19 Ιουν 2020

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 19.6.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ἐξίσωσις Ὀρθοδοξίας καὶ Ἰσλὰμ εἰς τὸ Τμῆμα Θεολογίας ΑΠΘ. Τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ.
ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝΤΑΙ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΝ; Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος.
Ὁ κορωνοϊὸς καὶ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Τσίρκας.
Ἡ κατακτητικὴ ἐπικυριαρχικὴ ἀπειλὴ διὰ τὸν Ἱ. Ναὸν τῆς Ἁγίας Σοφίας. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Ἡ «ζηζιούλιος» ἀπόκλισις ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ, Διδάκτορος Πανεπιστημίου Γένοβας, Πολυκλινικῆς τοῦ Πανεπιστήμιου Ρώμης Tor Vergata. Τμῆμα Πυρηνικῆς ἰατρικῆς.
Γόρτυνος: «Ἄρχοντες ἐλέγξτε ἐμᾶς τοὺς Δεσποτάδες».
Ἐπὶ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἐδημιουργήθησαν δύο νέα σχίσματα. Γράφει ὁ Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης.
Καταπατῶνται τὰ δικαιώματα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας. Γράφει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Βλαντικαυκὰζ καὶ Ἀλανίας Λεωνίδας.
Ἡ ψηφιακὴ ἰχνηλάτηση τοῦ πολίτη! Γράφει ὁ  κ. Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακόπουλος.
Ὅταν ἡ «παραθρησκεία» παγιδεύει τὴν Ἐκκλησίαν. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.
Φειδᾶς καὶ Φίλιας κατὰ Ἀμερικῆς καὶ Ναυπάκτου. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.
«Ἐθνικὰ “ἄχρωμο” τὸ μήνυμα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας πρὸς τοὺς ἀποδήμους Ἕλληνες». Ἤ Κείμενον - Σύμβολον ἐθνικῆς καὶ ἠθικῆς παρακμῆς; (Ἡ ἐρωτηματικὴ πρότασις ἰδική μας) Γράφει ὁ κ. Ἠλίας Δ. Μπάκος, θεολόγος - φιλόλογος Δρ. τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς «Academia Centium “Pro Pace”» (U.S.A. - ΡΩΜΗ).
Εἰς διαίρεσιν τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας μετὰ τὴν πορείαν τοῦ Ἀρχ. Ἀμερικῆς; Τῆς κ. Nadia Bazuk, δημοσιογράφου εἰς τὴν Οὐκρανίαν.
Τὸ ἰσλαμικὸν τμῆμα εἰς τὴν Θεολογικὴν Θεσσαλονίκης. Μία ἀπόπειρα θρησκευτικῆς συγχύσεως καὶ συγκρητισμοῦ. Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Ὑπ. Δρ. Θεολογίας, Γεν. Γραμματέως τῆς ΠΕΘ.
Ὁ Πανεπιστημιακὸς κ. Μ. Μαριόρας ἀφήνει ἔκθετον τὸν Γ. Γ. Θρησκευμάτων κ. Γ. Καλαντζῆν διὰ τὸ Τέμενος.
Ἡ οὐσιαστικὴ συνάντησις μὲ τὸν Χριστόν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Τὰ «μέτρα» καὶ τὰ «χιλιόμετρα». Τοῦ κ. Νικολάου Κατσιαβριᾶ.
Αἱ παρεξηγημέναι ἔννοιαι τῆς σταθερότητος καί τῆς ὁμοιομορφίας.
Καταπατῶνται τὰ δικαιώματα τῶν Οὐκρανῶν.
1.000 προσλήψεις εἰς τὰς Ἱ. Μητροπόλεις.
Ἑτοιμάζεται διὰ ἐπενδύσεις ὁ Σεβ. Αὐστραλίας.
Οἱ Ἰουδαῖοι θὰ κριθοῦν μὲ τὸν νόμον καὶ οἱ ἐθνικοὶ μὲ τὴν συνείδησιν. Κυριακή Β΄ Ματθαίου - τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων (Ρωμ. β΄ 10-16). † Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com