5 Φεβ 2020

Ποῖοι Προκαθήμενοι πιέζονται ἀπὸ ΗΠΑ;

Εἰς προσφάτους δηλώσεις τοῦ Ψευδοκιέβου Ἐπιφανίου, ποὺ μετεφέρθησαν εἰς τὰ ἑλληνικὰ μέσα, παρεσιωπήθησαν σημαντικαὶ πληροφορίαι. Ὁ Μητρ. Ἐπιφάνιος φέρεται νὰ εἶναι πεπεισμένος ὅτι οἱ Προκαθήμενοι Γεωργίας, Κύπρου, Βουλγαρίας καὶ Ρουμανίας θὰ προχωρήσουν τὰς διαδικασίας ἀναγνωρίσεως. Πόθεν ἔλαβεν αὐτὴν τὴν πληροφόρησιν; Προφανῶς διὰ τῶν συνεχῶν ἐπαφῶν του μὲ μέλη τοῦ διπλωματικοῦ σώματος τῶν ΗΠΑ. Πῶς τὸ γνωρίζουν; Προφανῶς ἀσκοῦν πιέσεις. 

Συμβαίνει ἀκριβῶς ὅ,τι συνέβη καὶ μὲ τὸν Ἀθηνῶν. Ὁ Πατριάρχης Κων/λεως προανήγγειλεν ἕξι μῆνας ἐνωρίτερον ὅτι «ἡ πρώτη ποὺ θὰ ἀναγνωρίση εἶναι ἡ Ἀθήνα». Τὴν προφητείαν μετέφερεν ὁ κ. Πάιατ καὶ ὤ! τοῦ θαύματος! Ἐξεπληρώθη… Πάντως, τώρα ἡ ἔκβασις δὲν εἶναι προδιαγεγραμμένη καθὼς κάθε Ἐκκλησία ἔχει τὰ ἰδικὰ της ζητήματα. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα risu.org.ua τῆς 8ης Ἰανουαρίου 2020:
«Διάφορες Ἐκκλησίες θὰ ἀναγνωρίσουν ἐπισήμως τὴν Ὀρ­θόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐ­κρανίας τὸ 2020. Ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος φέρεται νὰ δήλωσε αὐτὸ σὲ συνέντευξή του στὸ “Pryamyy TV-Channel” τῆς LB ua.
Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, αὐτὲς εἶναι οἱ Ἐκκλησίες ποὺ τὸ συζητοῦν δημόσια:
“Οἱ Ἐκκλησίες τῆς Ρουμανίας, τῆς Κύπρου, τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Γεωργίας, δηλαδή, ἑτοιμάζονται τώρα καὶ πιστεύω ὅτι πρέπει νὰ ἐνταχθοῦν στὴ διαδικασία ἀναγνώρισης τῆς αὐτοκέφαλης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας”, δήλωσε ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος.
Τόνισε ὅτι θὰ ὑπάρξει διαμάχη κατὰ τὴ διαδικασία, ποὺ ἤδη διεξάγεται.
“Ἔχοντας ὑποστεῖ μία ἧττα, ἐδῶ στὴ χώρα μποροῦμε νὰ θυμηθοῦμε τὶς διαδικασίες ποὺ ἔλαβαν χώρα τὴν παραμονὴ τοῦ Συμβουλίου Ἑνοποίησης. Εἴχατε ἀκούσει ἀπὸ πολλὲς πηγὲς ὅτι ποτὲ δὲν θὰ ὑπάρξει ἑνοποίηση, ἡ Οὐκρανία δὲν θὰ λάβει ποτὲ τὸν Τόμο καὶ τὴν ἀναγνώριση. Τὸ ἴδιο πρᾶγμα συμβαίνει τώρα στὴ διεθνῆ σκηνὴ “, ἐξήγησε ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com