22 Φεβ 2020

Πανηγυρισμοὶ ἐν μέσῳ διώξεων!


Αποτέλεσμα εικόνας για Κυθήρων Σεραφείμ
Εἰς ἐγκύκλιον διὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ Τριωδίου ὁ Σεβ. Κυθήρων ἐπισημαίνει μὲ εὐγενῆ τρόπον τὴν εὐθύνην τῶν Οἰκουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιδίδονται ἐπικριτικῶς εἰς διαθρησκειακὰς συμπροσευχὰς διὰ τὴν εἰρήνην, ἐνῷ οἱ ἴδιοι εἶναι ὑπαίτιοι διὰ τὰς κακοπαθείας τῆς μόνης Κανονικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὑπὸ τὸν Κιέβου Ὀνούφριον. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα:
«Ἡ εἰρήνευσις καὶ ἀποκατάστασις τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἑνότητος καὶ κοινωνίας πασῶν τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῶν συγκροτουσῶν τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν (ἔνν. νὰ εἶναι ἔργον προσευχῆς). Ὅλες οἱ κατὰ τόπους Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, πλὴν τριῶν, δὲν ἀποδέχονται τὸ γενόμενον μέγα κανονικὸν ἀτόπημα τῆς ἀναγνωρίσεως ὡς Κανονικῆς «Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας» τὸ ἐκ σχισματικῶν, ἀφωρισμένων, καθηρημένων καὶ ἀχειροτονήτων παγὲν μόρφωμα, ἐνῷ παρηγκωνίσθη καὶ ἠγνοήθη τελικῶς ἡ ὑπὸ τὸν κανονικὸν Πρωθιεράρχην κ. Ὀνούφριον χορεία τῶν Κανονικῶν Ἱεραρχῶν καὶ τὰ ἑκατομμύρια πιστῶν, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ἐν διωγμῷ. Καὶ ἐνῷ εἶναι καθημαγμένη, διωκομένη καὶ κακοποιημένη ἡ Κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας γίνονται πανηγυρισμοὶ διὰ τὴν ἐπέτειον ἑνὸς ἔτους ἀπὸ τῆς ἀποδόσεως τῆς «Αὐτοκεφαλίας»!

Ταπεινῶς φρονοῦμεν, ὁμοῦ μετὰ τῶν ἕνδεκα (11) Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὅτι ἡ χαίνουσα αὐτὴ πληγή, ἡ ὁποία τραυματίζει καιρίως τὸ ἅγιον Σῶμα τῆς Μιᾶς καὶ Μόνης Ὀρθοδόξου Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, δὲν θὰ ἐπουλωθῆ, ἐὰν δὲν ἐπιλυθῆ τὸ σοβαρώτατον αὐτὸ κανονικὸν ζήτημα πανορθοδόξως, διὰ Πανορθοδόξου Συνόδου. Ὁ χρόνος, οἱ ἀσκούμενες πιέσεις καὶ οἱ πομπώδεις τελετὲς καὶ συμπροσευχὲς μὲ ἑτεροδόξους καὶ ἑτεροθρήσκους ἐπιδεινώνουν ἀντὶ νὰ ἰατρεύσουν τὰ τραύματα. Καὶ ἡ μελετωμένη προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψις τοῦ ἄρχοντος τοῦ Βατικανοῦ εἰς τὰ βήματα -τὰ μέρη ὅπου περιώδευσε ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος φοβούμεθα, ὅτι δὲν θὰ ἐπιφέρη ἀγαθὰ ἀποτελέσματα. Μόνον, ἐὰν προηγουμένως γίνη πλήρως ἀποδεκτὴ ἡ θεολογία καὶ ἡ ἐκκλησιολογία τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου ἐν βαθείᾳ ταπεινώσει καὶ συστολῇ καὶ ἡ ἀποκήρυξις τῶν αἱρετικῶν δοξασιῶν ἡ θεοφιλὴς μετάνοια θὰ κατορθώση τὸ σωτήριο ἔργο της».

6 σχόλια:

Γκουρβελος Παναγιωτης είπε...

Τα σέβη μου, Άγιε Κυθήρων!
Πανορθόδοξη Σύνοδος για το Ουκρανικό τώρα, πριν να είναι πολύ αργά. Ας μην διαρρήξουμε τις σχέσεις αγάπης με τους ομόδοξους Ρώσους αδελφούς μας για χάρη των Αμερικανών!

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΝΑ ΑΠΟΚΗΡΥΞΟΥΝ-ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ.ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

Διονύσιος είπε...

Ένας μόνο Άγιος,ό Κυθήρων.
Υπόλοιποι ογδόντα άγιοι ιεράρχες μας, αναπαύονται στην κοσμική εξουσία καί στην καλοπέραση τους.

Ερωτώ:Σε τι διαφέρουν από τούς Φαρισαίους καί τούς γραμματείς;
Απαντώ: Καμμία διαφορά.

Ανώνυμος είπε...

Μην κρίνεις τόσο σκληρά και επιπόλαια Διονύσιε. Υπάρχουν και άλλοι καλοί επίσκοποι στην Ελλάδα με φόβο Κυρίου.

Διονύσιος είπε...

Χρειάζεται ανώνυμε,και λυπάμαι πού επιμένω, αλλά με πόνο ψυχής τα γράφω, πρέπει να μιλάμε σκληρά, μήπως και ξυπνήσουν οι ιεράρχες μας, όταν έχουμε
αλλοίωση ορθοδόξου δόγματος τού Τριαδικού Θεού μας, καί αναφέρομαι α)στην ληστρική ψευδοσυνοδο στο Κολυμπάρι τής Κρήτης, όπου οι αιρέσεις ονομάστηκαν εκκλησίες,με ιεροσύνη καί μυστήρια καί σωτηρία της ψυχής καί β)στην σχισματική οργάνωση του Μητροπολίτη Επιφάνιου, πού διαίρεσε τα ορθόδοξα Πατριαρχεία.

Ανώνυμος είπε...

23 Φεβρουαρίου 2020 - 3:19 μ.μ. Ανώνυμε,

Η υπερβολή του αποσκοπεί στον να ξυπνήσουν αυτούς τους λίγους, αναλογικά, ακόμα που υπάρχουν και δεν έχουν απονευρωθεί τελείως.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com