15 Δεκ 2019

Ευάγγελος Πονηρός: Ερντογάν ο Μικροπρεπής

Αποτέλεσμα εικόνας για Ερντογάν
Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ.
            Ἀληθῶς ἔχει εἰπωθεῖ, ὅτι ἡ Τουρκία δέν ἔχει ἱστορία, ἀλλά ποινικό μητρῶο. Καί δέν πράττει τό παραμικρό γιά νά διαψεύσει τή μομφή αὐτή, ἀλλά, ὅλως ἀντιθέτως ἡδονίζεται νά τήν ἐπιβεβαιώνει. Ἕνα κράτος τό ὁποῖο ἔχει ὡς κανόνα του τήν ὠμή βία: ὅταν εἶναι σέ θέση νά τήν ἀσκήσει καί νά ἀδικήσει πρός πάσα κατεύθυνση, τήν ἀσκεῖ. 

Ὅταν ὅμως ὑφίσταται ἰσχυρότερη βία ἤ ἔστω ἰσχυρότερη ἀπειλή, τότε ὑποχωρεῖ περιμένοντας καί ὑπολογίζοντας πότε θά εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή ὥστε νά βρεῖ τόν ἀντίπαλο, ὅποιον ἔχει στοχοποιήσει γιά νά ἀδικήσει, ἀπροετοίμαστο γιά νά κτυπήσει. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ἐθνική παράδοση ὁδήγησε τόν μεγάλο Ἕλληνα φιλόσοφο Ἀδαμάντιο Κοραῆ νά ἀποφανθεῖ: "ἄς συνεθισθεῖ ὡς λέξις συνώνυμος τῆς ἀδικίας ἡ Τουρκισία, τοῦ ἀδικῶ τό Τουρκίζω καί τοῦ Ἀδίκου καί δεσποτικήν ψυχήν ἔχοντος πολίτου ὁ Τοῦρκος".
            Ἡ ὑπερβολική βία χάρισε στόν ἡγέτη τους Σουλεϊμάν (1494-1566) τόν χαρακτηρισμό ... τοῦ "Μεγαλοπρεποῦς"! Αὐτή ἦταν ἡ "μεγαλοπρέπειά" του, ἡ βία τήν ὁποία μόνο τά τείχη καί οἱ ὑπερασπιστές τῆς Βιέννης στάθηκαν ἰκανοί νά ἀποκρούσουν.
            Καί σήμερα; Σήμερα ἡ παρακαταθήκη ἑπτακοσίων χρόνων συνεχίζεται. Ὁ διάδοχος τοῦ Σουλεϊμάν κος Ἐρντογάν ἐπιχειρεῖ γιά ἄλλη μιά φορά νά ἀδικήσει, διότι αὐτή τήν παιδεία ἔχει λάβει ἀπό τούς προγόνους του καί θεωρεῖ πώς ἐάν δέν ἐπιχειρήσει νά ἀδικήσει δέν θά λέγεται σωστός Τοῦρκος. Καί πῶς τό ἐπιχειρεῖ; Ζητώντας νομιμοποίηση ἀπό τή Λιβύη, τή διχασμένη Λιβύη καί μάλιστα ἀπό τό λιγότερο νόμιμο τμῆμα της, τό ὁποῖο ζητεῖ ἀπεγνωσμένα διεθνή ἀναγνώριση. Ὁ μέν ζητεῖ ὑποστήριξη, ὥστε νά καταπατήσει τά ἐθνικά δίκαια καί τήν ἐθνική κυριαρχία τῆς Ἑλλάδος, ὁ δέ ζητεῖ ὑποστήριξη ὥστε νά ἀναγνωρισθεῖ κυβέρνηση τῆς πατρῖδος του!
            Μοναδικό φαινόμενο στήν παγκόσμιο ἱστορία! Ἡ Τουρκία, ἡ πατρίδα τῆς βίας καί τῆς ἀδικίας ζητεῖ τή βοήθεια τοῦ πλέον ἀδύναμου τμήματος τῆς Λιβύης, ὥστε νά ἀδικήσει τή Ἑλλάδα. Μᾶλλον δέν γνωρίζει  τόσο καλά τήν ἐθνική του παράδοση ὁ κος Ἐρντογάν. Ἡ Τουρκία ποτέ δέν χρειάσθηκε ἀναγνώριση ἀπό τόν ὁποιονδήποτε, καί μάλιστα ἀπό ἕναν ἀδύναμο, προκειμένου νά ἀδικήσει. Ἀνέκαθεν ἀδικοῦσε, ἐφ΄ ὅσον εἶχε τή δυνατότητα, δίχως κανένα ἀπολύτως πρόσχημα! Καί αὐτή ἀκριβῶς ἡ ἐνέργεια καθιστᾶ τόν κο Ἐρντογάν μικροπρεπῆ. Κι ἔτσι πρέπει νά μείνει στήν ἱστορία: "Ἐρντογάν ὁ Μικροπρεπῆς".
            Τολμῆστε λοιπόν κύριε Μικροπρεπῆ, τολμῆστε νά ἀδικήσετε τήν Ἑλλάδα χωρίς ἀπολύτως κανένα πρόσχημα. Τολμῆστε καί θά λάβετε ἀπάντηση σάν αὐτήν τήν ὁποίαν ἔλαβαν ὅλοι οἱ βάρβαροι πού τόλμησαν νά πατήσουν τό βέβηλο πόδι τους στά ἱερά της χώματα. Ἀπάντηση ἡ ὁποία θά σᾶς ἀναδείξει ὄχι ἁπλῶς μικροπρεπῆ, ἀλλά χαμερπῆ. Ἀπάντηση πού θά σᾶς κόψει τό ἀναίσχυντο θράσος καί τήν ὄρεξη νά ἀδικεῖτε, τήν ὄρεξη νά διαπράττετε ... "τουρκισίες".

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αληθειες που πρεπει να ακουστουν παντου [αλλα πού...]

Ανώνυμος είπε...

Το ποινικό μητρώο της όντως είναι πολύ λερωμένο, παρ΄όλα αυτά φαίνεται περίεργο ενώ από την εποχή που αυτός ο μικρός συρφετός τουρκικών φυλών που εισέδυσαν στον ιστορικό χώρο της Μικράς Ασίας κατάφερε να αλλοιώσει το πραγματικό της πρόσωπο. Γιατί απ΄αυτούς μπορεί να μας ξενίζει οι περισσότεροι είναι εξισλαμισμένοι αλλοτινών αιώνων ρωμιοί μεταξύ αυτών Αρμενίων με πανσπερμία σλαβικών, Αλβανικών και κουρδικών πληθυσμών. Αντί να επιδιώκουν επιτέλους να ενταχθούν στο πολιτισμένο κόσμο αντίθετα ως δηλητήριο και ως απόστημα κάθε φορά ενεργούν. Το επίσης περίεργο είναι ότι όλοι αυτό το απόστημα της περιοχής το χαιδεύουν, όλοι το θωπεύουν, αλλά κανείς δε το θεραπεύει. Ανίατη ασθένεια που κρατάει 1000 χρόνια. Ο χώρος της μικρασίας πάντα ήταν ένα πέρασμα, ένα πεδίο συνάντησης πολιτισμών και ρευμάτων μεταξύ ανατολής και δύσης, το μειονέκτημα της σύγκρουσης μεταξύ των ισχυρών η Τουρκία το μετατρέπει σε πλεονέκτημα κάθε φορά, ενώ είναι το απόστημα και καρκίνωμα της περιοχής αυτοάνοσα ως άριστος συνεχιστής της διπλωματίας του Βυζαντίου το εμφανίζει ως αριστούργημα!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com