20 Μαΐ 2020

Νέα Ἐποχή- Νέα «κανονικότητα»! ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ!

Ανοσία μετά από λοίμωξη COVID19: Ανεπαρκή δεδομένα και αναπάντητα ...
Νέα Ἐποχή- Νέα «κανονικότητα»!
Νέα Ἐποχή καί τό κόλπο «κορωναϊός»!
Συνεχῶς προκύπτουν ἐνδείξεις-ἀποδείξεις γιά τόν ἔλεγχο τῆς ἀνθρωπομάζας!
Μαρία, Ἐκπαιδευτικός
Συνεχίζω νά ἑνώνω σκόρπια κομματάκια τοῦ πάζλ «κορωναϊός», διότι εἴτε εἶναι τεχνητός καί διέφυγε ἀσκόπως ἤ σκοπίμως ἀπό βιολογικό ἐργαστήριο, εἴτε προῆλθε ἀπό φυσικά αἴτια, σημασία ἔχει πώς ἡ παγκόσμια ἐλίτ τῆς Νέας Ἐποχῆς, τόν χρησιμοποιεῖ ὡς τό τέλειο ἄλλοθι γιά νά καθυποτάξει τήν ἀνθρωπομάζα (ἔτσι μᾶς βλέπουν ἐκ τῶν πραγμάτων…)!

Πῶς θά κατάφερναν παγκόσμια καραντίνα σέ ὅλους τούς λαούς καί τίς κοινωνίες ταυτόχρονα;
Πῶς θά κατάφερναν ἄρση συνταγματικῶν δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν;
Πῶς θά κατέφερναν οἰκονομική καταστροφή (ἀκόμη δέν φαίνεται, θά φανεῖ στό προσεχές μέλλον…) καί συσώρρευση τοῦ παγκοσμίου πλούτου μέ τόν τεράστιο ὄγκο δανείων τῶν πολιτῶν ἐν ὄψει καί τά νέα μνημόνια τῶν Κρατῶν λόγῳ τῶν δανεικῶν «οἰκονομικῶν ἐνέσεων ἀνακούφισης» ἐκ τῆς καραντίνας, τό κλείσιμο τῶν καταστημάτων καί τό πάγωμα τῶν ἐργασιῶν;
Πῶς θά κατάφερναν νά προωθήσουν καί νά ἐνισχύσουν περισσότερο τήν ἠλεκτρονική σκλαβιά καί τήν παρακολούθηση ὡς «φυσιολογική» ἰδέα ἐξαιτίας τοῦ «ἀόρατου ἐχθροῦ»;
Πῶς θά κατάφερναν τήν προώθηση τοῦ παγκόσμιου ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ μέ πολλάκις φημολογούμενα περιεχόμενα τύπου χαράγματος καί τόν ἀποκλεισμό τῶν ἀσθενῶν στά νοσοκομεῖα ἀπό τούς συγγενεῖς τους, μέ ὅ,τι συνεπάγεται αὐτό στό τί ἀναγράφουν στήν διάγνωση τῆς ἀσθενείας τους ἤ τοῦ θανάτου τους καί στήν θεραπεία-ἐξυπηρέτηση ὅλων τῶν ὑπολοίπων ἀσθενῶν πού πάσχουν ἀπό ἄλλα νοσήματα (ἐνίοτε βαρύτατα), οἱ ὁποῖοι περιμένουν ὡς καταδικασμένοι στήν οὐρά ἀναμονῆς, γιά νά ἐξυπηρετηθοῦν πρῶτα «τά πλήθη τῶν πασχόντων ἀπό κορωναϊό»;
Πῶς θά κατάφερναν τόν πλάγιο διωγμό τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Χριστιανῶν;
Πῶς θά κατάφερναν νά περάσουν γρήγορα, μαζικά κι εὔκολα τόν φόβο καί τόν τρόμο, τόν πανικό καί τήν πεσμένη ψυχολογία μαζικά, δημιουργῶντας εὐχειραγώγητες φερόμενες καί ἀγόμενες «ἀγέλες» ἀνθρώπων μέ οὐτοπίες ἀνακούφισης τά συστημικά Μ.Μ.Ε., τόν καναπέ καί τό delivery;
Πῶς θά κατάφερναν παρά μέ τό σκωτσέζικο ντούζ (κρύο-ζεστό) ἀπό τήν ἀπόλυτη καραντίνα στό ξεροκόμματο «παρηγοριᾶς» λίγων περιορισμένων ἐλευθεριῶν, νά ψευδοκαθησυχάσουν τά πλήθη κι αὐτά ἐνῶ τελοῦν ὑπό καταστολή νά ἔχουν τήν ψευδαίσθηση τῆς ἐλευθερίας;
Πῶς θά κατάφερναν νά ρημάξουν κι ἄλλο τήν Παιδεία μέ ἐλλείψεις καί πρόβα ἀπολύτου ἐλέγχου τῆς γνωσιολογικῆς, παιδαγωγικῆς καί προσωπικῆς σχέσης ἐκπαδευτικοῦ-μαθητῆ μέ τά «ἀνοιχτά» μαθήματα ἐξ ἀποστάσεως στόν big brother ὀφθαλμό τοῦ ‘Υπουργείου Παιδείας καί τοῦ Κράτους καί μύησής τους σέ αὐτήν τήν ὑποταγή-παρακολούθηση μετάγγισης γνώσεων καί ὄχι παιδαγωγικῆς διάπλασης καί ἰδεῶν;
Πῶς θά κατάφερναν νά διαλύσουν συνευρεύσεις πολλῶν ἀνθρώπων καί φρεναρίσματος ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων καί ἰδεῶν καί κάθε μορφῆς εὔλογης διαμαρτυρίας, ἐπανάστασης κι ἀντίδρασης σέ κακῶς κείμενα ἐκ τῆς Πολιτείας;
Πῶς θά κατάφερναν νά προβάρουν τούς ἀνθρώπους στήν ἰδέα τῆς συνεχοῦς ἐπερώτησης καί ἐκζήτησης ἀδείας γιά κάθε κίνηση καί μετακίνησή τους;
Πῶς θά κατάφερναν νά μεταλλάξουν τά ἀνθρώπινα συναισθήματα καί νά τά παγώσουν, ἄν ὄχι τώρα μέ τό «social distancing» πού δέν ἀγγίζει κανένας κανέναν καί προγραμματίζει τούς ἀνθρώπους νά κινοῦνται μέ ὑποψία ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον καί σάν ἄψυχα ρομπότ;
Καί πῶς θά τά ἔκαναν ὅλα αὐτά χωρίς νά ξεσηκωθοῦν λαϊκές μαζικές ἀντιδράσεις, ἀλλά κάνοντας ὅλους νά πιστεύουν πώς δικαίως κι ἀναγκαστικά πρέπει νά γίνουν ὅλα τά προανεφερθέντα, παρά μόνο μέ τό πρόσχημα τῆς ὑγείας, τήν ὁποία καί ποιός δέν θέλει;
Ἡ ἀλήθεια ὅμως, ὅσο καί νά τήν θάψεις, ἔχει τήν ἰδιότητα νά ἀρέσκεται στό φῶς, νά ἀναδύει, νά ἀνθίζει καί νά καρποφορεῖ στήν ἐπιφάνεια! Ἐπίσης ἔχει τήν ἰδιότητα νά εἶναι ἀθάνατη.
Τό ψέμα καί ἡ ἀπάτη, ἀντίθετα, τά ὁποῖα ἔχουν ὡς φυσικό τους περιβᾶλλον τό σκοτάδι καί τό καταχθόνιο ἔδαφος, ἔχουν τήν ἰδιότητα νά μήν εἶναι μακρόβια, ἀλλά μέ ἡμερομηνία λήξης καί ἀργά ἤ γρήγορα νά σαπίζουν.
Τά παρακάτω κομματάκια τοῦ πάζλ, φέρνουν στό φῶς κάποιες ἀλήθειες καί ἐκθέτουν ἀπό τό σκοτάδι κάποια ψέματα:
Τράμπ καί φίμωση στό διαδίκτυο ἐν καιρῷ κορωναϊοῦ!:
(βλέπε καί ἐδῶ γιά τήν Ἑλλάδα: Μένουν οἱ μάσκες, ἦλθαν καί τά φίμωτρα!)
Κύπρος: σύλληψη «ἐγκληματιῶν λουομένων»!:
Λάρισα: 35 Ρομά διεγνώσθησαν θετικοί στόν κορωναϊό σέ δημόσιο νοσοκομεῖο, ἀλλά ἀρνητικοί σέ ἰδιωτικό!:
Νυρεμβέργη: ξεσηκώθηκε ὁ λαός καί δέν δέχεται τό ἐμβόλιο!:
ΣΟΚ μέ τίς ἀποκαλύψεις γιά τά τέστ κορωναϊοῦ! - Κατσίκα καί παπάγια θετικές στόν covid! (vid):
Ἀπίστευτο περιστατικό στό Θριάσιο Νοσοκομεῖο Ἐλευσίνας πού μέ τό ζόρι θέλουν νά ἐντάξουν ἀσθενῆ στούς πάσχοντες ἀπό κορωναϊό! Δεῖτε μέχρι τέλους τό βίντεο!:
Ἄδεια τά νοσοκομεῖα σέ ἐπιτόπιες ἔρευνες καί μάλιστα σέ ὑποτιθέμενο καιρό αἰχμῆς τοῦ covid!:
Ἀμερικανοί πολίτες  μέ κότσια, κάνουν ἐπιτόπια ἔρευνα σέ νοσοκομεῖα καί ἄλλα σημεῖα ἀναφορᾶς covid-19 καί διαπιστώνουν ἀνακολουθία Μ.Μ.Ε.-πραγματικότητας!:
Κι ἐπειδή θά διαπιστώσατε ὅτι ἡ φίμωση τῆς ἀλήθειας καλά κρατεῖ, δεδομένου ὅτι τούς τελεταίους μῆνες πού γίνεται καθημερινή πλύση ἐγκεφάλου γιά τήν «πανδημία» παγκοσμίως,  σέ Ἑλλάδα κι ἐξωτερικό ἔχουν κατεβάσει πολλές ἱστοσελίδες καί βίντεο πού ἀποκαλύπτουν καί ἐκθέτουν τό «κόλπο κορωναϊός», ἔψαξα νά βρῶ μήπως τό βίντεο τῆς Dana Ashlie  πού ξεπέρασε τό ἕνα ἑκατομμύριο προβολές, ἀναδημοσιεύθηκε.
Δυστυχῶς, ἀναδημοσιεύθηκε, πρόλαβε νά κάνει πολύ γρήγορα μισό ἑκατομμύριο προβολές, ἀλλά πάλι τό κυνήγησαν καί τό κατέβασαν!
Τελικά, βρῆκα σπασμένα κομμάτια τοῦ βίντεο, ἐδῶ:
καί ἐδῶ:
καί ἐδῶ:
Ἦταν τό πιό ἀποκαλυπτικό βίντεο πού ἐκθέτει τόν κορωναϊό στήν Ἀμερική καί στόν κόσμο!
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἦταν πολύ ἀπίθανο νά τό ἀφήσουν ἥσυχο…
Σέ περίπτωση πού πάλι λογοκριθοῦν τά σπασμένα κομμάτια τοῦ ἀρχικοῦ βίντεο, ἔχετε ὑπόψιν καί αὐτή τήν ἑλληνική ἀνάρτηση:
Κορωνοϊός: 62 ἑκατομμύρια Ἀμερικανοί λένε «ὄχι» στό ἐμβόλιο!:
Συμπέρασμα, τό δικό μας μήνυμα!:
Μένουμε ἀσφαλεῖς καί ὄχι ἀφελεῖς!
Μένουμε σέ ἐγρήγορση!

1 σχόλιο:

ΜΑΡΙΑ είπε...

Στήν λίστα πρόσθεσα καί αὐτό:

ΣΟΚ μέ τίς ἀποκαλύψεις γιά τά τέστ κορωναϊοῦ! - Κατσίκα καί παπάγια θετικές στόν covid! (vid):

https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/1080840/koronoios-sok-me-tis-apokalypseis-gia-ta-test-katsika-kai-papagia-thetikes-ston-io-vid

Ἐνῶ ὄπως διαπιστώσατε καί πρός ἐπιβεβαίωσιν τῆς φίμωσης σέ Ἑλλάδα καί ἐξωτερικό, ἀφαίρεσαν τό βίντεο μέ τήν ἐπιτόπια ἔρευνα δύο Ἀμερικανῶν στά ἄδεια νοσοκομεῖα καί σημεῖα ἀναφορᾶς covid!
Ἄν τό ξαναβρῶ σέ νέα διεύθυνση θά ἐνημερώσω.

Τό ἴδιο ἔκαναν καί μέ τίς φωτό τοῦ Ἕλληνα, ἀλλά τίς ἀναδημοσιεύει.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com