15 Δεκ 2019

Τὸ ψηφιακὸ ἀποτύπωμα ποὺ ἀφήνουμε σὲ μία περιήγηση στὸ Διαδίκτυο

Αποτέλεσμα εικόνας για ψηφιακὸ ἀποτύπωμα
Προσωπικὰ δεδομένα: Κάθε περιήγηση ἑνὸς χρήστη σὲ μιὰ ἱστοσελίδα μπορεῖ νὰ ἀποφέρει τὴ συγκομιδὴ προσωπικῶν δεδομένων τοῦ ἀπὸ τὸν πάροχο τῆς ἱστοσελίδας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τόν ἴδιο τόν browser – Ποιὰ εἶναι αὐτά;

Τὸ μεγάλο ἐρώτημα κατὰ τὴν περιήγηση τῶν χρηστῶν στὸ διαδίκτυο εἶναι ἕνα: Μποροῦν οἱ ἱστοσελίδες νὰ ὑποκλέπτουν προσωπικὰ δεδομένα τῶν χρηστῶν καὶ ἂν ναί, ποιὰ εἶναι αὐτά; Οἱ πληροφορίες ποὺ ἀφήνει πίσω του ὁ ἑκάστοτε ἐπισκέπτης χαρακτηρίζονται ὡς «ψηφιακὰ ἀποτυπώματα» καὶ ἀποτελεῖ νόμιμο δικαίωμα κάθε ἱστοσελίδας νὰ τὰ χρησιμοποιεῖ γιὰ τὴν παρακολούθηση καὶ τὴν ταυτοποίηση κάθε χρήστη.
Ποιὰ ὅμως εἶναι τὰ προσωπικὰ δεδομένα ποὺ ἀφήνουμε σὲ κάθε μας περιήγηση;
Τί μπορεῖ νὰ ἀποκαλύψει ὁ browser;
Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ρυθμίσεις ἰδιωτικότητας τοῦ ἑκάστοτε browser, ὁρισμένες πληροφορίες γιὰ ἐσᾶς ἀναγκαστικὰ ἀποκαλύπτονται στὰ sites ποὺ ἐπισκέπτεστε.
Γιὰ παράδειγμα, μόλις συνδεθεῖτε στὸ διαδίκτυο ξεκινᾶτε νὰ φανερώνετε τὴν IP διεύθυνση τοῦ ὑπολογιστῆ σας, πληροφορία ποὺ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ μέχρι καὶ γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῆς τοποθεσίας σας.
Ἐπιπρόσθετα, ὁ browser φανερώνει καὶ τὴν ὀνομασία τοῦ (π.χ. chrome, Firefox) ἀλλὰ καὶ τῇ, συσκευῇ, ἀπὸ τὴν ὁποία πραγματοποιεῖται ἡ πλοήγηση (κινητό, laptop, tablet).
Τί πληροφορίες μποροῦν νὰ συλλέξουν οἱ ἱστοσελίδες;
Ἀποτελεῖ γνωστὸ γεγονὸς πὼς οἱ ἱστοσελίδες ἐπιθυμοῦν νὰ γνωρίζουν ὅσα περισσότερα μποροῦν γιὰ τοὺς χρῆστες ποὺ τοὺς ἐπισκέπτονται, εἴτε γιὰ νὰ τοὺς στοχοποιήσουν μὲ τὶς κατάλληλες διαφημίσεις εἴτε γιὰ νὰ βελτιστοποιήσουν τὴν ἐμπειρία χρήστη τους.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ χρησιμοποιοῦν τὰ λεγόμενα cookies. Τὰ cookies ἀποτελοῦν μικρὰ ἀρχεῖα ποὺ τοποθετοῦνται στὸ σύστημά σας μόλις ἐπισκεφθεῖτε μία ἱστοσελίδα γιὰ πρώτη φορά.
Μὲ τὴν τοποθέτηση αὐτή, ὁ πάροχος τοῦ ἱστοτόπου μπορεῖ νὰ γνωρίζει ἐὰν ὁ ἐπισκέπτης ξαναπλοηγηθεί στὸ site τοῦ καὶ ποιὲς εἶναι οἱ προτιμήσεις του ποὺ ἔχουν ἀποθηκευτεῖ ἀπὸ τὴν προηγούμενη του ἐπίσκεψη. Μὲ τὴν τεχνικὴ αὐτὴ ὁ ἱστότοπος μπορεῖ νὰ «θυμηθεῖ» τὸ καλάθι ἀγορῶν ὅσο ἐπισκέπτεστε καὶ ἄλλες σελίδες.
Παρόλα αὐτά, δὲν εἶναι ὅλα τὰ cookies ὠφέλιμα γιὰ τὸ χρήστη. Γιὰ παράδειγμα, συχνὸ εἶναι τὸ φαινόμενο νὰ τοποθετοῦνται στὸ σύστημά μας cookies ἀπὸ τρίτους (third party cookies).
Αὐτὰ χρησιμοποιοῦνται κυρίως ἀπὸ διαφημιστὲς γιὰ τὴν καλύτερη στοχοθέτηση τοῦ χρήστη. Τέτοιου εἴδους cookies ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ συλλέγουν:
Ποιοὶ εἶστε.
Τοποθεσίες ποὺ ἔχετε βρεθεῖ.
Μὲ ποιοὺς μιλᾶτε.
Ποιὰ εἶναι τὰ ἐνδιαφέροντά σας.
Τί ἄλλες πληροφορίες δίνετε «ἐθελοντικά»;
Οἱ ἀναζητήσεις στὴ Google.
Οἱ τοποθεσίες ὅπου κάνετε check in στὸ Facebook.
Οἱ δημοσιεύσεις ποὺ κοινοποιεῖτε στοὺς social media λογαριασμούς σας.
Πηγή: Τὰ Νέα & enromiosini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com