11 Φεβ 2020

Επιστολή Αρχιεπισκόπου Αλβανίας στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων: Δεν θα συμμετάσχω στην Πανορθόδοξη – Η Πρωτοβουλία ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο


Επιστολή στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων
Ἐν Τιράνοις, 8 Ἰανουαρίου2020
Μακαριώτατε καί Θειότατε Πατριάρχα τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ, κύριε Θεόφιλε, τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.
Mετά προσοχῆς ἐμελετήσαμεν τό ἀπό 12ης Δεκεμβρίου 2019 Γράμμα τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος, διά τοῦ ὁποίου προσκαλείτε τούς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν εἰς μίαν «ἀδελφικήν συνάντησιν ἐν ἀγάπῃ» εἰς Ἰορδανίαν κατά τά τέλη Φεβρουαρίου ἐ. ἔ. Οὐ παύομεν φρονοῦντες, ὅπως ἔχομεν ἐπισήμως ἐγγράφως διατυπώσει ἀπό τάς ἀρχάς τοῦ λήξαντος ἔτους, ὅτι: «Στοιχοῦσα τῷ περί συνοδικότητος πνεύματι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἡ κατ’ Ἀλβανίαν Ὀρθόδοξος Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία ἀπευθύνει θερμήν παράκλησιν, ὅπως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀξιοποιοῦν τό κατ’ἐξοχήν προνόμιον τοῦ συντονισμοῦ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, συγκαλέσῃ τό συντομώτερον δυνατόν Πανορθόδοξον Σύναξιν ἤ Σύνοδον, προκειμένου νά προληφθῇ ὁ ἐμφανής κίνδυνος δημιουργίας ὀδυνηροῦ Σχίσματος, ἀπειλοῦντος τήν ἀξιοπιστίαν τῆς Ὀρθοδοξίας και τήν πειστικήν αὐτῆς μαρτυρίαν εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.» (Γράμμα πρός τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, 14ης Ἰανουαρίου 2019). Καί ἐπίσης εἰς τήν «Έκκληση –Δέηση για την υπέρβαση της εκκλησιαστικής πολώσεως», τήν ἀποσταλεῖσαν τήν 20η Νοεμβρίου 2019 πρός ἅπαντας τούς Προκαθημένους, ἐπανελάβομεν: «Η πρωτοβουλία για τη θεραπευτική αγωγή της νέας πραγματικότητος ανήκει αναμφιβόλως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αλλά και όλες οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, όλοι ανεξαιρέτως οι Ορθόδοξοι, έχουμε ευθύνη να συμβάλουμε στη συμφιλίωση».

Ἡ Ὑμετέρα, ὅμως, πρότασις διά συνάντησιν εἰς Ἰορδανίαν, ὅπως πλέον εἶναι πρόδηλον, ἀντί νά συμβάλῃ εἰς τήν βελτίωσιν τῆς ἑνότητος θά περιπλέξῃ ἔτι πλεῖον τήν ἐπιβαλλομένην θεραπευτικήν ἀγωγήν. Διό δέν δυνάμεθα νά μετάσχωμεν εἰς τήν προτεινομένην συνάντησιν. Εὐχόμενοι ὅπως «ὁ ἐπιφανείς Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν», ὁδηγήσῃ τούς ἔχοντας ἰδιαιτέραν εὐθυνην ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Αυτόῦ «ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος» εἰς ὁδούς συμφιλιώσεως καί εἰρήνης, διατελοῦμεν μετά πάσης τιμῆς καί βαθυτάτης ἀγάπης ἐν Χριστῷ τῷ ἐπιφανέντι Θεῷ καί φωτίσαντι τόν κόσμον.
Τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος,
ἀγαπητός ἐν Αὐτῷ ἀδελφός
† Ἀναστάσιος
Ἀρχιεπίσκοπος Tιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανία

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΣΣΟΜΑΙ.Ο ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΙΧΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΤΕ ΔΕ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΩ ΚΑΙ "ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΑ".

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΟΤΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ;ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Η ΡΩΣΙΑ ΤΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΥΝΟΔΟ;ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΚΟΛΛΑΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ!

Μανωλης είπε...

εκτός του ότι είναι εκκλησιολογικως λαθος αυτό που λέει ότι πρέπει ο Κωνσταντινουπόλεως να συγκαλέσει την σύνοδο ,σύμφωνα με τους κανόνες και την ιστορία ( έχει άλλωστε γράφει αυτό ), προσκρούει και στην λογική : Είναι δυνατόν να συγκαλέσει σύνοδο για να καταδικάσει ποιον ;τον εαυτό του ;;

Ανώνυμος είπε...

Μα είναι δυνατόν, να συγκαλέση ποτέ πανορθόδοξη Σύνοδο, ο μέγας ένοχος, τουτέστιν το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως;
Ο κατηγορούμενος και υπόδικος, θα προεδρεύει της εν λόγω Συνόδου;΄
Λ.Ν.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com