19 Ιαν 2020

Ορθόδοξος Συνέκδημος


14991124_10211400519315793_4535435964062338789_o
Ορθόδοξος Συνέκδημος
Η παρακμιακή αποσύνθεση την οποία  βιώνουμε αντικατοπτρίζεται εις την αποπνευματικοποίηση της ζωής μας και την ακούσια διολίσθησή μας προς τον εντελή μηδενισμό.
Η σύγχρονος αυτής τάσης, ελλοχεύει πολλούς κινδύνους δια την ομαλή ψυχοσυναισθηματική μας ανάπτυξη αλλά και την ορθή ολιστική θέαση της πραγματικότητας, διότι αν στερούμεθα την θέαση του Αληθινού θεού, και δεν κατέχουμε τα προσήκοντα πνευματικά εφόδια, καθιστάμεθα παραχρήμα, ανερμάτιστα υποκείμια της Νέας Τάξης Πραγμάτων.
Ως εκ τούτου λοιπόν, η εμβριθή επισκόπηση της ζώσης Ορθοδόξου παραδόσεως μας, δηλονότι της Κιβωτού του Γένους μας και η  κατάδυση μας προς τον ανυπολόγιστο Πλούτο της Εκκλησίας μας, θα επιδράσει καταλυτικά εις την Αναγέννηση μας συμβάλλοντας τα μέγιστα προς την αυτοσυνειδησία μας, θα σφυρηλατήσει εν πολλοίς την ελλειμματική και κόλουρη σύγχρονη πολιτισμική μας ταυτότητα, διότι τότε θα συνειδητοποιήσουμε εναργώς ότι έχουμε απεμπολήσει λίαν ασυνειδήτως, ένα καίριο τμήμα της παράδοσή μας προς την διάπλαση της εθνικής μας ταυτότητας.
Η αυτοσυνειδησία μας ως Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί συνιστά το μείζον ζητούμενο, όπως εξάλλου τούτο αταλάντευτα αναγράφεται και εις την προμετωπίδα του Συντάγματος «Εις το Όνομα της Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος», αλλά και εις το άρθρο 3 περί επικρατούσας Θρησκείας, συνιστώντας ανυπερθέτως οιονεί δικλείδες ασφαλείας εις το σημερινό Κράτος περί της υπεροχής της Ορθοδοξίας αρρήκτου συνδεδεμένης με το Ελληνικό Έθνος, καίπερ, επιμελώς μεθοδευμένα υποθάλπονται από της Νέα Τάξη Πραγμάτων, ακριβώς δια να διασπείρουν την σύγχυση και να κυριαρχήσει εν τέλει, η ισοπέδωσις και ο μηδενισμός των πάντων.

Η γνώση περί της ζώσης Ορθοδόξου παραδόσεως, τόσον διανοητικώς, αλλά προεχόντως και κυρίως, βιωματικώς, δια της εμπράκτου συμμετοχής μας, εις τα θεία μυστήρια, φρονώ ότι θα αποτινάξει το αδιόρατο επιβεβλημένο ζυγό της δουλείας των Κοσμο-εξουσιαστών, διότι τότε όντες αληθινά πνευματικώς ελεύθεροι με συνέκδημο την Αλήθεια και τον Κύριο Ημών Ιησού Χριστού, θα κατέχουμε την ενάργεια να υψώσουμε ένα τοίχος προς τον προωθούμενο μηδενισμό και θα δυνάμεθα με πληρότητα και ισχύ να αντιπροτείνουμε έναν άλλο τρόπο ζωής και καθολικής ερμηνείας των πραγμάτων, εμπλουτίζοντας του υφιστάμενους Δημοκρατικούς Θεσμούς με γόνιμα ρηξικέλευθα στοιχεία, αρυόμενα, εκ της Παραδόσεως μας.
Συνελόντι ειπείν, η ανάνηψίς μας και το πνευματικό μας επίνειο έγκειται ακριβώς εις την διαπαιδαγώγησή μας με τα ιερά νάματα της Ελληνο-Ορθοδόξου παραδόσεως, ισχυρός αντίποδας εις τον ολετήρα της επελαυνούσης Παγκοσμιοποιήσεως και της εγκαθιδρυθησομένης Νέας Τάξης Πραγμάτων, υπό το στιλπνό και ψευδεπίγραφο περιτύλιγμα του Οικουμενισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com