11 Σεπ 2020

ΠΕΘ: Τα μεταβατικά βιβλία των Θρησκευτικών που δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του ΣτΕ, ενέκρινε η Ιερά Σύνοδος!

 

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 67

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα μεταβατικά βιβλία των Θρησκευτικών που δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του ΣτΕ, ενέκρινε η Ιερά Σύνοδος!

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ), επιζητώντας πάντοτε την αλήθεια των πραγμάτων, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκειά της, διότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 3/9/2020, ασχολήθηκε με τα νέα μεταβατικά βιβλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) και τα ενέκρινε, χωρίς να ζητήσει ή να λάβει υπόψη τη γνώμη των μάχιμων Θεολόγων της ΠΕΘ, οι οποίοι είναι εκείνοι, που, μεταξύ άλλων, είχαν προσφύγει και δικαιωθεί στο ΣτΕ. Προφανώς, με τη διατύπωση της γνώμης της ότι τα Βιβλία «είναι απολύτως εναρμονισμένα με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ», η ΔΙΣ θεωρεί ότι τα νέα μεταβατικά βιβλία του ΜτΘ δεν χρήζουν καμιάς περαιτέρω βελτίωσης!

Η ΠΕΘ, με ειδικές επιτροπές που σύστησε, μελέτησε εξονυχιστικά -λέξη προς λέξη- αυτά τα μεταβατικά Προγράμματα και Βιβλία, σε σύγκριση με τις αποφάσεις του ΣτΕ και διαπίστωσε ότι:

α) Ενώ η κ. Κεραμέως είχε διακηρύξει ότι τα μεταβατικά Προγράμματα και Βιβλία θα έχουν «στόχο την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις αποφάσεις του ΣτΕ», στην πραγματικότητα δεν έχουν συμμορφωθεί, αφού διατηρούν όλα εκείνα τα στοιχεία, που αποτελούν το βασικό μοχλό της διάλυσης του ΜτΘ, δηλαδή, τη δομή, τη φιλοσοφία, το περιεχόμενο, τον πυρήνα και τον γενικό προσανατολισμό των ακυρωμένων από το ΣτΕ Προγραμμάτων και Βιβλίων. Κατά συνέπεια, η συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ έγινε μερικώς και όχι «πλήρως», αφού η μοναδική, όντως θετική, συμμόρφωση αφορά στην αφαίρεση των πολυθρησκειακών στοιχείων από Θεματικές Ενότητες των Φακέλων και στη μεταφορά τους σε άλλες ξεχωριστές ενότητες, κυρίως των Βιβλίων της Γ’ Γυμνασίου και Β’ Λυκείου.

Οι συγγραφείς των Βιβλίων και το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται ότι δεν επιθυμούν να υπακούσουν στο ΣτΕ, το οποίο αποφάσισε, οριστικά και αμετάκλητα, την ακύρωση του όλου των Προγραμμάτων και των Βιβλίων Φίλη - Γαβρόγλου, δηλαδή τη θεολογική δομή, το περιεχόμενο, τους στόχους, την παιδαγωγική μεθοδολογία και όχι τη βελτίωση ή διόρθωσή τους ή, ακόμα χειρότερα, την, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, αντιγραφή και παραμονή τους σε ισχύ!

β) Τα μεταβατικά Προγράμματα και Βιβλία Θρησκευτικών του Υπουργείου Παιδείας, τονίζουν χαρακτηριστικά και επανειλημμένα ότι απευθύνονται σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και όχι, όπως ορίζεται από το ΣτΕ,  «αποκλειστικά στους ορθόδοξους».

γ) Η θεολογική θεματολογία αλλά και η δομή και το περιεχόμενό τους διακρίνονται για τις πολλές ελλείψεις τους και τα πολλά κενά, που δεν διευκολύνουν τους/τις μαθητές/τριες να παρακολουθήσουν, εξελικτικά, την ιστορική συνέχεια της ορθόδοξης Εκκλησίας.

Επιπλέον, έχουν επιλεχθεί και εισαχθεί μεροληπτικά στα Βιβλία, ως διδακτέα ύλη, κείμενα ορισμένων σύγχρονων συγγραφέων μιας συγκεκριμένης θεολογικής κατεύθυνσης, φιλικής προς τους συγγραφείς των Βιβλίων. Αυτό σημαίνει ότι ο θεολογικός προσανατολισμός των Βιβλίων δεν εναρμονίζεται με το όλον της θεολογικής Παράδοσης, αλλά με κάποιο, υποκειμενικά αρεστόν, μέρος της, με αποτέλεσμα να μην έχει η ύλη χριστοκεντρική στόχευση. Επίσης, ως επί το πλείστον, αυτά τα κείμενα με συχνά ακατανόητο περιεχόμενο δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/τριών, έχοντας δύσκολη γλώσσα και έκφραση, με νοήματα ακατάλληλα για τις προσληπτικές τους ικανότητες. Θα μπορούσαν, αντίθετα, να έχουν επιλεχθεί κείμενα, κοινώς αποδεκτά, από την Αγία Γραφή και την εκκλησιαστική παράδοση των Αποστόλων, των Αγίων και των Πατέρων.

Επιπροσθέτως, δογματικές αλήθειες της πίστεως παρουσιάζονται είτε αποσπασματικά είτε κολοβωμένες, με αποτέλεσμα αυτό που προσλαμβάνει και αποθηκεύει ο/η μαθητής/τρια να είναι μια εκτενής πληροφοριακή ενημέρωση, χωρίς μια συμπαγή και ξεκάθαρη αποτύπωση των δογμάτων και του ήθους της ορθόδοξης εκκλησιαστικής παράδοσης. Γενικά, η όλη ακαταστασία, η ασάφεια και η μη πληρότητα της διδακτέας ύλης των μεταβατικών Προγραμμάτων και των Βιβλίων, που δεν γνωρίζουμε υπό ποιες συνθήκες τα ενέκρινε η ΔΙΣ, είναι εμφανές ότι δεν συμβάλει στην ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης των μαθητών/τριών, και, επομένως, δεν ανταποκρίνονται στο πνεύμα των αποφάσεων του ΣτΕ.

δ) Είναι σαφές ότι τα ως άνω Προγράμματα και Βιβλία δεν στοχεύουν στην αληθινή, αλλά στην κατ΄ επίφαση μόνον ανάπτυξη της ορθόδοξης συνείδησης, διότι ανάπτυξη της ορθόδοξης συνείδησης, σύμφωνα με το  ΣτΕ, δεν σημαίνει μια γενική και αόριστη ανάπτυξη, αλλά η συγκεκριμένη ανάπτυξη της ορθόδοξης συνείδησης των ορθοδόξων μαθητών/τριών,  με βάση τα δόγματα, το ήθος (τρόπο ζωής) και τις παραδόσεις της Εκκλησίας. Τα μεταβατικά Προγράμματα και Βιβλία, αντίθετα, διατηρούν τη γραμμή της φαινομενολογίας της θρησκείας, η οποία παραπέμπει στα αγγλικά μοντέλα διδασκαλίας, διακρινόμενα έτσι για την ουδετερότητα του προσανατολισμού τους, και, επομένως, οι ορθόδοξοι μαθητές/τριες μεθοδικά οδηγούνται, τελικά, στο ίδιο μαθησιακό αποτέλεσμα, που στόχευαν και τα ακυρωμένα από το ΣτΕ Προγράμματα, δηλαδή στην ουδετεροθρησκεία.

ε) Με τα Προγράμματα και τα Βιβλία αυτά, παρατηρείται ότι εφαρμόζεται μια συνταγματική ανισότητα, διότι, ενώ οι μη ορθόδοξοι μαθητές/τριες απολαμβάνουν στη σχολική τους κοινότητα, πλήρη αποδοχή και σεβασμό της θρησκευτικής τους ετερότητας, οι ορθόδοξοι μαθητές/τριες δεν γίνονται αποδεκτοί και δεν προσλαμβάνονται όπως είναι, δηλαδή ως ορθόδοξοι πιστοί, με αποτέλεσμα να μην έχουν το ίδιο δικαίωμα να διδάσκονται τη δική τους χριστιανική διδασκαλία, όπως συμβαίνει με τους Μουσουλμάνους, Ισραηλίτες και Ρωμαιοκαθολικούς μαθητές/τριες.

στ) Με τη συγκεκριμένη δομή του ΜτΘ, ο/η μαθητής/τρια διατηρείται σε ουδέτερη στάση και απόσταση, δηλαδή, ως ξένος/η, παρεπίδημος/η και μακράν της γονεϊκής του/της ορθόδοξης πίστης, παράδοσης και Εκκλησίας, με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται η συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία της θρησκευτικής του/της συνείδησης αλλά και η ανάπτυξη αυτής της συνείδησης με ορθόδοξο τρόπο, όπως ορίζει το ΣτΕ. Επ’ αυτού, ωστόσο, η αμετάκλητη και δεσμευτική για όλους απόφαση του ΣτΕ αναφέρει ρητά ότι η «ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του Κράτους, επιτελείται δε κυρίως με τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, το οποίο για να υπηρετεί τον εν λόγω σκοπό, πρέπει … να περιλαμβάνει οπωσδήποτε, με σαφήνεια και πληρότητα, τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού. Πρέπει δηλαδή το μάθημα να διατηρεί, ως προέχουσα και κύρια μέριμνα, όχι την παροχή πληροφοριών ή την επεξεργασία γνώσεων ή την ανάπτυξη προβληματισμών ιστορικής, θρησκευτικής ή κοινωνιολογικής φύσεως…, αλλά την καλλιέργεια των κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε να μπορεί να μεταδοθεί το προεκτεθέν κατά το Σύνταγμα περιεχόμενό του».

Δυστυχώς λοιπόν, τα Προγράμματα και τα βιβλία της κ. Κεραμέως, τα οποία, στην ουσία, επιχειρούν να επαναλάβουν το εγχείρημα Γαβρόγλου όσον αφορά στην παράκαμψη των αποφάσεων του ΣτΕ, πάσχουν θεολογικά, παιδαγωγικά και νομικά σε πάρα πολλά σημεία.

Κατόπιν όλων αυτών θωρούμε μέγα λάθος την ενέργεια της κ. Υπουργού να επιλέξει, ως μεταβατικά Βιβλία, Βιβλία που η ύλη τους εμφανέστατα απηχεί το πνεύμα των ακυρωμένων φακέλων Διαμαντοπούλου – Φίλη – Γαβρόγλου, αντί των Διαθεματικών Αναλυτικών Προγραμμάτων και των Βιβλίων του 2003-2006, τα οποία μάλιστα, από τον Μάρτιο του 2016, αποτελούν, την μόνη σε ισχύ επίσημη πρόταση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για το περιεχόμενο, τον προσανατολισμό και το στόχο του ΜτΘ.

Ο τελικός στόχος των Προγραμμάτων και των Βιβλίων της κ. Κεραμέως αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι είναι ο ίδιος με εκείνον των ακυρωμένων Προγραμμάτων Διαμαντοπούλου – Φίλη – Γαβρόγλου, δηλαδή η μεθοδευμένη απομάκρυνση και αποξένωση των μαθητών/τριών από την ορθόδοξη πίστη τους.

Επομένως, δεν είναι εναρμονισμένα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, που ορίζουν, χωρίς καμιά παρεκτροπή, ότι δεν μπορεί να παίρνονται πλέον ούτε να στηρίζονται νομοθετικού περιεχομένου αποφάσεις ή ρυθμίσεις, από οποιονδήποτε φορέα στην Ελλάδα, που να έρχονται σε αντίθεση με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Χώρας για μια αληθινή και πραγματική και όχι για μια φαινομενική ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης των μαθητών/τριών, μέσω του ΜτΘ.

Σύντομα θα ακολουθήσει και εκτενές Υπόμνημα της ΠΕΘ, που θα αποδεικνύει προς όλες τις κατευθύνσεις, με επιχειρήματα και παραδείγματα, μέσα από τα εν λόγω Προγράμματα και Βιβλία, τους παραπάνω ισχυρισμούς της για την μη εναρμόνιση και τη μη συμμόρφωση των μεταβατικών Προγραμμάτων και Βιβλίων του ΜτΘ, με τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Το ΔΣ της ΠΕΘ

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...


Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί.Εάν και μετά την ανάγνωση της παραπάνω διαμαρτυρίας της Π.Ε.Θ
που εδώ και πολλά χρόνια αγωνίζεται μαχόμενη για ένα Ορθόδοξο Μάθημα για να σωθούν τα παι-
διά μας από τον Αττίλα της Πανθρησκείας και Παγκοσμιοποίησης δεν κινητοποιηθούν όλοι οι πι-
στοί ώστε να πλημμυρίσει η ιστοσελίδα αυτή από κύματα σχολίων διαμαρτυρίας που θετικά συμπα-
ρίστανται στην Π.Ε.Θ και του αδιάκοπους αγώνες της,τότε απλά να μην περιμένουμε παθητικά και
αδρανείς να βρούμε το έλεος του Θεού που τόσο αφειδώς είναι έτοιμος κάθε στιγμή να μας παρέ-
χει.

Ανώνυμος είπε...

Για μια ακόμη φορά η ΔΙΣ ακολούθησε τον ολισθηρό δρόμο της προδοσίας της ιεράς και υψηλής αποστολής της.
Δικαίως και ευλόγως διαμαρτύρεται η ΠΕΘ, που σήκωσε και εξακολουθεί να σηκώνει το κύριο βάρος του δύσκολου αγώνα για την κατοχύρωση και διασφάλιση του Ορθόδοξου χριστιανικού προσανατολισμού και χαρακτήρα του πολύπαθου μαθήματος.
Αποτελεί κορυφαίο αίσχος να αβαντάρει η "διοικούσα" Εκκλησία την αποορθοδοξοποίηση των Ελλήνων μαθητών.
Κατάντια ολκής!
Εκεί μας οδήγησε η ολέθρια πολιτική του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και των συευδοκούντων αυτώ...
Να τους "χαιρόμαστε"...
Λ. Ν.

Ανώνυμος είπε...

Πού κατάντησε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος!
Να περιφρονεί την ΠΕΘ και τους γονείς με τέτοιο τρόπο!

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια στην Π.Ε.Θ., τα μέλη της οποίας και ο πρόεδρος της καθηγητής κ. Ρεράκης δεν εγκαταλείπουν τον αγώνα για το μάθημα των θρησκευτικών! Ορθή η κατάδειξη της ολιγωρίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Συνεχίστε την προσπάθεια με το ίδιο σθένος, καταγγέλλοντας τα κακώς κείμενα και χρησιμοποιώντας όλα τα νόμιμα μέσα.

Ανώνυμος είπε...

Είναι πολύ λυπηρό πραγματικά. Η ΔΙΣ είναι καθαρά υποταγμένη στη Νέα Τάξη Πραγμάτων.

Ανώνυμος είπε...

Δεν τους είδατε με τη μάσκα; Σε λίγο πέρα από το φίμωτρο θα τους βάλουν και χαλινάρι, θα τους διατάξουν να περπατάνε στα τέσσερα και θα τους βγάζουν βόλτα οι σκύλοι...ΑΞΙΟΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΜΑΣ... κο κο κο ...

Ανώνυμος είπε...

τι διαφέρει η Κεραμέως από τον Φίλη, ο Μητσοτάκης απ΄τον Τσίπρα;

Ανώνυμος είπε...

Το θέμα είναι εκ παραλλήλου με τους πράγματι φιλότιμο και κατά το Σύνταγμα και το Ευαγγέλιο προσήκοντα δίκαιο (και αυτονόητο) αγώνα της Π.Ε.Θ. να απομακρυνθεί από τη θέση του ο Ιερώνυμος και οι ομογάλακτοί του. Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν οι πιστοί. Αλλά ποιοί πιστοί; αυτοί που θυμήθηκαν να μιλούν για (τυφλή μάλιστα και απροϋπόθετη) υπακοή (ως άλογα και όχι λογικά πρόβατα) όταν πρόκειται όχι για τους Άγιους Πατέρες αλλά σε σχέση με τις αντιεπιστημονικές, παράλογες και κυρίως αντεθνικές, αντιχριστιανικές διδαχές και πρακτικές του Ιερώνυμου και των συν αυτώ. Οι ίδιοι πιστοί που τηλεφωνούν στην αστυνομία γιατί ολίγοι στην εκκλησία δε φορούν μάσκες κατά τη διάρκεια των ακολουθιών και της θείας λειτουργίας (οι ίδιοι που στο προαύλιο, τις καφετέριες, τα εστιατόρια και τα παγκάκια αλληλοφτύνονται και ανταλλάσσουν σταγονίδια υπό μουσική μιλώντας επί ώρες και έχουν την ίδια μάσκα καταλερωμένη όλη τη μέρα). Ποιά λαϊκή βάση πιστών, πολιτών, ψηφοφόρων και εν γένει λαού του Θεού, συμπαγής και ενσυνείδητη, δύναται να ανατρέψει ή να βελτιώσει αισθητώς έστω πράγματα πρόσωπα και καταστάσεις ειρηνικώς αλλά και δυναμικώς όπως στο Βυζάντιο. Εδώ ο Ιερόθεος είπε ότι εκκλησία είναι το σύνολο του κλήρου, επικαλείται το Νίτσε και ότι το τας θύρας τας θύρας λέγεται για να βγαίνουν οι πιστοί έξω και ότι ανέκαθεν είναι στην εκκλησιαστική τάξη και πράξη το να γίνονται κεκλεισμένων των θυρών οι ιεροπραξίες. Το πότε θα ανοίγουν και θα κλείσουν (δηλαδή ποτέ φυσικά να κλείνουν) οι εκκλησίες, κατά το Σύνταγμα και τους ιερούς κανόνες (που και το Σύνταγμα τους κατοχυρώνει μαζί με την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ελλάδος) το αποφασίζει, βάσει του καταταστατικού της Χάρτη και του αντίστοιχου νόμου, η Ιερά Σύνοδος (βάσει των ιερών κανόνων) και όχι υπουργοί ή ο πρωθυπουργός, που σχετικώς είναι καθ' ύλην αναρμόδιοι. Και αυτοί, της Δ.Ι.Σ. ευχαριστούσαν την Κεραμέως που τους ''επέτρεψε'' να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία κεκλεισμένων των θυρών, δηλαδή να αποφασίζει η Κεραμέως και η κάθε Κεραμέως αν θα κατέβει ο Κύριος κατά τη Θεία Λειτουργία στη γή και φυσικά κατεβαίνει, για να γευτούν του μυστικού δείπνου της αναιμάκτου θυσίας του και να ενωθούν μαζί Του όλοι οι πιστοί (υπό τις γνωστές προϋποθέσεις της μετανοίας και εξομολογήσεως και με ευχή πνευματικού). Το περιεχόμενο των θρησκευτικών συνάπτεται εμμέσως πλην σαφώς ή και αμέσως με την αντζέντα πολλών νεοταξιτών επισκόπων που προνομιακώς συναγελάζονται με κυβερνητικά όργανα και κέντρα αποφάσεων. Νομίζουν, μάλιστα, ότι θέτουν στο περιθώριο ή στο δικό τους πρόταγμα ή φαντασίωση ή αφήγημα ή νεοορθόδοξο ψευτοκαλούπι ψευδεπίγραφης αγάπης και στρεβλού Χριστιανισμού το Κέντρο και την Αρχή του παντός, την Κεφαλή της Εκκλησίας, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

Χρήστος Β. είπε...

Πρέπει να γίνει συλλαλητήριο. Μπράβο στη ΠΕΘ.

Ανώνυμος είπε...

Αυτός είναι ο και συνταγματικά επιβαλλόμενος σεβασμός στις αποφάσεις του ΣΤΕ από πλευράς ΔΙΣ, Μητσοτάκη και Κεραμέως...

debbiel είπε...

Συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας! Μα πρέπει να δημοσιοποιεί πιο δυναμικά για να μάθει κι ο κόσμος τι γίνεται.

Ανώνυμος είπε...

Κρίμα η ΔΙΣ ξέπεσε στα μάτια μας. Ρεζίλεψε τον εαυτό της. Συγχαρητήρια στην ΠΕΘ. Καλό είναι να δημοσιευτούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα περιεχόμενα.

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια στην ΠΕΘ, που αποδεικνύει ότι τιμά τον τίτλο του Θεολόγου. Μάλιστα, μετά την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, η εικονογράφηση του εξώφυλλου της γ γυμνασίου, παραπέμπει ακριβώς σε ναό εξισλαμισμένο, ή τουλάχιστον που έχει χάσει τον ορθόδοξο χαρακτήρα του.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com