13 Δεκ 2019

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 13.12.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
ΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ ΜΥΘΕΥΜΑΤΑ. Λοιδοροῦν ὅσους διατυπώνουν διαφορετικάς ἀπόψεις. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.
Ὁ Πανεπιστημιακὸς κ. Δ. Γόνης «ξεσκεπάζει» τὸν Κωνσταντινουπόλεως. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.
Διατὶ ἁλωνίζει ὁ κ. Πάϊατ; Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Τσίρκας.

«Ὃς δ᾿ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων...»! Τοῦ κ. Ἰωάννου Γ. Θαλασσινοῦ, Ἀντιπροέδρου τῆς «Πανελληνίου Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων».
Ἔξαρσις παρασκηνίου. Τοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ Νικολάου.
Νέον ἀνησυχητικὸν κροῦσμα! Τοῦ κ. Δ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου.
Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, πυρηνικοῦ ἰατροῦ.
Μόνον σκοπιμότητα ὄζει ἡ ἁγιοκατάταξις. Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου- Δημοσιογράφου- Συγγραφέως- Ἐκδότου.
Ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται.
Προσοχὴ εἰς τὰ ΔΙΠΤΥΧΑ 2020.
Ἡ σπορὰ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Νομολογία Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τοῦ κ. Γεωργίου Κρίππα, Δρ. Συνταγματικοῦ Δικαίου.
Ὑπνωτισμός, αὐτοΰπνωσις, φαντασία, διαλογισμός. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ
Τὸ Μυστικὸν Μέγα Δεῖπνον τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιδ΄ 16-24, Ματθ. κβ΄ 14). Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχάν, Χερσῶνος καὶ Σταυρουπόλεως.
«Συγκεκριμένος ἐπιχειρησιακὸς σχεδιασμὸς» λοιδορίας καὶ «ἀφέσεως» σχισματικῶν.
Τὸ Οὐκρανικὸν θέτει εἰς κίνδυνον τὴν Θρᾴκην καὶ τὰ Κατεχόμενα.
Ὁ πρ. ΕΚΥΟ, τὸ Φανάρι καὶ ἡ Βουλιαγμένη.
Διχασμένα τὰ Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα.
Ἡ Οὐνία εἰς τὴν Οὐκρανίαν δὲν ἦτο ἀποτέλεσμα ἀντιδράσεως διὰ τὴν στάσιν τῶν «Ρώσων». Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com