ἐμπιστεύομαι. Τό κριτήριό μου γιά τήν ἐμπιστοσύνη εἶναι ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητά τους. Ἡ «γραμμή» αὐτή συμπίπτει καί μέ τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τρίτον, διότι νοιώθω ὅτι προσβάλλω τόν Θεό. Πηγαίνω στήν ἐκκλησία γιά νά λατρέψω τόν Θεό. Νά τόν εὐχαριστήσω, νά τόν δοξολογήσω, νά τόν παρακαλέσω. Γιατί πιστεύω ὅτι ὁ Θεός εἶναι παντοδύναμος, μακρόθυμος, πολυέλεος, ἄκτιστος. Πηγαίνω γιατί πιστεύω στό θαῦμα, ἔχω βιώματα, ἄν καί ἁμαρτωλός, καί βρίσκομαι κυριολεκτικά στήν ἀγκαλιά του κυρίως μέσα στό ναό του ὅπου βρίσκεται καί σωματικῶς. Ἄν δέν τά πιστεύω ὅλα αὐτά γιατί νά πάω στήν ἐκκλησία; Γιά νά χάσω δύο ὧρες ἀπό τή ζωή μου; Καλύτερα νά καθίσω στό σπίτι μου. Ἐξ ἄλλου, ἡ Ἐκκλησία τήν ὁποία ἐπικαλοῦνται, αὐτή τήν ὁδηγία μᾶς ἔδωσε, καλύτερα νά μείνουμε καί νά κάνουμε προσευχή στό σπίτι μας καί νά βλέπουμε τή θ. Λειτουργία ἀπό τήν τηλεόραση.

Τέταρτον, γιά νά εἶμαι συνεπής μέ τήν πίστη μου. Γιατί, πατέρες μου, ὅταν παρουσιάζομαι στόν πανθαυματουργό, παντοδύναμο Θεό καί νομίζω ὅτι δέ θά μέ προστατεύσει αὐτός ἀλλά ἕνα κομμάτι ὕφασμα, ἄλλα πιστεύω καί ἄλλα κάνω. Δέ θά ἤθελα νά φορέσω μάσκα ἐπειδή ὁ νόμος τοῦ κράτους ἀμφισβητεῖ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ. Οὔτε νά τό κάνω καί ἄς μή τό πιστεύω, ἔτσι γιά νά τό βλέπουν οἱ ἄλλοι καί νά εἶμαι «νόμιμος». Δηλαδή νά ὑποκρίνομαι. Μοῦ θυμίζει αὐτό πού λέει ὁ ἅγιος Παΐσιος, ἄν ἤμασταν στά χρόνια τῶν μαρτύρων, μέ τόν ὀρθολογισμό πού ἔχουμε, θά λέγαμε, «τόν Θεό τόν ἀρνοῦμαι ἀπ’ ἔξω-ὄχι ἀπό μέσα μου-γιατί ἔτσι θά μοῦ δώσουν τήν τάδε θέση καί θά βοηθάω καί κανέναν φτωχό». Στή συγκεκριμένη περίπτωση, λέμε ὅτι ἔτσι θά γλιτώσω τά χρήματα τοῦ προστίμου καί θα τά δώσω σέ κανένα φτωχό, ἤ δέ θά σκανδαλίζονται οἱ ἀδύναμοι ἀδελφοί, ἤ δέ θά κλείσουν τίς ἐκκλησίες καί θά μποροῦμε νά ἐκκλησιαζόμαστε (μέ ἀσέβεια), κλπ.

Γιά ποιο λόγο, σκληρόκαρδοι ἱερεῖς, θά πρέπει κάποιος νά ἀσπαστεῖ τίς ἅγιες εἰκόνες μέ τή μάσκα; Γιατί ἔτσι πρέπει; Δέν προσβάλλεται ἔτσι τό εἰκονιζόμενο πρόσωπο; Δέν εἶναι βλασφημία; Κάποιοι ἀσπάζονται καί τό ἱερό Εὐαγγέλιο μέ τή μάσκα, δέν εἶναι αὐτό ἀσέβεια; Ὅταν ἀσπάζομαι τίς εἰκόνες, τό Εὐαγγέλιο, παίρνω τή χάρη τοῦ Θεοῦ, εὐλογοῦμαι. Καί γιά νά τό σκεφτοῦμε, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Παΐσιος μέ ὀρθολογισμό, ὅσοι ἀσπάζονται τίς εἰκόνες μέ μάσκα, δέ μεταφέρουν περισσότερα μικρόβια στήν ἐπιφάνεια τῆς εἰκόνας, λόγῳ τοῦ ὅτι μέ τή διαδικασία τῆς ἀναπνοῆς - ἐκπνοῆς συγκεντρώνεται πλῆθος μικροβίων στή μάσκα πού τήν καθιστᾶ ἐπικίνδυνη ἐστία μολύνσεως; Τί θά κάνει ὁ ἐπόμενος πού βγάζει τή μάσκα του γιά νά ἀσπαστεῖ τήν εἰκόνα; Αὐτά βέβαια, ἰσχύουν ὀρθολογιστικῶς καί ἰατρικῶς, δεν ισχύουν ὅμως στήν πίστη μας, γιατί ὅπως λένε οἱ νεώτεροι πατέρες ὅπως ὁ π. Ἰωάννης Δρογγίτης, τά μικρόβια καθίστανται ἀνενεργά στήν ἐκκλησία.

Πέμπτον, ἡ εὐχή τοῦ πνευματικοῦ μου καί ἡ ὑπακοή σέ αὐτόν, μέ προστατεύει ἀπό τό δικό μου, ἐγωιστικό θέλημα. Ἄλλωστε δέν κατακρίνω κανέναν. Ὅποιος θέλει νά φορᾶ μάσκα, νά φορᾶ, δέν εἶμαι ἐγώ κριτής του, οὔτε ἔχω τήν εὐθύνη γιά τή σωτηρία του.  Ἡ ευθύνη εἶναι προσωπική τοῦ καθενός καί τοῦ ἐκάστοτε ἱερέως. Ἀλήθεια, δέ σᾶς πειράζει πού πιστοί κοινωνοῦν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί ἀμέσως ξαναφοροῦν τή μάσκα καί μετά τήν πετοῦν στά σκουπίδια, σά νά μή συμβαίνει τίποτε;

Τόσα χρόνια προσωπικά πού πᾶμε στήν ἐκκλησία πατέρες, δέν κολλήσαμε τίποτε! Οὔτε ἠπατίτιδες, οὔτε φυματιώσεις, οὔτε ἔιτζ, οὔτε γρίπη, οὔτε τή γρίπη τῶν πτηνῶν, οὔτε τῶν χοίρων, οὔτε τῆς κορώνας (μέχρι νά τό ἐπιτρέψει ὁ Θεός). Ἡ Ἐκκλησία ποτέ στά χρονικά δέν εἶπε νά μήν ἀσπαζόμαστε τίς εἰκόνες διότι ὑπάρχει κίνδυνος νά κολλήσουμε γρίπη, μηνιγγίτιδα, ἠπατίτιδα καί ὅλες τίς ἀρρώστιες πού μεταδίδονται μέ σάλιο ἤ μέ ἄλλο τρόπο. Καί ἡ Ἐκκλησία βίωσε πολλές τέτοιες περιόδους. Κάποιες φορές πατέρες, πού ἀσπάστηκα εἰκόνες ἤ τζάμια που κάλυπταν ἅγια λείψανα καί εἶχαν ἐπάνω σάλιο ἀπό προηγούμενους, δέν ἔπαθα τίποτα. Δέν ἦταν θέμα τύχης, σύμπτωσης ἤ κάτι ἄλλο, ἦταν ἡ φροντίδα τοῦ Θεοῦ.

Γιά νά μή σᾶς κουράζω ἄλλο πατέρες, ἀφοῦ οὔτως ἤ ἄλλως εἴμαστε ἀνεπιθύμητοι στούς ναούς, ὅπου προσωρινά σᾶς ἔχει θέσει ὁ Θεός διαχειριστές καί δέ χωρᾶ καμμία οἰκονομία, δέ θά ξαναπατήσουμε. Ἔχει ὁ Θεός καί γιά μᾶς τά μιάσματα καί τά καθάρματα τῆς κοινωνίας πού δέ θέλουμε νά φορέσουμε μάσκα γιά νά μήν τόν προσβάλλουμε. Κατά τά ἄλλα, καλά τά λέτε στά κηρύγματά σας, γιά τό Χριστό, ὅτι συναναστρέφονταν καί ἀγαποῦσε τούς φτωχούς, τούς αδυνάμους καί τούς ἁμαρτωλούς, σάν καί ἑμᾶς. Νά μή φοβόμαστε, ἀλλά νά πιστεύουμε, καί ἄλλα τέτοια ὡραία λόγια, χωρίς ἀντίκρυσμα.

Σᾶς εὐχαριστῶ πατέρες, πού σπαταλήσατε τό χρόνο σας γιά νά διαβάσετε τό γράμμα μου. Πρίν κλείσω νά σᾶς θυμίσω κάτι πού ἔλεγε μιά ὁσιακή μορφή τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγώνα τῆς Ἐκκλησίας, μακαριστός πλέον, ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, «ἡ πρόθεση τῆς Νέας Ἐποχής δέν εἶναι νά ἀδειάσουν οἱ ἐκκλησίες, ἀλλά νά γεμίσουν μέ ἀνθρώπους πού θά ἔχουν ἀλλοιωμένο φρόνημα». Ἡ πίστη ὅτι ἡ μάσκα καί τό ἀντισηπτικό θά μᾶς σώσει καί τό θλιβερό θέαμα τῆς μασκοφορίας μέσα στό ναό, εἶναι ἀπό μόνο του ἕνα μάθημα θανάτου καί ὄχι ἀνάστασης καί ζωῆς. Εἶναι ἀκριβῶς μιά ἐκκλησία γεμάτη μέ πιστούς πού ἔχουν ἀλλοιωμένο φρόνημα.

Δέ σᾶς κρατῶ καμμία κακία πατέρες, νά ξέρετε ὅτι σᾶς ἔχω συγχωρήσει, ἀπλῶς ἔχω μιά πικρία, ἕνα παράπονο καί ἤθελα νά τό ξέρετε.

Καλή τεσσαρακοστή τῶν Χριστουγέννων,

καλή μετάνοια!

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

μακαρι το παραπονο του αρθρογραφου, που ειναι και παραπονο των πιστων, να αφυπνισει καποιες ιερατικες συνειδησεις

Ανώνυμος είπε...

Το άρθρο με εκφράζει.

Λυπούμαι που η Διοικούσα Εκκλησία έχει γίνει υποχείριο των πολιτικών απατεώνων.

Όμως εστίν Οφθαλμός ο τα πανθ' ορών.

Ιωαννης είπε...

Απόλυτα σωστό!!!Κάπου θα βρούμε και εμείς να λειτουργηθούμε έστω και ΚΡΥΦΑ Εδώ φτάσαμε σε σημείο να λένε ότι και οι Εικόνες κολλούν τον ιό Με΄μάσκα προσκυνάς? Τί φοβάσαι να σε κολλήσει ο Χριστός ? ο Άγιος ?

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ είπε...

Πόσο με εκφράζει το κείμενο σας !!!!!
Να σας έχει ο Θεός καλά.
Καλή φώτιση σε όλους αδελφοί, καλή μετάνοια σε όλους,,,πλανώντες και πλανόμενους
Με το καλό να φθάσουμε να προσκυνήσουμε την γέννα Σου Χριστέ μου !!!

Ανώνυμος είπε...

Παντοτε υπηρχαν μεσα στην. Εκκλησια άνθρωποι θρησκοληπτοι. Τι σχεση εχουν τα υγειονομικα μετρα με την πιστη δεν μπορούν να το καταλαβουν. Ευτυχώς η. Εκκλησια μας πάντοτε με υπομονη αντιμετωπιζε κ αντιμευωπιζει ολα συτα τα τρελά που γρσφονται απο ανθρωπους που πανω απο ολα βαζουν το θελημα τους κ το εγω τους. Ο θεος εβσλε πρωτον στην. Εκκλησια αποστόλους ειτα προφητας κ λ π. Τωρα να θελουν οι έχοντες θεση ποδιού η χεριού να κανουν κουμάντο μεσα στους ναους είναι τρελό. Αν κανανε υπακοη οπως κανει το ποδι στο κεφαλι κ το χερι ολα θα ησαν σωστα αλλα φαντασθείτε το χερι να μη ακουει το κεφαλι η το ποδι πως μπορεί να λειτουργήσει το σωμα. Ολα ξεκινουν απο την τρέλα που εχουν οι νεοι πνευματικοί που δεν μοιάζουν καθόλου με τους παλαιους πατερες. Ο πνευματικος ειναι να λυνει τα προβλήματα κ οχι να δημιουργεί οιος νεος πνευματικός κανει προσευχή να τον φωτιζει ο. Θεός να λυνει τα προβλήματα των ανθρωπων; το μόνο που κανουν ειναινα διχαζουν την. Εκκλησια κ να βαζουν σαν τον Εωσφόρο το θελημα τους υπερανω της. Εκκλησίας. Ας ταπεινωθουν λιγο γιατι κ εμεις φοιτησαμε κοντα σε αγιους. Γερονταδες. Φιλοθεους κ. Αμφιλοχιους κ Πορφυριους κ δεν μαθαμε τετοια πραγματα. Μετανοια λοιπόν κ ταπεινωση.

Ανώνυμος είπε...

Ένα περίεργο πράμα, πέρσι τέτοια εποχή εκκλησιαζόμουν παρανόμως, φέτος δεν έχω διάθεση να εκκλησιαστώ νομίμως. Την Κυριακή των Εισοδίων, μεγάλη γιορτή, δεν ξέρω τι θα κάνω, πάντως όπως το σκέφτομαι όπως είναι η ατμόσφαιρα δε μου κάνει κέφι. Πέρσι δεκαπέντε άνθρωποι που πηγαίναμε στη ζούλα ήμασταν ενωμένοι και αγαπημένοι. Φέτος; Πρόσεχέ τον αυτόν, είναι ανεμβολίαστος, είναι αρνητής. Ή, μην του μιλάς αυτού, έχει προσκυνήσει, τώρα πάει για την τρίτη δόση.

Ούτε στην εξομολόγηση έχω διάθεση να πάω. Όχι γιατί ντρέπομαι να πω τις αμαρτίες μου, όχι, αυτό το κάνω 45 χρόνια, έχω διαπράξει και εξομολογηθεί και πολύ σοβαρά πράγματα. Αλλά γιατί επί του παρόντος, δε θα συζητήσουμε με τον παπά τις αμαρτίες μου, θα συζητήσουμε... ενέσεις...

Θρησκευτική υποχρέωση; Τι ανόητη φράση κι αυτή! Δεν υπάρχει θρησκευτική υποχρέωση, χώρος συνάξεως, συνωστισμού, διασποράς και δεν ξέρω τι άλλο. Υπάρχει το Σπίτι του Πατέρα μας που πάμε να βρούμε τον Ίδιο και τα αδέρφια μας, τα μεγαλύτερα που κοσμούν τους τοίχους και τα μικρότερα που κοσμούν τα στασίδια. Από "θρησκευτική υποχρέωση" δεν έχει κανένα νόημα να εκκλησιάζεται κανείς.

Σταματάω γιατί ξεκίνησα να γράφω σχόλιο και όχι άρθρο! Ο Θεός να μας λυπηθεί και να μας δώσει διέξοδο στο σημερινό αδιέξοδο, να μας δώσει τη σοφία να διακρίνουμε τη διέξοδο και το θάρρος να την ακολουθήσουμε.

Εκτός κι αν αυτό που ζούμε δεν είναι παρά η στενή και τεθλιμμένη διέξοδος του πρότερου αδιεξόδου (μετανεωτερική "κανονικότητα"). Που δεν το βλέπαμε, ή κι αν το βλέπαμε, το βλέπαμε με όρους συγγράματος, άρθρου, διαλέξεως, συνοδευόμενα από τον απαραίτητο φραπέ. Ας την κολοβώσει όμως την οδό, ας μειώσει τις ημέρες της θλίψεως, κι ας μας βγάλει στο ξέφωτο.

Καλή δύναμη σε όλους.

Ανώνυμος είπε...

Περυσι το παίζαμε ολοι ομολογηται είχαμε ζηλο ου κατεπιγνωση θελαμε να εξομολογηθουμε τα κατορθωματα μας στον αγωνα της δηθεν πιστεως αλλά περισσότερο να δειξουμε οτι η σχεση μας με τον. Χριστό ειναι επιφανιακη. Τωρα μετα απο τοσους ανθρώπους που εχουμε στείλει στον άλλο κόσμο δεν μας τιπτει η συνείδηση μας γιατι δεν εχουμε να δείξουμε αρετες αλλά φονους εξ αμελειας κ εγωισμου. Ας μετανοησουμε ειλικρινά περασε η μπογια του θεατρου η παρασταση τελείωσε τι λογο θα δωσουμε στον. Θεον για τους ανθρωπους που στείλαμε σστον αδη. Δεν θα μας ρωτησει ο. Θεός ποσες φορές πήγαμε κρυφα να λειτουργηθουμε.αλλα αν τηρησαμε τον λογο του μείζονα ταυτης αγαπην ουδεις εχει απο τα να θει την ψυχην του υπερ του πλησιον που ειναι εικονα Θεού

Ανώνυμος είπε...

Ταυτίζεσαι με μία συγκεκριμένη διδασκαλία, την μόνη η οποία υπερπροβλήθηκε από τα μέσα και την διοικούσα Εκκλησία. Και μόνο αυτό είναι αρκετό για να σε προβληματίσει στη στάση σου απέναντι στα πράγματα. Όταν χρησιμοποιείς χωρία από το Ευαγγέλιο, να γνωρίζεις πού αναφέρονται και πώς ερμηνεύονται, αλλιώς κάνεις ό,τι ακριβώς και οι Συνοδικοί ιεράρχες: κακοποιείς τις Γραφές.
Ο Κύριος ενδεχομένως θα ρωτήσει -μεταξύ άλλων- αν κρίναμε τους ανθρώπους, κάτι που εσύ κάνεις από την αρχή μέχρι το τέλος της δραματοποιημένης ανάρτησής σου και όχι μόνο κάνεις, αλλά και συκοφαντείς αορίστως απλώς και μόνον για να περάσεις την τοξική διδασκαλία που πρεσβεύεις, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κάνουν και οι δάσκαλοί σου. Κανείς δεν εκκλησιάζεται για σπορ ή για ομολογία και κανείς δεν φονεύει. Μόνο στα άρρωστα μυαλά συμβαίνει αυτό, μαζί με τις άρρωστες ενοχές που πάνε να φορτώσουν σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Κρίμα φίλε 6:27μ.μ.
πνγ

Ανώνυμος είπε...

Πολλοι εγιναν ξαφνικα πνευματικοι κ απο την διδασκαλια των επαληθευεται το ρητον τυφλος τυφλον αν οδηγει αμφοτεροι εις βοθυνον πεσουνται. Μοδα εγινε τωρα ολοι να κανουν τον γεροντα κ ανθρωποι εξαρτωμενοι να κανουν τους υποτακτικους. Αυτο ειναι αρρώστια και δειχνει ποσο προβλημα υπάρχει μεσα κ εξω απο την. Εκκλησια. Εχουν αναγαγει σε θεματα πίστεως υγειονομικα μέτρα. Και το χειροτερο είναι οτι δεν δέχονται ουτε κουβέντα.. Πάνω από όλα είναι το εγώ τους. Αν οι πνευματικοί των εκαναν οι ιδιοι υπακοη στην. Εκκλησια θα μαθαιναν κ σε αυτούς που εξαρτωνται από αυτους να κσνουν υπακοη. Αλλά παρατηρήστε τον τρόπο που συμπεριφερονται αθτοι οι πνευματικοι ποσο δισφερει από τον τρόπο που ειχαν κ την στάση των απέναντι στην. Εκκλησια οι μεγαλοι κ εξαιρετοι πνευματικοι των περασμένων χρονων. Ποθ θα εβλεπες παλαιοτερα πνευματικοπαιδια γεροντων να εχουν θράσος οπως οι νυν πνευματικοι υιοι κ θυγατέρες. Μάθαμε απο τους παλαιους να σεβωμεθατο ράσο. Ο. Αποστολος. Παυλος μίλησε αυστηρά στον αρχιερεα της Ισραηλινης συναγωγης κ μολις του ειπαν οτι ειναι αρχιερεύς ζήτησε συγνώμη. Απο ποιον παιρνουν ευλογια κ μιλούν κ βριζουν.με υβρεις πεζοδρομιου την. Εκκλησια κ τον κληρο κ κανουν κ κριτικη σε όλα. Εκαναν ποτε αυτοκριτικη στον εαυτον των σκεφθηκαν μηπως κάπου κανουν λάθος. Αυτά βλεπουν οι εχθροί της. Εκκλησίας και λεγουν βλέπετε τι υπαρχει μεσα στην. Εκκλησια.Εμεις πρεπει να έχουμε παραδείγματα κ υποδείγματα ζωης τους αγιους μας κ οχι τον καθένα που σφεταιριζεται τον τιτλο του πνευματικου κ μας κανει όμοιους με τον εαυτόν του. Ειμαστε παιδιά της. Εκκλησίας και ακούμε την. Εκκλησια κ οχι ανιρωπους που λέγουν άλλα απο αυτά που διδασκει η. Εκκλησια. Καλύτερα να πλανωμεθα μασα στην. Εκκλησια παρα να νομίζουμε ότι αληθευουμε εκτος. Αυτής.

Ανώνυμος είπε...

5.17 είσαι λάθος.

Ανώνυμος είπε...

Εάν δημοσιεύετε τις ασυναρτησίες αυτού του ημιαγράμματου που βγάζει φονιάδες τους μισούς Έλληνες και το μισό πλανήτη, θα πρέπει να δημοσιεύετε και κάποιες απαντήσεις. Αυτές είναι κουβέντες που δεν είναι δυνατόν να μείνουν έτσι αναπάντητες.

Ας έχουμε όλοι υπόψη μας μια βασική αλήθεια: καλλιέργεια ενοχών για αμαρτήματα που δεν διαπράξαμε, αυτό είναι γνωστό και αρχαίο κόλπο του Πονηρού του ίδιου, το Π κεφαλαίο.

Ανώνυμος είπε...

Μεγάλη πλάνη να λέμε ότι τα μικρόβια καθίστανται ανενεργά μέσα στους ναούς. Αθεολόγητη ζηλωτική δοξασία! Και γιατί δεν καθίστανται ανενεργοί και οι μικροοργανισμοί της μούχλας που διαβρώνουν τις αγιασμένες τοιχογραφίες και τις ιερές εικόνες; Μέσα στους ιερούς κανόνες περιλαμβάνονται οδηγίες για την αποξήρανση του Άρτου της λειτουργίας της Μ.Πέμπτης που διατηρείται στο αρτοφόριο όλο το χρόνο. Γιατί άραγε; Γιατί δεν αδρανοποιείται η φωτιά που έχουμε δει να αποτεφρώνει ναούς και μοναστήρια ή η ισχύς του σεισμού που κατεδαφίζει ή η ισχύς του ηλεκτρισμού που παλιότερα θανάτωσε ιερέα μέσα σε ναό της Αττικής εν ώρα ιεροπραξίας ή γιατί δεν εμποδίζονται οι ασεβείς που κινούνται προς βεβήλωση των ναών (αιρετικοί Σταυροφόροι, Μουσουλμάνοι, άθεοι επαναστάτες); Θα αντειπεί κάποιος ότι ο Θεός τα παραχωρεί προς διαπαιδαγώγηση. Και γιατί να μην παραχωρήσει να κολλήσουμε τον ιό στο ναό για τον ίδιο λόγο. Εκτός κι αν οι ζηλωτές εκτός από ομολογία πίστεως κάνουν και επίδειξη της πνευματικής τους τελείωσης που τους διακρίνει από το πλήθος των πιστών. Μα τότε η μη συμμόρφωσή τους με τα μέτρα δεν διαφέρει από την προσευχή του Φαρισαίου. Είναι σαν να λένε στους υπόλοιπους επιδεικτικά : ιδού εμείς! Όχι μόνο πιστεύουμε πιο πολύ από σας αλλά με τις αρετές μας υποχρεώνουμε τον Θεό να μας προστατεύσει.

Ανώνυμος είπε...

Κι εμείς σεβόμεθα το ράσο κύριε. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε φρικάρει απ' όσα κάνουν και λένε ορισμένοι εκ των φερόντων αυτό. Εάν δεν το σεβόμασταν, δε θα ασχολούμασταν. Θα καθόμασταν μακριά και θα γελούσαμε όπως κάνει ο υπόλοιπος κόσμος.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com